PRAVNI SAVJETI: IMOVINSKA PRAVA BRAČNIH SUPRUŽNIKA

Share on facebook
Share on twitter
Share on google
Share on telegram
Share on email

 

Pitanje:Trideset godina sam u braku, sa suprugom imam zajedničku djecu koja su odrasla i ne žive s nama.Naši bračni odnosi su više od desetljeća izuzetno loši, svakodnevno se svađamo, gotovo da i nema više pitanja oko kojeg se slažemo. Imamo kuću u Zagrebu i vikendicu u Stubičkim Toplicama, sve se vodi na moje ime. Međutim, ja supruzi ne sporim da smo sve zajedno stjecali. Osim činjenice što je kuća u Zagrebu dograđena i uređena na mojoj staroj obiteljskoj kući koju sam prije 15 godina naslijedio iza oca, radi čega mislim da je moj dio na ovoj kući ipak veći od njezinog. Ona ovo ne priznaje, sklona je svađama i napadima, stalno viče „ …..da je sve njezino…“ , meni je to teško podnositi jer sam bolesniji od nje, a i mirnije sam naravi. Želio bih da se oko svega, uključujući i pitanje imovine, mirno dogovorimio i podijelimo.

Odgovor:

Iskreno nam je žao da se nalazite u ovakvoj situaciji, koja u pravnom smislu u sebi objedinjuje odnosno isprepliće dva moguća postupka.Prvi postupak odnosio bi se na pitanje razrješavanja Vaših statusnih odnosa sa suprugom u mogućem postupku radi razvoda braka. Međutim, budući u Vašem pismu ovo pitanje ne spominjete, pa ne znamo da li bi razvod bio Vaša želja odnosno da li o tome razmišljate, te da li ovaj postupak namjeravate i želite pokrenuti.Iz tih razloga, u odgovoru ćemo se usredotočiti isključivo na pitanje utvrđenja i diobe Vaše zajedničke imovine, jer je to onaj problem s kojim ste nam se konkretno obratili i u vezi čega trebate savjet.

Dakle, važeći Obiteljski zakom (NN 103/2015.) koji je na snazi od 01.11.2015. godine, određuje da bračni drugovi mogu imati: a) bračnu stečevinu i b) vlastitu imovinu.Bračnu stečevinu čini imovina koju su bračni drugovi stekli radom za vrijeme trajanja bračne zajednice ili koja potječe iz te imovine. Rad kao osnov stjecanja bgračne stečevine predstavlja svaku djelatnost bračnih drugova kojom oni osvaruju prihode i pridonose povećanju svoje imovine, primjerice, plaće, honorari, dobici od igara na sreću i slično.Prema prijašnjim propisima kod utvrđenja bračne stečevine, utvrđivao se udio u stjecanju pojedinog bračnog druga, pa je često dolazilo do situacija da su ovi njihovi suvlasnički udjeli nili utvrđivani u nejednakim omjerima, primjerice, s osnova njihovih nejednakih primanja ili plaća.

Danas to više nije tako, već Obiteljski zakon nedvojbeno navodi da su bračni drugovi suvlasnici bračne stečevine u jednakim dijelovima, ukoliko nisu drugačije ugovorili.

Dakle, Obiteljski zakon supružnicima daje mogućnost da prije sklapanja braka, bilo kada tijekom trajanja braka ili nakon prestanka braka razvodom ugovorom (Obiteljski zakon ga i zove „bračni ugovor“) urede svoje imovinske odnose u drugačijim omjerima od „pola-pola“, međutim, ukoliko takav ugovor nisu sklopili, smatraju se suvlasnicima na jednake dijelove.Iz Vašeg pisma, dakle, zaključujemo da je vikendica u Stubičkim Toplicama bračna stečevina na kojoj se smatrate suvlasnicima na jednake dijelove.Nešto drugačija situacija je u odnosu na kuću u Zagrebu. Naime, točno je da ste Vas oboje dogradili i uredili kuću u Zagrebu, smatra se da ste to činili u jednakim dijelovima, međutim, izgradnja, dogradnja i uređenje ove postojeće kuće, ipak je jednim dijelom učinjena na staroj kući  koju ste naslijedili iza roditelja, a koja se nalazila na zemljištu koje također nije stečeno zajednički. Dakle, nema nikakve sumnje da bračnu stečevinu, svojevrsnu novostvorenu vrijednost predstavlja ono što ste zajedno uredili, izgradili i stekli, ali da bi bilo korektno, pošteno i zakonito iz ukupne vrijednosti izdvojiti vrijednost onoga što nije zajednički stečeno (zemljište i stara roditeljska kuća koju ste naslijedili), pa bi doista Vaš suvlasnički dio trebao biti nešto veći. Naime, ovo iz razloga jer ovo zemljište i stara kuća nisu bračna stečevina, dakle, nije stečeno zajedničkim radom za vrijeme trajanja vaše bračne zajednice, već isto predstavlja vašu vlastitu imovinu.

Naime, vlastitu imovinu bračnih drugova predstavlja ona imovina a) koju je bračni drug imao u trenutku sklapanja braka ili b) ona imovina koju je bračni drug stekao tijekom bračne zajednice na pravnom temelju različitom od zajedničkog rada, a tipični primjeri su naslijeđivanje ili darovanje. Ovo posljednje je upravo vaš slučaj u odnosu na naslijeđivanje stare kuće i zemljišta.

Dakle, ono što savjetujemo jest da pokušate ova pitanja komunicirati sa suprugom radi pokušaja sklapanja odgovarajućeg bračnog ugovora, kojim biste sa njome utvrdili Vaše suvlasničke dijelove na svakoj od nekretnina, te način kako svoju imovinu dijelite. Isto možete učiniti na način kako god se dogovorite, na primjer: da svatko od vas zadrži u samovlasništvu jednu nekretninu, ili da utvrdite suvlasničke dijelove na svakoj nekretnini, pa izvršite diobu suvlasničke zajednice (fizičku diobu ili diobu isplatom) ili ne neki trećin način.

Zakon vam dozvoljava da kao bračni drugovi sklopite bračni ugovor kakav god želite, nitko neće provjeravati je li to što ste ugovorili točno, pravedno, jednakomjerno ili tome slično. Zakon će priznati Vaš sporazum oko utvrđenja kakav god on bio. Istina je da pojedini supružnik nekada i „popusti“ kod pregovora, samo iz razloga da se stvar mirno i dogovorno riješi, želeći izbjeći skupi i dugotrajni sudski postupak.Naime, u protivnom, ukoliko se ne dogovorite, jedini način rješavanja ovog pitanja ostaje u sudskom postupku.

Bračni ugovor sklapa se u pisanom obliku, a potpisi bračnih drugova na istom moraju biti ovjerovljeni.Savjetujemo pregovore i pokušaj dogovora, uključite u Vašu komunikaciju i zajedničku djecu, ovo često znade biti od pomoći. Temeljni argument koji govori u prilog postizanju sporazuma među vama jest činjenica da se, u slučaju sudskog postupka, radi o skupom i dugotrajnom imovinskom sporu, koji niti jednom od vas sigurno nije u interesu. (Muh)

Sve pravne savjete može dobiti ovdje!

 

Share on facebook
Share on twitter
Share on google
Share on telegram
Share on email
Povezane objave