PRAVNI SAVJETI – Bez nasljednika

Share on facebook
Share on twitter
Share on google
Share on telegram
Share on email

Pitanje: Nažalost nemam nikoga od obi­telji te me zanima što će biti s mojom imo­vinom nakon moje smrti? Što ako napišem oporuku na prijatelje? (L.G., Zagreb)

Odgovor: U Vašem slučaju riječ je o ta­kozvanoj „ošasnoj imovini” odnosno imo­vini bez nasljednika. U tom slučaju Prema Zakonu o nasljeđivanju, jedinica lokalne sa­mouprave – općina ili grad postaje nasljed­nik svojih pokojnih građana, koji time dobi­vaju jednak položaj kao da su ostaviteljevi nasljednici, čega se oni ne mogu odreći.

Vi možete i oporukom ostaviti Vašu imo­vinu rođacima ili prijateljima to jest izabrati nekog od rođaka ili prijatelja koji želi da Vas pomaže, te im oporukom ostaviti imovinu, a možete sklopiti i kupoprodajni ugovor (za nižu cijenu!) s pravom doživotnog plodouživanja. Imate razne mogućnosti.(Glas umirovljenika)

Share on facebook
Share on twitter
Share on google
Share on telegram
Share on email
Povezane objave