PRAVNI SAVJETI – Bez umanjivanja mirovina

Share on facebook
Share on twitter
Share on google
Share on telegram
Share on email

Bez umanjivanja mirovine

Pitanje: Da li mogu kao umirovljenik obavljati poslove na osnovu ugovora o djelu, a da mi se ne umanji mirovina i koji su to po­slovi koje mogu obavljati? (N.D.,Split)

Odgovor: Poslovi koji se obavljaju na osnovu ugovora o djelu su jednokratni po­slovi koje izvršitelj djela obavlja za naručite­lja djela. Navedene poslove izvršitelj djela obavlja samostalno, na vlastitim sredstvima rada, u pravilu u svom prostoru i osobno te po obavljenom djelu za to dobiva naknadu. Kod obavljanja poslova na osnovu ugovora o djelu izvršitelj djela ne stupa u radni odnos s naručiteljem. U slučaju zaključenja ugovora o djelu mirovina vam se na dalje redovito ispla­ćuje. Međutim, kako se na neto iznos uplaću­ju doprinosi i porezi, nakon ispunjenja godi­ne dana priznatog radnog staža moguće je zatražiti novi izračun mirovine, u koji će se, za žene koje su se umirovile prije uvođenja do­datnog staža od šest mjeseci po djetetu, ura­čunati i taj eventualni dodatni staž, što može povećati mirovinu.

Suh. -pravni savjeti za umirovljenike

Za koga ćete glasati na parlamentarnim izborima?
Share on facebook
Share on twitter
Share on google
Share on telegram
Share on email
Povezane objave
napovoljnija invalidska kolica