PRAVNI SAVJETI – Važna pitanja i odgovori

Share on facebook
Share on twitter
Share on google
Share on telegram
Share on email

Što se smatra kućanstvom?

Kućanstvom se, u smislu ovoga Zakona, smatra obiteljska ili druga zajednica osoba koje zajedno žive i podmiruju troškove života, bez obzira na srodstvo.

Što se ne uračunava u prihod?

Prihodom se, u smislu cit. Zakona, smatraju sva novčana sredstva ostvarena po osnovi rada, mirovine, primitaka od imovine ili na neki drugi način ostvarena u tuzemstvu i u inozemstvu sukladno propisima o oporezivanju dohotka, a umanjeni za iznos uplaćenog poreza i prireza.

U prihod se ne uračunavaju: doplatak za pomoć i njegu i invalidnina prema propisima o socijalnoj skrbi, invalidnina prema propisima o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, invalidnina prema propisima o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata kao niti naknada zbog tjelesnog oštećenja i doplatak za pomoć i njegu prema propisima iz mirovinskog osiguranja te druge naknade koje ne podliježu plaćanju poreza na dohodak prema poreznim propisima.

Ostvarivanje nacionalne naknade za starije osobe korisnike mirovine ili zajamčene minimalne naknade, je li to moguće?

Iznimno, korisnik prava na mirovinu iz obveznog mirovinskog osiguranja može ostvariti pravo na nacionalnu naknadu za starije osobe pod uvjetom da se na zahtjev korisnika obustavi isplata mirovine odnosno da se na zahtjev korisnika utvrdi prestanak prava na zajamčenu minimalnu naknadu.

Primanje nacionalne naknade za starije osobe putem punomoćnika?

Korisnik prava na nacionalnu naknadu za starije osobe može ovlastiti opunomoćenika da u njegovo ime prima nacionalnu naknadu za starije osobe koja punomoć se mora dostaviti HZMO i vrijedi jednu godinu.

Je li moguće naslijediti nacionalnu naknadu za starije osobe?

Nacionalna naknada za starije osobe je osobno pravo korisnika određenog posebnim zakonom i ne može se prenositi na drugu osobu niti naslijediti, niti onamože biti predmetom ovrhe ili osiguranja osiguranja. Naknada koja je isplaćena nakon smrti korisnika ima se vratiti u državni proračun.

PRAVNI SAVJET -Baka raskida ugovor

Vlasnik sam poljoprivrednog zemljišta od kojih
ne ostvarujem prihod i koje nisam u mogućnosti obrađivati. Živim sa suprugom koja također ne ostvaruje nikakav prihod i stariji smo od 65 godina. Imam li pravo na naknadu?

S obzirom na to da za ostvarivanje prava na nacionalnu naknadu nije propisan imovinski cenzus nego samo dohodovni cenzus, i Vi i supruga možete ostvariti pravo na nacionalnu naknadu jer nemate nikakav prihod.

Živim sa sinom u istoj kući, ali svatko na svom katu. Sin je zaposlen i ima plaću oko 5.000,00 kn, a ja nemam prihod. Imam li pravo na naknadu?

Pod kućanstvom smatra se obiteljska ili druga zajednica osoba koje zajedno žive i podmiruju troškove života. Ako zajedno podmirujete troškove života, Vaš sin smatra se članom Vašeg kućanstva te se njegov prihod uzima u obzir pri utvrđivanju prava na nacionalnu naknadu. U tom slučaju ne ostvarujete pravo na nacionalnu naknadu.

NACIONALNA NAKNADA ZA STARIJE OSOBE – TKO IMA PRAVO

 

Nisam korisnik mirovine, ali iznajmljujem apartmane. Imam li pravo na nacionalnu naknadu?

Ako Vam je prihod od iznajmljivanja apartmana manji od 800 kn mjesečno, pod uvjetom da živite sami, mogli bi ostvariti pravo na nacionalnu naknadu za starije osobe ukoliko je vaš prihod manji od 800 kn mjesečno.

Smješten sam u domu za starije i nemoćne osobe u Zagrebu, na teret centra za socijalnu skrb i nemam nikakav prihod, imam li pravo na naknadu?

Ne, budući koristite prvo na uslugu smještaja u sustavu socijalne skrbi.

Živim sama u kući, nemam prihod, ali imam oročenu štednju u iznosu od 50.000,00 kn. Mogu li ostvariti pravo?

Da, možete ostvariti pravo budući nije propisan imovinski cenzus.

Imam više od 65 godina života, živim sam. Vlasnik sam obrta u kojem trenutačno nema nikakvih poslovnih aktivnosti, imam li pravo na naknadu?

Pravo ne možete ostvariti dok ste upisani u Obrtni registar, pravo možete ostvariti tek nakon što odjavite obrt, a uz sve ostale uvjete.(Hul)

OSTALI PRAVNI SAVJETI

Share on facebook
Share on twitter
Share on google
Share on telegram
Share on email
Povezane objave
napovoljnija invalidska kolica

Znate li nešto više o temi ili želite prijaviti grešku u tekstu?