O kvaliteti života osoba u domovima za starije i nemoćne

Share on facebook
Share on twitter
Share on google
Share on telegram
Share on email

napovoljnija invalidska kolica

Mnoštvo aspekata definira starost, no često je promatrana kao jedan period života, a sve osobe  definirane  „starima“  promatrane s  istom  dozom  strahopoštovanja  i  sažaljenja, iako se ljudi  razlikuju u svakom periodu svog života, pa tako i u ovom. Svjetska  zdravstvena organizacija kvalitetu  života  definira  kao  individualnu  percepciju  osobne  pozicije  u kontekstu  vrijednosnog  sustava  i  kulture  u  kojem  pojedinci  žive  i  na  ciljeve,  očekivane vrijednosti  i  želje,  uključujući  tjelesno  zdravlje,  psihološko  stanje,  razinu  samostalnosti, društvene odnose, te osobna uvjerenja.

Kvaliteta  života  pojedinca  ovisi  o  njegovoj  mogućnosti  nadoknađivanja  nedostataka  koji  ga opterećuju i korištenju prednosti koje mu se pružaju, što omogućuje postizanje ravnoteže između očekivanja i realizacije. Sve navedeno jednostavno upućuje na to da je nemoguće procijeniti kvalitetu života pojedinca na osnovi poznavanja objektivnih uvjeta u kojima živi ili objektivnih poteškoća koje ga opterećuju kao što su starost, bolest ili briga o drugoj osobi.

Starenje je zaista individualan proces, te se očituje kod svake osobe na drugačiji način, odnosno to je vrsta procesa koji ne zahvaća istovremeno  organske  sustave  i  ostale organe. Takav  proces započinje rođenjem, a traje sve do smrti. Porastom  broja starijeg stanovništva u Hrvatskoj, ujedno se i povećala potreba za različitim oblicima skrbi. Unatoč neformalnoj skrbi koja je još najviše zastupljenija, pojavila se i sve veća potreba  za  formalnom  skrbi,  odnosno  institucionalnom  skrbi,  kao  što  su  državni i  privatni domovi za starije i nemoćne.

Domovi za starije i nemoćne predstavljaju ustanove za zbrinjavanje osoba koje više nisu  u  mogućnosti  brinuti  o vlastitim najosnovnijim životnim  potrebama,  a  nemaju  nikakvu drugu pomoć. Pristup unutar doma mora biti sveobuhvatan, a medicinska sestra se treba aktivno zanimati  za  bolesnika,  njegove  potrebe  i  probleme. S time medicinska sestra uzdiže vlastitu sestrinsku profesiju jer je skrb prema pacijentima cjelovita u punom smislu te riječi, stručna i učinkovita, a pacijent je zadovoljan pruženom zdravstvenom njegom.

Da bi kvaliteta života starijih osoba unutar doma bila uspješna mora se  dopustiti i potaknuti starije osobe na što više osobne kontrole nad vlastitim životom, te da ne stvaraju osjećaj tjeskobe, potištenosti i bespomoćnosti.

Što se tiče zdravlja, sudionici su zadovoljni trenutnim zdravljem, kao i oni koji su nezadovoljni cjelokupnim životnim zadovoljstvom u domu. Prema mnogim istraživanjima ispada kako kvaliteta života starijih osoba često i ne treba biti usko povezana sa zdravstvenim stanjem.

Minus kod institucionalnog smještaja je što se staru osobu izdvaja iz njene fizičke i socijalne sredine, te  se  tako  izlaže  pojačanom  stresu  i  nezadovoljstvu  životom.  Promjena  boravišta uzrokuje neugodnosti u bilo kojoj životnoj dobi, ali je posebno teška u starosti. Za stariju osobu promjena mjesta boravišta često je praćena socijalnom izolacijom, problemima  u  prilagodbi  i osjećajem da se nekome nameće ili da joj se netko nameće. Da bi stara osoba donekle ublažila stres zbog preseljenja u novu sredinu i bila zadovoljna nastavkom života u domu potreban je prvenstveno njen dobrovoljni pristanak. Izostane li, kraj je brz, a nezadovoljstvo ogromno.

Iako domovi za starije često predstavljaju kvalitetno i dobro rješenje smještaja za starije, koji im nudi 24-satnu skrb i nadzor, na domove se i dalje u društvu često gleda negativno i kao na ustanove u koje bližnji starije osobe „strpaju“ kada više ne žele brinuti o njima. Također, uvriježeno je mišljenje da kvaliteta života u domovima za starije nije na dostojnoj razini,  pošto domovi čiji su osnivači županije i država, često zadržavaju standarde kvalitete pružanja socijalnih usluga i redovito se podvrgavaju kontrolama.

Davorka Ožura, Sandra Vukušić

Share on facebook
Share on twitter
Share on google
Share on telegram
Share on email
Povezane objave

Znate li nešto više o temi ili želite prijaviti grešku u tekstu?