PRAVNI SAVJET – Zdravstvena zaštita u drugoj državi

Share on facebook
Share on twitter
Share on google
Share on telegram
Share on email

Zdravstvena zaštita u drugoj državi

Pitanje: Molim da mi odgovorite pod kojim se uvjetima stječe pravo na zdrav­stvenu zaštitu za vrijeme privremenog boravka na području druge članice EU? (S.K., Slavonski Brod)

Odgovor: Da bi ostvarili pravo na zdrav­stvenu zaštitu za vrijeme privremenog bo­ravka na području druge članice EU potreb­no je da ste osigurana osoba u obveznom zdravstvenom osiguranju matične države i da ste imatelj Europske kartice zdravstvenog osiguranja (EKZO). Potrebno je da podnesete regionalnom uredu, odnosno područnoj slu­ži HZZO-a prema mjestu prebivališta, zahtjev za izdavanje EKZO koja će Vam se u pravilu iz­dati u roku od 8 (osam) dana. EKZO se izdaje besplatno, u pravilu na razdoblje od 3 godi­ne kao zasebna iskaznica čiji su sadržaj i oblik propisani. Ukoliko izgubite EKZO isto ste obvezni prijaviti najbližem regionalnom ure­du, odnosno područnoj službi Zavoda, kao i objaviti u Narodnim novinama. EKZO vam pokriva troškove neodgodive zdravstvene zaštite za koju liječnik zdravstvene ustanove kojoj se obratite u inozemstvu smatra da se ne može odgoditi do planiranog povratka u Republiku Hrvatsku.(suh.trecadobhrvatska.com)

Za koga ćete glasati na parlamentarnim izborima?

Share on facebook
Share on twitter
Share on google
Share on telegram
Share on email
Povezane objave
napovoljnija invalidska kolica