VJEČNO MJESTO SPOMENA

Vremenska Prognoza

Weather widget You need to fill API key to Customize > General Options > Weather API Key to get this widget work.

Najnovije objave

O nama

Trećadobhrvatska.com portal ukazuje na društveno odgovorno djelovanje i svijest starijih osoba kroz nove razvojne politike s ciljem integracije i sudjelovanje starijih osoba u društvu. Potencijalne prepreke za ravnopravno društveno sudjelovanje starijih uključuje siromaštvo, loše zdravlje, niski nivo obrazovanja, nedostatak prijevoza, pristupa uslugama i diskriminacija po osnovi starosnog doba. Starijim osobama treba omogućiti mnoštvo kulturnih, zabavnih i edukativnih sadržaja i omogućiti im, uz razne sadržaje i aktivnosti, mirnu, sigurnu i dostojnu starost.

Čovječanstvo se konstantno biološki mijenja, no unatoč tome, kultura uvijek ostaje glavno sredstvo kojim ono pokušava riješiti probleme egzistencije. Suvremeni društveni procesi i demografsko starenje globalne su pojave koje bitno ograničavaju društvenu svijest i napredak, stoga su javne politike i prava osoba starije životne dobi nužne za njihov održivi razvoj i poboljšanje kvalitete života u zajednici.

Stanovništo Hrvatske karakterizira vrlo brzo starenje što dovodi do novih oblika politike starenja, dinamika i strukturnih populacijskih procesa. Autori članka su aktivno uzeli u razmatranje osjetljivih pitanja poput socijalne isključenosti, marginalizacije i diskriminacije te svojom ozbiljnošću i novim pristupom naglašavaju važnost toliko potrebne integracije i sudjelovanje starijih osoba u društvo kroz uključivanje u razvojne programe i aktivnosti. Starije osobe žive duže i zdravije živote nego ikada ranije i također imaju potencijala da pružaju važne doprinose društvu kroz društvenu, ekonomsku i političku participaciju za bolju kvalitetu njihovih života i dugovječnosti. Ovakvo „kretanje“ u skladu je s iskustvom „aktivnog starenja“ koje omogućava starijim osoba bolju kvalitetu života i dugovječnosti jer svoju vitalnost duguju boljim uvjetima života.