DOŽIVOTNO UZDRŽAVANJE – DOSMRTNO UZDRŽAVANJE – Znate li razliku?

Share on facebook
Share on twitter
Share on google
Share on telegram
Share on email

U novije vrijeme sve više je starijih osoba i osoba u mirovini koji trebaju nečiju pomoć, no u tome nailaze na brojne prepreke jer nemaju dovoljno financijskih sredstva za uzdržavanje, ali imaju nekretninu u svom vlasništvu. Iz tog se razloga odlučuju na potpisivanje ugovora o dosmrtnom ili onog kojim se uređuje doživotno uzdržavanje.

Takvim ugovorima uređeno je da starija osoba dobije pomoć i njegu koja joj je prijeko potrebna, a njezin njegovatelj zauzvrat dobije nekretninu i to prije ili poslije smrti osobe o kojoj brine, ovisi o vrsti potpisanog ugovora.

Za ugovore o doživotnom i dosmrtnom uzdržavanju zna  70 posto starijih osoba, ali na žalost njih samo sedam posto zna koja  je glavna razlika između ugovora o dosmrtnom i ugovora o doživotnom uzdržavanju. Većina njih, 59 posto, tu razliku ne zna, a osobe koje su izjavile da znaju razliku ili je ne znaju objasniti ili sasvim krivo tumače, piše Večernji list. Glavni su to podaci dobiveni u istraživanju “Znate li što potpisujete? – Starije osobe i rizici dosmrtnog uzdržavanja”, koje je proveo Ured pučke pravobraniteljice na 500 osoba starijih od 65 godina.

 

Ugovor o doživotnom i dosmrtnom uzdržavanju

 

Doživotno uzdržavanje i prijepis imovine na uzdržavatelja

Sklopljenim ugovorom o doživotnom uzdržavanju osoba koja skrbi o starijoj osobi njezinu će imovinu moći prenijeti na svoje ime tek nakon smrti te uzdržavane osobe, dok se potpisivanjem ugovora o dosmrtnom uzdržavanju podrazumijeva da se druga strana trenutačno, odmah nakon potpisivanja ugovora o uzdržavanju, upisuje kao vlasnik na nekretninu te starije osobe.

Međutim, u praksi stvari izgledaju puno drugačije, jer postoji velik broj starijih osoba koje zbog neznanja ili svoje dobi nisu svjesne da, u slučaju potpisivanja ugovora o dosmrtnom uzdržavanju momentalno ostaju bez imovine. Takva vrsta ugovora izuzetno je podložna zloupotrebama, odnosno iz nje proizlaze situacije u kojoj starija osoba ostane i bez potrebne njege i skrbi,a s druge strane i bez svoje nekretnine.

Naime, budući da se u praksi sklapa više ugovora o doživotnom nego o dosmrtnom uzdržavanju, važno je da se najprije navedeni ugovor razjasni kako bi se upozorilo osobe starije životne dobi da jako dobro provjere sve što potpisuju, odnosno raspitaju se koja su njihova prava i što točno njima dobivaju kako bi zaštitili sebe i svoju imovinu.

Doživotno uzdržavanje

Ugovor o doživotnom uzdržavanju kao i ugovor o dosmrtnom uzdržavanju obvezuju obje stane, naplatni i strogo formalni ugovori, uređeni Zakonom o obveznim odnosima , a svaka ih punoljetna osoba možete sklopiti kao davatelj ili primatelj uzdržavanja.

Ukoliko ugovor o doživotnom uzdržavanju sklapate kao primatelj uzdržavanja, obvezujete se da dajete davatelju uzdržavanja svu ili samo određeni dio svoje imovine, a davatelj uzdržavanja sa druge strane se obvezuje da će Vas uzdržavati do smrti, a navedenu imovinu iz ugovora dobit će to jest naslijediti u trenutku Vaše smrti.

Raskid ugovora o doživotnom i dosmrtnom uzdržavanju i plaćanje poreza

 

 

                                                                                               Ugovor je pravovaljan samo ako je sastavljen u pisanom obliku i ovjeren od suca nadležnog suda ili potvrđen kod javnog bilježnika ili sastavljen u obliku javnobilježničkog akta.

Važne stavke ugovora o doživotnom uzdržavanju

Vrlo je važno da u ugovoru budu jasno određena prava i obveze jedne i druge strane, najčešće se one odnose na zadovoljenje osnovnih životnih potreba primatelja uzdržavanja kao što su pomoć oko održavanja higijene, osiguranje odjeće i obuće, osiguravanje hrane i pića, sahrana primatelja uzdržavanja i drugo. S druge strane, ako je predmet ugovora nekretnina, davatelj uzdržavanja ovlašten je zatražiti zabilježbu toga ugovora u zemljišnu knjigu te je tako i on kao uzdržavatelj zaštićen u odnosu na uzdržavanog od eventualne naknadne prodaje ili drugoga načina otuđenja nekretnine iz spomenutog ugovora.

Pravni stručnjaci naglašavaju: ugovorom treba predvidjeti sve moguće situacije koje se mogu dogoditi. Ugovor mora biti puno precizniji od “ja tebi ručak, ti meni peterosobni stan”, u suprotnom dolazi do problema promijene li se neke okolnosti.

Zaista je važno napomenuti i to da obje strane mogu ugovor sporazumno raskinuti u bilo kojem trenutku, a raskid je moguć jednostrano kod stranaka koje prema ugovoru o doživotnom uzdržavanju žive zajedno pa se njihovi odnosi poremete u toj mjeri da zajednički život postane nepodnošljiv.

Kada nastupi smrt primatelja uzdržavanja, davatelj uzdržavanja dobiva u vlasništvo imovinu koja je navedena u ugovoru, te ne odgovara za dugove primatelja, osim ako to unaprijed nije bilo ugovoreno sklopljenim ugovorom o doživotnom uzdržavanju.

Dosmrtno uzdržavanje

Ugovorom o dosmrtnom uzdržavanju obvezuje se davatelj uzdržavanja da će primatelj uzdržavanja uzdržavati do njegove smrti, a primatelj se obvezuje da će mu za života prenijeti svu ili dio svoje imovine, ovisno o predhodnom dogovoru. Kod ove vrste ugovora, davatelj uzdržavanja stječe primateljevu imovinu u trenutku sklapanja ugovora, naime, već potpisom ugovora i njegovom ovjerom kod javnog bilježnika, ima pravo prenijeti imovinu primatelja na svoje ime, i upisati se u zemljišne knjige, odnosno od tog trenutka može raspolagati tom nekretninom, na način da ju prodati, optereti je hipotekom, stavi je pod ovrhu ili iseli uzdržavanu osobu koja mu je tu kuću dala.

Upravo iz tog razloga, važno je naglasiti da u praksi nikada ni jedna starija osoba ne bi trebla pristati na ugovor o dosmrtnom uzdržavanju, jer potpisom ugovora primatelj uzdržavanja nema apsolutno nikakva prava glede imovine i preko noći može ostati bez svega, i bez uzdržavanja i bez stana ili neke druge vrijedne nekretnine, jednostavno ostaje bez svega što je cijeloga života teškom mukom stjecao.

Zakonski nasljednici i doživotno uzdržavanje

Često se javljaju situacije u kojoj zakonski nasljednici ostanu bez imovine  zbog toga što je starija osoba ranije sklopila jedan od navedenih ugovora, bilo s pojedinim članom obitelji ili s nekim tko nije blizak član obitelji, i tako otuđio svu svoju imovinu ili samo jedan dio ovisi o stavkama iz ugovora. Ukoliko je sklopljeni ugovor o doživotnom ili dosmrtnom uzdržavanju valjan i obveza uzdržavanja je ispunjena, nasljednici primatelja uzdržavanja neće moći dobiti tu imovinu na temelju njihovog nasljednog prava jer u ostavinu nakon smrti primatelja uzdržavanja ulazi samo imovina koja nije navedena u takvim ugovorima.

Zaista, za sve je najbolja  i najjeftinija opcija imovinu oporučno ostaviti ili zakonskom ili oporučnom nasljedniku uz obvezu doživotnoga uživanja,  na način da osoba živi u svom stanu, dok se nasljednik stana obvezuje da će tu osobu uzdržavati.

Upozorenja na važnost opreza nikada nije previše, a osobito starijim osobama i umirovljenicima. Zbog izrazito niskih mirovina umirovljenici često dolaze u stanje potrebe primanja pomoći za uzdržavanje. Međutim to se odnosi još više i na druge starije osobe koje uopće nemaju mirovine, a ni drugih prihoda dovoljnih za uzdržavanje, a jednako tako ni članova uže obitelji koji bi bili obvezni davati uzdržavanje. Važno je znati kako se uzdržavanja mogu ostvarivati kako od lokalne zajednice u obliku socijalne pomoći preko centra za socijalnu skrb, tako i od bliskih osoba od povjerenja iz vašeg okruženja.

Davorka Ožura, Sandra Vukušić

 

Share on facebook
Share on twitter
Share on google
Share on telegram
Share on email
Povezane objave
napovoljnija invalidska kolica

Znate li nešto više o temi ili želite prijaviti grešku u tekstu?