Dostupnost socijalnih prava i usluga za obitelji u općinama u ruralnim područjima Hrvatske

Share on facebook
Share on twitter
Share on google
Share on telegram
Share on email

napovoljnija invalidska kolica

 

Socijalna prava i usluge važan su dio sustava socijalne skrbi u kojem se kroz različite zakonske okvire, mjere i aktivnosti nastoji pružiti zaštita i podrška pojedincima i obiteljima u situacijama suočavanja sa specifičnim rizicima poput bolesti, invaliditeta, starosti, smrti hranitelja obitelji, nezaposlenosti i siromaštva, stoji u znanstvenom radu Gordane Berc, Slavice Blažeka Kokorić i Ane Opačić, pravnog fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, koje je imalo za cilj utvrditi dostupnost socijalnih prava i usluga za  obitelji u  općinama u ruralnim područjima Hrvatske.

Obiteljima su u većoj mjeri dostupna socijalna prava u odnosu na socijalne usluge. U  najvećoj mjeri razvijena su  prava i usluge koje promovira središnja državna vlast.  Općine u  panonskoj regiji  kao najslabije razvijenoj imaju    najviše dostupna socijalna prava, a  najmanje dostupne socijalne usluge. Prava i  usluge su  dostupnije u općinama koje su bliže središtima županija. Što se tiče   standarda kvalitete socijalnih prava i usluga, stanovništvo je  zadovoljavajuće informirano i  uključeno u  planiranje, dok  je slabije razvijeno korištenje EU   fondova i  uključenost civilnog društva.

Međutim, važno je istaknuti da je kvalitetno planiranje socijalnih usluga te podizanje ponude i standarda pružanja socijalnih prava i usluga teško moguće provesti bez dodatnih ulaganja u financijske i ljudske resurse. Tako su u manje razvijenim krajevima Hrvatske, potrebe stanovništva za pojedinim pravima i uslugama često su veće od postojećih financijskih kapaciteta i dostupnih ljudskih resursa lokalnih zajednica. Iako, aktualni podaci pokazuju da je u posljednje vrijeme u većini zemalja Europske unije, pa tako i u Hrvatskoj, prisutan zabrinjavajući trend opadanja financijskog izdvajanja BDP-a u sustav socijalne zaštite u posljednje vrijeme u opadanju. Bez spremnosti na veća izdvajanja i proširenje financijskog budžeta, kako na lokalnoj, područnoj tako i na državnoj razini, teško je moguće postići pozitivne iskorake u ovom iznimno važnom segmentu funkcioniranja društva.

Socijalne usluge za starije već su danas nedovoljno dostupne u odnosu na potrebe, a s obzirom na starenje stanovništva bit će sve potrebnije. Domovi socijalne skrbi za stare i bolesne osobe ujedno su jedine institucije čiji se kapaciteti planiraju povećavati jer nisu dostatni za kronično bolesne osobe čije stanje zahtijeva 24-satnu zdravstvenu skrb.

Sandra Vukušić, Davorka Ožura

Share on facebook
Share on twitter
Share on google
Share on telegram
Share on email
Povezane objave

CROATIA FIRST!!

Pažljivo slušajući što su sve naši političari pričali i još uvijek pričaju nakon nastupa

Znate li nešto više o temi ili želite prijaviti grešku u tekstu?