Objavili obnovljene preporuke: Tko treba na testiranje, a tko ne i koji su uvjeti za prekid samoizolacije

Share on facebook
Share on twitter
Share on google
Share on telegram
Share on email

Hrvatski zavod za javno zdravstvo izdao je revidirane preporuke vezane za samoizolaciju i testiranja na koronavirus. Nove preporuke odnose se i na prioritete kod testiranja, postupanju s kontaktima zaraženih osoba i završetku izolacije i samoizolacije.


Radi smanjenja širenja infekcije cilj je sve bliske kontakte oboljeloga staviti ih pod zdravstveni nadzor u karanteni/samoizolaciji, ističe se u preprorukama HZJZ-a. 

 

Bliske kontakte nije potrebno testirati niti na početku niti tijekom karantene/samoizolacije, osim ako ne razviju simptome bolesti. Bliski kontakti podliježu zdravstvenom nadzoru u karanteni/samoizolaciji u trajanju od 14 dana od zadnjeg bliskog kontakta sa zaraznom osobom.

Iznimno, na početku karantene/samoizolacije treba testirati bliske kontakte oboljelih od COVID-19 ako su identificirani kao bliski kontakti tri ili više dana od izlaganja bolesniku i u međuvremenu su ostvarivali kontakt s vulnerabilnim skupinama.

Završetak 14-dnevne karantene i testiranje

Po završetku 14-dnevne karantene nije potrebno testirati osobe ako ne razviju simptome, osim ako su zdravstveni radnici i osoblje u Domovima u sustavu socijalne skrbi (vidjeti pod točkom 4.).

Ako osoba u karanteni/samoizolaciji razvije simptome kompatibilne s COVID-19, treba ih testirati na SARS-CoV-2 i ako su pozitivni, postupati dalje kao s novooboljelom osobom. 

Bliski kontakt se u svrhu zdravstvenog nadzora u karanteni/samoizolaciji definira kao:

– dijeljenje kućanstva s bolesnikom

– izravni tjelesni kontakt s oboljelim od COVID-19 (npr. rukovanje),

– nezaštićen izravni kontakt s infektivnim izlučevinama oboljelog od COVID-19 (dodirivanje korištenih maramica golom rukom ili npr. ako se bolesnik iskašlje u osobu)

– kontakt licem u lice s COVID-19 bolesnikom na udaljenosti manjoj od dva metra u trajanju duljem od 15 minuta

 

 

ZATVOR U DOMU – “Ja gubim život, otimaju mi ga!”

 

 

– boravak u zatvorenom prostoru (npr. učionica, soba za sastanke, čekaonica u zdravstvenoj ustanovi itd.) s COVID-19 bolesnikom na udaljenosti manjoj od dva metra u trajanju duljem od 15 minuta

– zdravstveni radnik ili druga osoba koja pruža izravnu njegu oboljelom od COVID-19 ili laboratorijsko osoblje koje rukuje s uzorcima oboljelog bez korištenja preporučene osobne zaštitne opreme (OZO) ili ako je došlo do propusta u korištenju OZO

– kontakt u zrakoplovu ili drugom prijevoznom sredstvu s bolesnikom dva mjesta ispred, iza ili sa strane; suputnici ili osobe koje skrbe o bolesniku tijekom putovanja; osoblje koje je posluživalo u dijelu zrakoplova u kojem sjedi bolesnik (ako težina kliničke slike ili kretanje bolesnika upućuje na izloženost većeg broja putnika, bliskim kontaktima mogu se smatrati putnici cijelog odjeljka ili cijelog zrakoplova).

Prioritetne skupine za testiranje su:

a) simptomatske osobe koje zbog svojih osobina, prvenstveno zanimanja, imaju visok potencijal širenja bolesti na osjetljive skupine

– zdravstveni djelatnici i hospitalizirani bolesnici, sa znakovima i simptomima akutne respiratorne infekcije.

– štićenici i djelatnici domova za starije i nemoćne te ostalih ustanova socijalne skrbi

b) simptomatske osobe koje zbog svojih osobina imaju visok potencijal zaražavanja velikog broj ljudi s rizikom brzog širenja infekcije i stvaranja klastera

– zatvorenici i djelatnici u zatvoru

– izbjeglice i tražitelji azila

– beskućnici

– pripadnici etničkih/kulturoloških skupina čiji način života pogoduje prijenosu bolesti kapljičnim putem i direktnim kontaktom i sl.

c) simptomatske osobe s povećanim rizikom teškog oblika bolesti i komplikacija: osobe u dobi od 65 godina i više, osobe s kroničnim bolestima

d) Ako se u zdravstvenoj ustanovi uoči grupiranje respiratorne bolesti koja se ne može protumačiti drugom etiologijom, potrebno je testirati simptomatske osobe.

e) Zdravstveni i drugi djelatnici s povećanim rizikom širenja infekcije među vulnerabilnim skupinama, s potvrđenom bolesti COVID-19/SARS-CoV-2 u svrhu potvrde njihova izlječenja i mogućnosti povratka na radno mjesto.

f) Osobe koje se jave u zdravstveni sustav sa simptomima bolesti kompatibilnima s COVID-19, koji se ne mogu objasniti drugom etiologijom. Osobu u koje se postavi indikacija za testiranje na COVID-19 treba staviti u izolaciju do pristizanja nalaza. U slučaju pozitivnog nalaza osoba ostaje u izolaciji sve do izlječenja 

Kriteriji za završetak izolacije bolesnika s COVID-19

Ove preporuke temelje se na postojećim spoznajama o trajanju zaraznosti osoba s infekcijom  SARS-CoV-2 i podložne su promjeni, ističe se.

Podaci za donošenje odluke o prekidu izolacije su vrijeme pojave prvih simptoma i znakova bolesti i njihovo trajanje, odnosno vrijeme dobivanja prvog pozitivnog RTPCR nalaza na SARS-CoV-2, ovisno o tome radi li se o simptomatskoj ili asimptomatskoj infekciji SARS-CoV-2.

I. Simptomatski bolesnik s COVID-19

Završetak izolacije simptomatskog bolesnika s COVID-19 preporučuje se ako su zadovoljeni sljedeći kriteriji:

– prošlo je najmanje 14 dana od prvog dana bolesti

– najmanje 3 uzastopna dana bolesnik nema povišenu tjelesnu temperaturu bez upotrebe antipiretika

– značajno poboljšanje respiratornih i drugih simptoma COVID-19. 

II. Asimptomatski slučaj s COVID-19

Za asimptomatske slučajeve COVID-19 završetak izolacije preporučuje se 14 dana nakon prvog pozitivnog testa na SARS-CoV-2, uz uvjet da tijekom tog razdoblja nisu razvili nikakve simptome bolesti. U slučaju razvoja simptoma koriste se kriteriji za simptomatske bolesnike, pri čemu je referentna točka datum pojave simptoma.

III. Djelatnici u zdravstvenim ustanovama i domovima za starije osobe

Kod djelatnika u zdravstvenim ustanovama i domovima za starije osobe te drugim ustanovama s povećanim rizikom unosa i brzog širenja virusa među osjetljivom populacijom uz ove kliničke kriterije indicirano je i kontrolno laboratorijsko testiranje prije povratka na radno mjesto, pri čemu treba biti zadovoljen sljedeći laboratorijski kriterij:

– 2 negativna RT-PCR nalaza brisa nazofarinksa u razmaku od najmanje 24 sata, pri čemu prvi kontrolni bris treba uzeti najmanje 72 sata nakon povlačenja simptoma i znakova bolesti i najmanje 14 dana od početka simptoma odnosno od prvog pozitivnog nalaza kod asimptomatskog bolesnika.

– Kontrolno testiranje nadležni liječnik može indicirati sukladno kliničkoj procjeni i kod drugih pacijenata, kao što su imunokompromitirane osobe (veći rizik prolongiranog vironoštva) ili bolesnici sa dužim trajanjem simptoma bolesti.

Završetak zdravstvenog nadzora (karantene/samoizolacije) i povratak na radno mjesto

Zaposlenici bez simptoma

Osobe koje tijekom razdoblja samoizolacije od 14 dana ne razviju niti jedan simptom kompatibilan s COVID-19 (npr. povišena tjelesna temperatura, kašalj, nedostatak zraka/kratak dah, nagli gubitak mirisa, okusa ili promjena okusa) mogu se vratiti na svoje radno mjesto bez provedbe testiranja. Drugačije pravilo primjenjuje se za zdravstvene radnike i osoblje Domova u sustavu socijalne skrbi.

Zdravstveni radnici i osoblje u Domovima u sustavu socijalne skrbi

Zdravstveni radnici koji su upućeni u samoizolaciju kao bliski kontakti oboljelih, a koji tijekom samoizolacije nisu razvili niti jedan simptom bolesti COVID-19 (asimptomatski tijekom samoizolacije), na svoje radno mjesto mogu se vratiti nakon provedenog testiranja 14. dana samoizolacije i zaprimanja negativnog rezultata.prenosi

Share on facebook
Share on twitter
Share on google
Share on telegram
Share on email
Povezane objave