Obiteljska mirovina (1. dio)

Share on facebook
Share on twitter
Share on google
Share on telegram
Share on email

U NOVOM BROJU GLASILU INVALIDA RADA (prvi dio):   Članovi obitelji umrlog osiguranika mogu ostvariti pravo na obiteljsku mirovinu pod uvjetom da je osiguranik: » navršio najmanje 5 godina staža osiguranja („radnog staža“) ili najmanje 10 godina mirovinskog staža (radnog i posebnog staža), osim u slučaju smrti zbog ozljede na radu ili profesionalne bolesti, u tom slučaju trajanje mirovinskog staža nije bitno; » ispunjavao uvjete za stjecanje prava na invalidsku mirovinu; » bio korisnik starosne, prijevremene starosne ili invalidske mirovine; » bio korisnik prava na profesionalnu rehabilitaciju. Udovica/udovac, izvanbračni drug, životni partner/neformalni životni partner  imaju pravo na obiteljsku mirovinu: » ako su do smrti bračnog druga navršili 50 godina života, odnosno i ranije, ako je potpuni gubitak radne sposobnosti nastao do smrti bračnog druga ili u roku od jedne godine nakon smrti bračnog druga; » ako je nakon smrti bračnog druga ostalo jedno ili više djece koja imaju pravo na obiteljsku mirovinu, a udovica ili udovac/ izvanbračni drug obavljaju roditeljsku dužnost prema toj djeci. Ako tijekom trajanja prava po toj osnovi nastupi potpuni gubitak radne sposobnosti, zadržavaju pravo na obiteljsku mirovinu dok postoji takva nesposobnost.

Ukoliko navedene osobe do smrti bračnog druga nisu navršile 50, ali su navršile 45 godina života, pravo na obiteljsku mirovinu ostvaruju kad navrše 50 godina života. Udovica stječe pravo na obiteljsku mirovinu i kada je dijete osiguranika rođeno nakon njegove smrti. U tom slučaju pravo na obiteljsku mirovinu pripada od dana smrti osiguranika. Izvanbračni drug ima pravo na obiteljsku mirovinu ako je izvanbračna zajednica trajala najmanje tri godine, a razvedeni bračni drug ima pravo na obiteljsku mirovinu ako mu je sudskom odlukom dosuđeno pravo na uzdržavanje. Članovi obitelji formalnog i neformalnog životnog partnera imaju pravo na obiteljsku mirovinu ako je formalno ili neformalno životno partnerstvo postojalo na dan 5. kolovoza 2014. ili kasnije i pod uvjetom da je trajalo najmanje tri godine.

Za koga ćete glasati na parlamentarnim izborima?

Share on facebook
Share on twitter
Share on google
Share on telegram
Share on email
Povezane objave
napovoljnija invalidska kolica