Opasnost vlastoručno pisane oporuke

Share on facebook
Share on twitter
Share on google
Share on telegram
Share on email

napovoljnija invalidska kolica

SAVJETNIK ‘KOD KUĆE’ Opasnost vlastoručno pisane oporuke

  U sklopu projekta Savjetnik ‘kod kuće’u suradnji s Gradom Zagrebom, prav­ni savjetnici Sindikata umirovljenika Hrvatske i glavni tajnik SUH-a odradili su tri informativna dežurstva u tri zagrebač­ke podružnice SUH-a, s ciljem osiguranja edukacije i osvješćivanja starijih građana o njihovim pravima i obvezama.

      Tako su pravnici SUH-a, Štefica Salaj i Vedran Grahek, prezentirali i odgovarali na pitanja ponajviše iz tema o Zakonu o naslje­đivanju, poput oporuke i drugih ugovora o nasljeđivanju, kao i razlici i opasnosti­ma potpisivanja ugovora o doživotnom i dosmrtnom uzdržavanju, dok je glavni tajnik Igor Knežević davao informacije i savjete iz područja mirovinskog i socijal­nog osiguranja te pričao o inicijativama koje je SUH podnosio posljednjih godina kako bi se poboljšao život umirovljenika i starijih osoba.

      Prvo dežurstvo odrađeno je 14. veljače 2022. u prostorijama podružnice SUH-a Su- sedgrad. Najviše interesa pobudila je opo­ruka, pa su tako sudionici saznali kako je vlastoručna oporuka najčešći oblik oporuke, ali i da je u praksi najčešće krivotvorena, ali postoji i opasnost da je netko ne uništi. Zbog toga ju je najbolje deponirati na sudu ili u registar javnobilježničke komore.

      Sudionici su pitali i da li se oporuka može opozvati i dobili odgovor pravnika da onaj koji ju je sastavio ju uvijek može opozvati, izmijeniti i napisati novu oporuku, te je vrlo bitno u njoj naznačiti mjesto i datum sa­stavljanja. S velikim interesom popraćeno je i izlaganje glavnog tajnika, koji je kazao kako je zalaganjem SUH-a Vlada RH isplatila solidarni covid dodatak u 2021. godini, uve­dena Nacionalna naknada za starije osobe koje nisu ostvarile pravo na mirovinu, te da je bitno povišen cenzus za ostvarivanje besplatnog dopunskog osiguranja, koji će se jednom godišnje i usklađivati.(Glas umirovljenika)

 

OPORUKA – KAKO JE SASTAVITI, VRSTE OPORUKA

 

Share on facebook
Share on twitter
Share on google
Share on telegram
Share on email
Povezane objave

Znate li nešto više o temi ili želite prijaviti grešku u tekstu?