Pravni savjeti – studeni 2017.

Share on facebook
Share on twitter
Share on google
Share on telegram
Share on email

napovoljnija invalidska kolica

Kako će reagirati braća i sestre?

Pitanje: Prije sedam godina otac mi je ugo­vorom o darovanju dao pola obiteljske kuće s okućnicom. Iako je ugovor ovjeren kod jav­nog bilježnika s mogućnošću upisa prava vla­sništva u zemljišne knjige, to nisam učinio jer nisam želio na oca svaliti bijes sestara i braće zbog darovanja. Važno je reći da o ocu jedi­ni brinem i pomažem mu u svemu za razliku od braće i sestara koji ga tu i tamo pitaju za zdravlje. Zbog toga je otac, uvidjevši situaciju, odlučio sa mnom sklopiti Ugovor o doživot­nom uzdržavanju kojem bi mi pripala druga polovica kuće, a predložio je i mogućnost da se već sklopljeni darovni ugovor opozove, a da predmet ugovora o doživotnom uzdržavanju bude cijela kuća s okućnicom. Otac me moli da o novom ugovoru nikome ništa ne govorim jer se boji reakcije ostale djece. Molim za savjet. (V.T., Rijeka)

Odgovor: Budući da se ionako brinete o svome ocu, preporučam vam da s ocem sklo­pite Ugovor o doživotnom uzdržavanju utoliko više jer je to želja vašeg oca. Taj ugovor neće biti javno objavljen pa ostali nasljednici neće znati za njega te neće moći vršiti pritisak na oca. U slučaju da ne sklopite ugovor o doživot­nom uzdržavanju, drugu polovicu kuće dijelit ćete s braćom i sestrama, dok će darovana po­lovica kuće biti isključivo vaša.

 

Kupac počinio štetu, a tuže mene

Pitanje: Prodao sam osobno vozilo prije 8 mjeseci, ali prijenos vozila nije službeno izvr­šen pa kupac nije registriran kao vlasnik vozila. U međuvremenu, kupac je s vozilom počinio veliku štetu (srušio ogradu i dio kuće). Budu­ći da vozilo i dalje glasi na mene, osoba koja je pretrpjela štetu traži da ja podmirim trošak obnove kuće i ograde. Ugovorom o kupopro­daji vozila uzalud sam pokušavao dokazati da vozilo nije u mome vlasništvu, no vlasnik kuće prijeti mi tužbom te me je njegov odvjetnik i pismeno opomenuo da sam dužan podmiri­ti štetu kao i nastale troškove. Van sebe sam i molim za savjet – jesam li odgovoran za nasta- lu štetu? (J.A., Zagreb)

Odgovor: Sudska praksa je u takvim sluča­jevima zauzela stav da raniji vlasnik vozila nije odgovoran za štetu nego osoba koja je vozilo kupila, a nije izvršila prijenos vlasništva vozila. Dakle, ne trebate se bojati posljedica za nastalu štetu.

 

Nasljednik ne priznaje kupoprodajni ugovor

Pitanje: Sklopio sam Ugovor o kupoprodaji nekretnine koju smo uredno potpisali ja kao ku­pac te druga strana kao prodavatelj, međutim nismo ga ovjerili kod javnog bilježnika. Kupo­prodajnu cijenu isplatio sam prodavatelju koji mi je to potvrdio potpisom Ugovora o kupo­prodaji i obvezao se da mi neće praviti probleme prilikom upisa prava vlasništva u zemljišne knjige. Prodavatelj je nažalost u međuvremenu iznenada preminuo, a jedini nasljednik – njegov sin – ne pri­znaje kupoprodajni ugovor tvrdeći da mu otac o tome nikada nije govorio. Što da radim kako bi se upisao kao vlasnik nekretnine? (T.I., Karlovac)

Odgovor: Sami ste si zakomplicirali situaciju posve bespotrebno. Upravo je vama bilo u intere­su da se pobrinete o ovjeri ugovora kod javnog bi­lježnika ili na sudu. Budući da nasljednik prodava- telja osporava vaše vlasništvo nad nekretninom, morat ćete podnijeti tužbu mjerodavnom sudu prema mjestu gdje se nekretnina nalazi. U sud­skom postupku morat ćete dokazati da je ugovor sklopljen kako grafološkim vještačenjem potpisa prodavatelja, ali i drugim dokazivim sredstvima – iskazima svjedoka.

 

Imam li pravo na imovinu?

Pitanje: Duže vrijeme brinuo sam o jednoj oso­bi koja nije bila u stanju brinuti se za sebe. Sve sam izvršavao na vrijeme i bez njezina prigovora. Me­đutim, nismo sklopili ugovor bilo o doživotnom uzdržavanju ili darovanju pa me zanima, imam li pravo na imovinu te osobe koja je nažalost u me­đuvremenu preminula, za uloženi trud i troškove. (M.D., Pula)

Odgovor: Budući da Zakon o obveznim odno­sima traži da ugovor o doživotnom uzdržavanju mora biti u pisanoj formi jednako kao i darovni ugovor o nekretnini, niti jedan od ta dva ugovo­ra ne možete naknadno konvalidirati (osnažiti). Zbog toga ćete protiv nasljednika morati podni­jeti tužbu tražeći naknadu za trud koji ste imali prilikom pomoći toj osobi te eventualne troškove koje ste pritom imali. Naravno da ćete u sudskom postupku morati dokazati sve vaše navode veza­ne uz pomoć trećoj osobi kao i troškove koje ste pritom imali.

 

Što je jeftinije?

Pitanje: Moj bliski rođaci (ujak i ujna) u pood- makloj su dobi te nemaju potomaka zbog čega sam preuzeo brigu o njihovom uzdržavanju. Oni inzistiraju da sklopimo ugovor o doživotnom uz­državanju temeljem čega bih ja postao nasljednik njihove čitave imovine nakon njihove smrti.

Manje-više smo dogovorili sve uvjete oko ugo­vora, no zanimaju me dvije stvari: moram li platiti porez na promet nekretnina nakon njihove smrti te drugo, je li isplativije ugovor o doživotnom uz­državanju ovjeriti na sudu ili kod javnog bilježni­ka? (A.P., Šibenik)

Odgovor: Što se tiče poreza na promet nekret­nina, nakon smrti uzdržavanih morat ćete platiti 4 posto od procijenjene vrijednosti nekretnina budući da niste njihov potomak, odnosno krvni srodnik u prvoj liniji. Za drugo pitanje važno je na­pomenuti da ovjera ugovora na sudu ili kod jav­nog bilježnika ima jednaku pravnu važnost, no solemnizacija odnosno javnobilježnički akt je znat­no skuplji od ovjere na sudu. Odlučite li se ugovor ovjeriti na sudu, nakon podnošenja zahtjeva na mjerodavnom sudu, morat ćete čekati više mjese­ci dok ga sudski službenici ne ovjere. Kod javnog bilježnika u pravilu, taj posao obavlja se isti dan.

Share on facebook
Share on twitter
Share on google
Share on telegram
Share on email
Povezane objave

PRED LJETNU STANKU

  Tijekom lipnja Podružnica „Seniori Studentskog grada“ iz istoimenog naselja u zagrebačkoj Dubravi dovela

Znate li nešto više o temi ili želite prijaviti grešku u tekstu?