Obiteljska mirovina i uvjeti za ostvarivanje prava na obiteljsku mirovinu

Share on facebook
Share on twitter
Share on google
Share on telegram
Share on email

Obiteljska mirovina i uvjeti za ostvarivanje tog prava

 

Članovi obitelji osiguranika koji je preminuo imao pravo na obiteljsku mirovinu. Ako je osiguranik preminuo zbog ozljede koja je nastala na radu ili zbog profesionalne bolesti, članovi njegove obitelji ostvaruju pravo na dobivanje obiteljske mirovine bez obzira na duljina staža osigurane osobe. Duljina staža umrlog osiguranika bitno je ako je pokojnik bio korisnik starosne, invalidske ili pak prijevremene starosne mirovine, te ako je bio korisnik prava na profesionalnu rehabilitaciju. Preminuli osiguranik trebao bi imati 5 godina staža osiguranja, ili 10 godina minimalno mirovinskog staža. Radnog i posebnog.

Vezane vijesti 

Postoje li obični ljudi?

Zašto se zapravo svađamo?

Zar ova žena zbilja ima toliko godina?

Udovci, udovice, izvanbračni partneri, neformalni životni partneri i životni partneri mogu ostvariti pravo na uživanje obiteljske mirovine uz nekoliko uvjeta. Ukoliko je bračni drug navršio 50 godina, do smrti svojeg partnera. Ako je osiguranik imao djece koju treba uzdržavati, a udovac obavlja roditeljsku ili starateljsku dužnost prema toj djeci. Ako je udovac mlađi od 50 godina, to pravo ostvaruje kada je u potpunosti lišen radne sposobnosti ili ako je radna nesposobnost nastupila u roku godine dana nakon smrti osiguranika, po kojem se pravo treba ostvariti. Ako bračni partner nakon smrti ima 45 godina, pravo na obiteljsku mirovinu ostvaruje sa navršenih 50 godina života.

Oni udovci, izvanbračni partneri, životni partneri koji su navršili 50 godina imaju pravo trajnog uživanja obiteljske mirovine. Udovica može stječi pravo na obiteljsku mirovinu nakon smrti osiguranika, kada rodi dijete nakon smrti osigurane osobe. Izvanbračni drug ostvaruje pravo na obiteljsku mirovinu ukoliko je u vezi proveo 3 godine sa osiguranikom. Taj status o izvanbračnoj zajednici dokazuje se po izvanparničnom sudskom postupku. Razvedeni bračni drug ima pravo na obiteljsku mirovinu, ako mu je sud odredio pravo na uzdržavanje.

 

Osim partnera i bračnih drugova, i drugi članovi obitelji mogu ostvariti pravo uživanja obiteljske mirovine

 

Roditelji, životni partner roditelja, otac, majka, očuh, maćeha i posvojitelj osiguranika mogu dobiti obiteljsku mirovinu, ukoliko ih je osiguranik uzdržavao do svoje smrti. Roditelji, maćehe i ostali mogu to pravo ostvariti ako su do osiguranikove smrti navršili 60 godina. Ako je roditelj i sl. Mlađi od 60 godina, to pravo ostvaruje kada je do smrti osiguranika kod njega nastao potpuni gubitak radne sposobnosti. No ukoliko je navršio 60 godina, tada ostvaruje trajno pravo na uživanje obiteljske mirovine, po toj osnovi.

Djeca također stječu pravo na obiteljsku mirovinu, kada je u trenutku smrti osiguranika mlađe od 15 godina. Ukoliko nije zaposleno dijete do 18. godine može uživati to pravo. Ako je u trenutku smrti dijete u procesu školovanja ili počinje sa školovanjem. Po tom pravu dobivanja obiteljske mirovine dijete može biti do najdulje 26 godine života, uz naravno redovito školovanje. Pravo na ostvarivanje obiteljske mirovine po smrti osiguranih roditelja ima i dijete sa statusom osobe sa invaliditetom. Sve se isplate mirovina obustavljaju kod stupanja u radni odnos, osim u slučaju djeteta sa statusom osobe sa invaliditetom, koje je prije smrti roditelja stupilo u radni odnos. Ukoliko je dijete izgubilo oba roditelja, može ostvariti pravo na dvije obiteljske mirovine, dakle po oba osiguranika.

Ostvariti pravo na obiteljsku mirovinu mogu ostvariti i pastorčad koje je osiguranik uzdržavao, unučad koju je osiguranik uzdržavao i djeca bez roditelja, ali i druga djeca koje je osigurana osoba uzdržavala.

Također pravo na obiteljsku mirovinu se može izgubiti. Udovci, izvanbračni drugovi, životni partneri i sl. je gube onaj trena kada stupe u brak ili novu vanbračnu zajednicu, osim ako to pravo ne ostvaruju zbog potpunog gubitke radne sposobnosti.

Za koga ćete glasati na parlamentarnim izborima?

Share on facebook
Share on twitter
Share on google
Share on telegram
Share on email
Povezane objave
napovoljnija invalidska kolica