Prevarila nas žena koju smo plaćali

Share on facebook
Share on twitter
Share on google
Share on telegram
Share on email

Ulagao sam u stan bivše izvanbračne partnerice

Pitanje: Živio sam u izvanbračnoj zajednici s jednom ženom punih osam godina. Za vrijeme trajanja izvan­bračne zajednice ulagao sam znatna sredstva u ob­novu stana u kojem smo stanovali, a koji je u njezi­nom vlasništvu. Promijenio sam kompletnu stolariju, adaptirao kupaonicu i izveo dosta radova koji su bili potrebni za potpuno uređenje stana. Srećom, po pro­fesiji sam građevinski majstor, tako da smo jeftinije prošli u pogledu izvođenja radova. U stanu smo živ­jeli sami jer joj se kćerka udala i odselila. Uz sve na­vedeno u najvećem dijelu sam financirao nabavku hrane i plaćao dio režija.

Nažalost, prije dvije godine, protiv moje volje, pre­kinuli smo izvanbračnu zajednicu, a ja sam se iselio iz stana i živim kao podstanar. Prije šest mjeseci mo­ja bivša izvanbračna družica je umrla, a njezina kćer­ka, kao jedini zakonski nasljednik, naslijedila je stan. Zanima me imam li nakon osam godina zajedničkog života ikakva prava na taj stan, odnosno naknadu sredstava koje sam uložio u adaptaciju. Pitam vas zbog toga jer sam čuo da izvanbračna zajednica ima isti status kao bračna zajednica ako traje neprekidno najmanje tri godine. Uz to, što je sa sredstvima koje sam uložio u adaptaciju stana, jer kćerka moje pokoj­ne izvanbračne družice nije uložila ni kune, a uživa sve blagodati stana koji je sada dotjeran i kojeg ona iznajmljuje. (M.R., Rijeka)

Odgovor: S obzirom na to da je vaša izvanbračna zajednica prestala prije dvije godine, nemate nikakvo pravo nasljeđivanja imovine vaše izvanbračne supru­ge, jer je izvanbračna zajednica prekinuta. Da ste živjeli u izvanbračnoj zajednici u trenutku njene smr­ti, stan bi dijelili s njenom kćerkom u jednakim dijelo­vima. Što se tiče sredstava koje ste uložili, povrat is­tih možete tražiti ako možete dokazati ulaganje (ra­čuni za nabavku građevinskog i drugog materijala, svjedoke koji će potvrditi da ste vi osobno izvodili ra­dove i nabavljali materijal i sl.). Stoga vam predlaže­mo da razgovarate s nasljednicom o naknadi sredstava za nabavku materijala i uloženi trud, a u slučaju da ista ne prihvati vaš prijedlog, onda podne- site tužbu nadležnom sudu gdje ćete morati točno specificirati vaše potraživanje, zajedno sa svim do­kazima kojima ih potkrepljujete.

Moj brat misli da je jedini vlasnik

Pitanje: Brat i ja smo naslijedili od pokojnih roditelja stariju obiteljsku kuću koja nije imala građevinsku dozvolu te je bila neuporabiva za stanovanje, jer se u nju dugo ništa nije ulagalo. Odlučili smo legalizira­ti kuću te je zajednički urediti za stanovanje ili proda­ju. Kako je moj brat građevinski inženjer, odlučili smo da on podnese zahtjev za legalizaciju, jer se lakše snalazi u dokumentaciji koju je potrebno priložiti za ishođenje legalizacije. S obzirom na to da je on pod­nio zahtjev za legalizaciju, označen je u zahtjevu kao podnositelj te je snosio sve troškove. Rješenje o iz­vedenom stanju zbog toga glasi na njega, a moj brat je sada zaključio da je i kuća njegova te se tako po­čeo ponašati. Najavio je da će kuću potpuno srušiti i izgraditi na tom mjestu novu, ne spominjući da sam ja suvlasnik kuće u jednoj polovini. Kad sam mu to predbacio rekao mi je da ja nemam s tim nikakve ve­ze, jer se on mučio i plaćao troškove za rješenje o le­galizaciji te da rješenje glasi na njegovo ime, a da je time i kuća njegova. Naravno da se s tim ne slažem pa me zanima koliko je moj brat u pravu kada tvrdi da je zbog njegovog truda i troška postao vlasnik čitave kuće. (B.R., Sisak)

Odgovor: Time što je vaš brat podnio zahtjev za le­galizaciju te snosio troškove vezane za zahtjev, ne rješava se pitanja vlasništva obiteljske kuće koje ste i vi suvlasnik. Legalizacija ne rješava vlasništvo le­galiziranog objekta, već samo ozakonjuje objekt za koji se tražila legalizacija s obzirom na to da nije pos­tojala građevinska dozvolu. Što se tiče vaše polovice vlasništva obiteljske kuće, bez obzira što na brata glasi rješenje o izvedenom stanju, možete biti mirni jer ste suvlasnik postali temeljem rješenja o nasljeđi­vanju roditelja, kao i vaš brat. Međutim, morat ćete snositi polovicu svih troškova koje je vaš brat platio za ishođenje rješenja o izvedenom stanju, kao i do­govoriti se o eventualnoj naknadi za trud koju je imao za ishođenje legalizacije.

Prevarila nas žena koju smo plaćali

Pitanje: Nas četvero braće i sestra brinuli smo se za našu staru tetku kojoj smo bili jedini živi rođaci i nas­ljednici. Međutim, kako ne živimo u istom mjestu gdje živi i tetka, angažirali smo uz naplatu jednu osobu iz njenog mjesta da brine o tetki u našoj odsutnosti. Tetki smo dolazili kada god je to bilo moguće, dono­sili smo joj hranu i za vrijeme našeg duljih posjeta, osoba koja joj je pomagala nije bila potrebna. Nažalost, tetka je nedavno umrla, a na ostavinskoj raspravi kod javnog bilježnika pojavila se osoba koju smo mi angažirali za pomoć tetki te je pokazala ugo­vor o doživotnom uzdržavanju koji je sklopila s tet­kom. Navedenim ugovorom teta je svu svoju imovi­nu, koja je znatna, ostavila toj osobi. Temeljem ugo­vora o nasljeđivanju, javna bilježnica donijela je rje­šenje kojem se obustavlja ostavinski postupak, jer nema imovine koja bi se mogla podijeliti nama, za­konskim nasljednicima, jer je sve pripalo davateljici uzdržavanja. Ne možemo se pomiriti s činjenicom da je čitava imovina pripala osobi koja tetki ništa nije značila i kojoj smo mi plaćali odgovarajuću naknadu da brine o tetki. Zanima nas je li imamo izgleda da sudskim putem raskinemo taj ugovor te da naslijedi­mo ono što nam zakonski pripada. (M.Ž., Zagreb)

 Odgovor:Javna bilježnica je ispravno postupila što je obustavila ostavinski postupak jer je ugovorom o doživotnom uzdržavanju sva imovina vaše tetke pos­lije njezine smrti pripala davatelju uzdržavanja.

S druge strane, ako ste zaista plaćali usluge prima­telju uzdržavanja za pomoć i njegu tetke, te ako je ta naknada znatna i pravična i dovoljna za uzdržavanje tetke, možete kao nasljednici podnijeti tužbu za ras­kid ugovora o uzdržavanju, jer nije bilo razloga za sklapanje takvog ugovora, pošto je tetka bila zbrinu­ta angažmanom osobe koju ste vi plaćali. Naravno da ćete u tužbi prezentirati sve dokaze koji idu u pri­log tužbi, a prvenstveno dokaz da ste redovito plaća­li osobu koja je s tetkom sklopila ugovor o doživot­nom uzdržavanju. Dakle, predstoji vam težak teret dokazivanja vaših navoda iz tužbe, a pritom morate računati na troškove odvjetnika kojeg obavezno mo­rate angažirati, kao i na to da ćete kraj postupka, či­ji je ishod neizvjestan, dugo čekati. Ako se odlučite ući u parnicu tražite od odvjetnika da podnošenjem tužbe zatraži od suda izdavanje privremene mjere zabrane otuđenja imovine koja je predmet spora.

Share on facebook
Share on twitter
Share on google
Share on telegram
Share on email
Povezane objave
napovoljnija invalidska kolica

Znate li nešto više o temi ili želite prijaviti grešku u tekstu?