PUTUJUĆE PRAVNO SAVJETOVALIŠTE – Projekt polučio uspjeh!

Share on facebook
Share on twitter
Share on google
Share on telegram
Share on email

napovoljnija invalidska kolica

Sindikat umirovljenika Hrvatske od 1999. ima Pravno savjetovalište specijali­zirano za starije osobe, no prije pandemije je to bilo jednostavno – naprosto bi se dolazilo u Radnički dom u Zagrebu gdje je sjedište SUH-a, ili dežurne pravnike kontaktiralo telefonom ili elektronskom poštom. Korona je puno toga promijenila, ojačala potrebu za virtualnim kontaktima, pa se zato od Ministar­stva pravosuđa i uprave krajem svibnja 2021. godine, zatražilo sufinanciranje projekta,„Pravna pomoć starijim osobama: od informacije do zaštite”. U osnovi toga je koncept putujućeg pravnog savjetovališta.

     SUH je krenuo s realizacijom projekta i aktivnostima. Pojačan je rad i do­stupnost Pravnog savjetovališta u prostorijama SUH-a sufinanciranjem pola plaće mladog pravnika Vedrana Graheka te plaće na pola radnog vremena za voditelja Pravnog savjetovališta Antu Kuprešaka. Osim povećane dostupnosti u davanju pravnih savjeta, projekt je omogućio da Pravno savjetovalište umjesto dosadašnja četiri, radi pet dana u tjednu.

     Redovito su u mjesečniku Glas umirovljenika u posebnoj rubrici Pravni savjeti objavljivani odgovori na pitanja čitatelja, gdje su osobe starije životne dobi pravodobno i svestrano informirane o svojim pravima. Prije samog odr­žavanja radionica u četiri hrvatske regije, provedena je i anketa na sto članova SUH-ovih četiriju podružnica u kojima je planirano održavanje radionica iz četiri različite regije, redom u Vrgorcu, Poreču, Slavonskom Brodu i Bjelovaru.

     Pitali smo 100 umirovljenika koje teme najviše zanimaju starije osobe. Od­govorili su: nasljedno pravo (oporuke, darovni ugovori s plodouživanjem itd.); ugovori o doživotnom i dosmrtnom uzdržavanju; mirovinska prava (ali i naci­onalna naknada za starije) i socijalna prava. Velika većina starijih osoba dolazi do informacija o svojim pravima putem medija i smatra kako nisu dovoljno upoznati sa svojim pravima. E, pa to više ne mora biti tako!

Radionice u svim regijama

     Na temelju anketa saznalo se koje pravne teme najviše zanimaju naše umi­rovljenike, tj. o kojim pravnim temama bi htjeli saznati više informacija. Putem ankete se saznalo i neke zanimljive činjenice kao što su: koliko se umirovljenika služi internetom, koliko njih čita Glas umirovljenika, kako dolaze do informacija o svojim pravima, znaju li razliku između dosmrtnog i doživotnog uzdržavanja, znaju li što sve oporuka treba sadržavati, itd.

     Na temelju obrade podataka iz anketa pripremljene su radionice za svaki od četiri grada, i to s temama koje su sami odabrali. Radionice su pravnici održavali od kraja rujna do početka studenog, a obrađene su sljedeće teme: oporuka i ugovori o nasljeđivanju, razlika između ugovora o doživotnom i dosmrtnom uzdržavanju, pitanja koja se tiču prava iz mirovinskog sustava, što je to nacionalna naknada za starije osobe, te pitanja iz područja socijalnih prava umirovljenika.

     Na radionicama su prikazivane projekcije prezentacija u PowerPointu, koje su sadržavale osnovne podatke o temama radionice, elemente razlika spome­nutih ugovora, prikaz slučajeva iz prakse i prikaz alternativa sklapanju ugovora o doživotnom i dosmrtnom uzdržavanju. Radionica je izvođena na način da su prisutni mogli u svakom trenutku postaviti pitanje vezano za tematiku radionice, iznijeti svoja zapažanja i davati prijedloge. Radionice su bile koncipirane na način da potaknu raspravu i educiraju prisutne i trajale su u prosjeku dva sata.

Pitaj što hoćeš

     Uz niz pitanja o navedenim ugovorima, pravni stručnjaci su odgovarali i na opća pravna pitanja zainteresiranih, a za svaku radionicu je ispunjena lista prisutnih i podijeljeni su evaluacijski listići koje su prisutni anonimno popu­njavali. Na taj način umirovljenicima su pružene kvalitetne informacije, a do­kaz velike uspješnosti radionica je i prosječna ocjena evaluacije od 4,6 sa svih četiriju radionica.

     Nakon uspješno održanih radionica, domaćini su priredili prigodne zaku­ske gdje su se ogladnjeli i žedni članovi družili s pravnim savjetnicima. Nakon odrađenih radionica, tiskan je i prigodni letak za starije osobe, a koji je izrađen na osnovu ankete o pravnim područjima od interesa umirovljenika. Letak je distribuiran svim podružnicama SUH-a, te se dijeli i svima koji dođu posjetiti Pravno savjetovalište u Središnjem uredu SUH-a u Zagrebu.

     Treba naglasiti da je ovim projektom ojačan rad Pravnog savjetovališta SUH-a, ostvarena je i prepoznatljivost u medijima, zahvaljujući objavljivanju članaka u mjesečniku Glasa umirovljenika u sklopu projekta, ali i na web stranici Sindikata umirovljenika Hrvatske te tematskoj Facebook stranici Pokret protiv siromaštva starijih osoba. Time se unaprijedila kvaliteta života starijih osoba, jer su stvoreni preduvjeti za informiranje i podizanje razine svijesti o pravima starijih osoba, osobito glede raspolaganja imovinom.(Glas umirovljenika)

 

SVE PRAVNE SAVJETE MOŽETE PRONAĆI OVDJE

Share on facebook
Share on twitter
Share on google
Share on telegram
Share on email
Povezane objave

Znate li nešto više o temi ili želite prijaviti grešku u tekstu?