PRAVO NA JEDNOKRATNO NOVČANO PRIMANJE

Share on facebook
Share on twitter
Share on google
Share on telegram
Share on email

napovoljnija invalidska kolica

Pitanje:

Mirovina mi s usklađenjem prelazi iznos od 4.000,00 kuna, pa da li onda uopće imam pravo na jednokratno novčano primanje?

Š.Ž., Opatija

page22image5716608 page22image5711616 page22image11817856

Ivan Šoštarec, mag. iur.

 

Odgovor:

 

Odlukom Vlade RH o isplati jednokratnog novčanog primanja korisnicima mirovine radi ublažavanja posljedice porasta cijene energenata i izmjena navedene Odluke od dana 06. svibnja 2022. (u daljnjem tekstu: Odluka Vlade), propisano je da se imovinski cenzus od 4.100,00 kuna odnosi na ukupno mjesečno mirovinsko primanje isplaćeno za mjesec ožujak 2022. godine, pa ako ukupno mirovinsko primanje ne prelazi navedeni iznos, ima se pravo na jednokratno novčano primanje.

Ukoliko imate mirovinu koja s usklađenjem prelazi iznos od 4.100,00 kuna, pravo na jednokratno novčano primanje ne možete ostvariti.

Točkom II. izmjene Odluke od dana 06. svibnja 2022. je propisano da do iznosa od 1600,00 kuna ukupnog mirovinskog primanja, jednokratno novčano primanje iznosi 1200,00 kuna, od 1600,01 do 2100,00 kuna ukupnog mirovinskog primanja, jednokratno novčano primanje iznosi 900,00 kuna, od 2100,01 do 3100,00 kuna ukupnog mirovinskog primanja, jednokratno novčano primanje iznosi 600,00 kuna, te od 3100,01 do 4100,00 kuna ukupnog mirovinskog primanja, jednokratno novčano primanje iznosi 400,00 kuna.

 

Pitanje:

Poštovani, imam mirovinu samo iz inozemstva. Da li imam pravo dobiti jednokratnu novčanu pomoć u domovini?I.M., Rijeka

 

Odgovor:

Odlukom Vlade RH propisano je da pravo na naknadu imaju korisnici mirovine ostvarene u Republici Hrvatskoj, korisnici mirovine kojima se uz mirovinu ostvarenu u Republici Hrvatskoj isplaćuje i mirovina iz inozemstva (država s kojima Republika Hrvatska ima sklopljen međunarodni ugovor o socijalnom osiguranju ili koje primjenjuju uredbe Europske unije o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti), te korisnici mirovine ostvarene u Republici Hrvatskoj, koji su navršili mirovinski staž u inozemstvu, a nisu ostvarili pravo na mirovinu u inozemstvu.Osim gore navedenih kategorija korisnika mirovine, potrebno je i zadovoljiti uvjet imovinskog cenzusa od 4.100,00 kuna i prebivališta u Republici Hrvatskoj, zatim da nisu zaposleni odnosno da ne obavljaju djelatnost na temelju koje postoji obveza osiguranja.Tako za prvu kategoriju korisnika mirovine koji ostvaruju mirovinu u Republici Hrvatskoj, ostvaruje se pravo na naknadu ako ukupno mjesečno mirovinsko primanje isplaćeno u Republici Hrvatskoj za mjesec ožujak 2022. ne prelazi iznos od 4.100,00 kuna i koji nisu zaposleni, odnosno ne obavljaju djelatnost na temelju koje postoji obveza osiguranja. Potrebno je napomenuti kako u ukupno mirovinsko primanje uračunava se iznos mirovine iz obveznog mirovinskog osiguranja, iznos dokupljene mirovine čija je isplata preuzeta prema Zakonu o nastavku isplate dokupljenih mirovina (»Narodne novine«, broj 130/17.) i drugi dodatci koji se isplaćuju uz mirovinu, osim naknade zbog tjelesnog oštećenja i doplatka za pomoć i njegu.Druga kategorija korisnika mirovine – korisnici mirovine kojima se uz mirovinu ostvarenu u Republici Hrvatskoj isplaćuje i mirovina iz država s kojima Republika Hrvatska ima sklopljen međunarodni ugovor o socijalnom osiguranju ili koje primjenjuju uredbe Europske unije o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti i kojima ukupno mirovinsko primanje ostvareno u Republici Hrvatskoj i u inozemstvu ne prelazi neto iznos od 4.100,00 kuna, s time da moraju dostaviti dokaz o neto iznosu inozemne mirovine za mjesec ožujak 2022. i to do 30. lipnja 2022. godine.Treća kategorija – korisnici mirovine ostvarene u Republici Hrvatskoj, koji su navršili mirovinski staž u inozemstvu, a nisu ostvarili pravo na mirovinu u inozemstvu trebaju na tiskanici ili online obrascu označiti polje da izjavlju da ne primaju inozemnu mirovinu.Obzirom na navedeno, navedenom Odlukom Vlade Republike Hrvatske nije propisana kao kategorija korisnika samo inozemne mirovine koji ostvaruju pravo na jednokratno novčano primanje. 

 

Pitanje:

Moj sin i ja imamo obiteljsku mirovinu i ista nije podijeljena između nas, cijeli iznos mirovine se dostavlja na moj račun, pa me zanima jel i ja i moj sin ostvarujemo svatko posebno pravo na jednokratno novčano primanje obzirom na iznos dijela obiteljske mirovine koje se odnosi na svakoga od nas, a ja sve zajedno primam?P.Š., Zagreb

 

Odgovor:

Točkom IV. Odluke Vlade Republike Hrvatske propisano je da ako korisnici obiteljske mirovine žive odvojeno, svakoj skupini korisnika podijeljene obiteljske mirovine isplata jednokratnog novčanog primanja pripada uz uvjete i u iznosu određenom Odlukom.

Obzirom na navedeno, Odlukom je predviđena situacija u slučaju podijeljene obiteljske mirovine za koju je propisano da tada svakome pripada onoliki novčani iznos na ime jednokratnog novčenog primanja koliko je propisano za pojedinu kategoriju primanja prema točki II. Odluke, a uko- liko se ne radi o podijeljenoj obiteljskoj mirovini, uzima se u obzir novčani iznos obiteljske mirovine i naknada se utvrđuje u skladu s propisanim razredima za ostvarenje jednokratne novčane naknade.(Hul)

 

Share on facebook
Share on twitter
Share on google
Share on telegram
Share on email
Povezane objave

Znate li nešto više o temi ili želite prijaviti grešku u tekstu?