Želite li saznati više o pravima koja imate kao žrtva, pogledajte!

Share on facebook
Share on twitter
Share on google
Share on telegram
Share on email

Hrvatski pravni centar  izradio je novu stranicu ZaZrtve.hr namijenjenu žrtvama kaznenih djela.

Stranica je izrađena u sklopu projekta „Unapređenje sustava podrške iz perspektive žrtava kaznenih djela – VICATIS“. Cilj nam je pomoći žrtvama kaznenih djela i prekršaja da ostvare svoja prava i pomoći im da pronađu organizacije i institucije koje će im pružiti podršku.prenosi

Koordinator projekta je Hrvatski pravni centar, a partneri su sljedeće organizacije i institucije: Ministarstvo pravosuđa RH i Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade RH; Patent Association (Mađarska); Centre for Legal Resources (Rumunjska); Association for Nonviolent Communication (Slovenija) i Peace Institute (Slovenija).

Za koga ćete glasati na parlamentarnim izborima?

Share on facebook
Share on twitter
Share on google
Share on telegram
Share on email
Povezane objave
napovoljnija invalidska kolica