Pokrenute aktivnosti u kojima se vide rezultati

Share on facebook
Share on twitter
Share on google
Share on telegram
Share on email

Stupanjem na snagu Zakona o udrugama 2015. godine otežan je položaj umirovljenika jer su svrstani u kategoriju s financijski jakim udrugama koje mogu plaćati stručne djelatnike

Nakon više od godine dana mog mandata kao predsjednice Matice umirovljenika grada Zagreba konačno su se pokrenule prave aktivnosti.

Matica umirovljenika grada Zagreba sa svojim članicama i članovima proživjela je i preživjela brojne teške trenutke, koji su prvenstveno proistekli stupanjem na snagu Zakona o udrugama 2015. godine.

To je za sve umirovljenike bila velika i do danas teško premostiva prepreka, jer smo svrstani u kategoriju s financijski jakim udrugama koje mogu platiti stručne djelatnike.

Jedan od značajnih problema je što se javni natječaji i javni pozivi iz socijalno-humanitarnih područja raspisuju tek početkom tekuće godine, ugovori se potpisuju početkom rujna, a odlično je kad sredstva dobijemo do kraja novembra tekuće godine, a svaki natječaj ima nova pravila.

Usprkos svim poteškoćama mi i dalje dajemo svoj maksimum i nećemo posustati. Pred nama su brojni izazovi s kojima se uspješno nosimo i pomalo se vide rezultati:

-Kreće realizacija prvog projekta financiranog iz EU fondova pod nazivom „Četiri godišnja doba“ u koji će biti uključene sve udruge – članice Matice umirovljenika grada Zagreba.

-Članovi Matice umirovljenika Pešćenica su inicirali osnivanje sekcije „Literarno-dramski pleter“ na nivou grada i za sada su jedini aktivni u toj sekciji. Vjerujem da će se uskoro aktivirati i ostali članovi.

Zajedno se aktivno zalažemo da Matica umirovljenika Hrvat- ske postane isključivo Zajednica županijskih udruga. To bi za nas značilo veći broj članova, a MUH-u ne bi značajno niti osjetio promjenu.

-Udruge koje ne žele biti članovi županijskih udruga nemaju nikakvih prepreka da samostalno djeluju, ali ne bi trebali dobi- vati iskaznice MUH-a.

-Na taj način bi sve županijske udruge bile više motivirane za nove programe i pro- jekte koji bi onda bili samo za naše članove.

I tako bih mogla u nedogled.

Čestitam predsjednici Matice umirovljenika Pešćenica, svim suradnicima i članovima na uspješnoj realizaciji brojnih aktivnosti, a ne smijemo zaboraviti sve one koji su unatrag 40 godina gradili ovu udrugu, pa i njima upućujem čestitke ma gdje god bili.

PREDSJEDNICA MATICE UMIROVLJENIKA GRADA ZAGREBA

Đurđa NOVAKOVIĆ

Za koga ćete glasati na parlamentarnim izborima?

Share on facebook
Share on twitter
Share on google
Share on telegram
Share on email
Povezane objave