Komu se obratiti radi ostvarivanja prava na ortopedska i druga pomagala na teret HZZO-A? Kako do ortopedskih i drugih pomagala?

Share on facebook
Share on twitter
Share on google
Share on telegram
Share on email

U današnjem dobu koje u sebi ne sadrži preveliku količinu empatije ljudi koji su potrebiti često puta sami, bez pomoći, vode borbu sa sustavom. Najveći problem je da često puta nisu u mogućnosti doći do saznanja o pravima koja im pripadaju jer o njima ih nitko neće obavijestiti osim neke dobre duše koja bi se mogla naći unutar njihovog puta kroz tu “zemlju čuda” koju nazivamo sustav.

Jedna od najugroženijih skupina društva su i naši sugrađani koji su prisiljeni koristiti ortopedska pomagala. Mozda su i neki od vas prošli razne Scile i Haribde da bi došli do onoga što će vam omogućiti da ravnopravno participirate u društvu kao jedinka bez obzira na vaše tjelesno ograničenje.

Naime građani imaju prava na ortopedska pomagala, na njihov popravak, rezervne dijelove i potrošni materijal te na izradu pomagala određene kakvoće i sve je to utvrđeno Pravilnikom o ortopedskim i drugim pomagalima. Pomagala na teret HZZO-a propisuje ugovorni liječnik u ovlaštenoj ustanovi a odobrenje izdaje nadležno povjerenstvo HZZO ili kontrolor HZZO-a.

Pravilnikom se propisuju uvjeti i način ostvarivanja prava osiguranih osoba Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (u daljnjem tekstu: Zavod) iz obveznog zdravstvenog osiguranja izmeđunavedenoga i na:

– proteze za ruke, proteze za noge, ortoze, ortoproteze i elektroničke uređaje, ortopedske cipele i ortopedske uloške, pomagala za kretanje, antidekubitalna pomagala, pomagala kod šećerne bolesti, pomagala za probavni sustav i stoma pomagala, pomagala za urogenitalni sustav, obloge za rane, pomagala za disanje, materijal za hemodijalizu i pritonejsku dijalizu kod kuće, očna i tiflotehnička pomagala, slušna i surdotehnička pomagala, pomagala za govor, druga pomagala i dentalna pomagala.

 

Odgovori na najvažnija pitanja (detaljnije niže u Pravilniku):

Koja pomagala propisuje obiteljski liječnik?

Obiteljski liječnici propisuju pomagala za urogenitalni sustav, pomagala kod šećerne bolesti, pomagala za probavni sustav (stoma pomagala) te pokrivala za rane. Onima koji zbog zdravstvenog stanja neka pomagala trajno koriste ili koriste potrošni materija (katetere, pelene, vrećice, igle, štrcaljke, trake i dr.), liječnik korištenje propisuje na razdoblje naznačeno u popisu pomagala, za svako pomagalo ponaosob, u pravilu na tri mjeseca.

Koja pomagala propisuje konzilijarni specijalist?

Konzilijarni specijalist propisuje ortopedska pomagala (proteze, ortoze, ortoproteze), invalidska kolica, očna i tiflotehnička pomagala, slušna i surdotehnička pomagala te pomagala za dijalizu. Trebate li neko od tih pomagala, s ispunjenom tiskanicom morate se obratiti liječničkom povjerenstvu HZZO-a, jer samo ono odobrava navedena pomagala. Svoje pomagalo, s ovjerenom tiskanicom, podižete kod isporučitelja koji ima ugovor s HZZO-om.

Uvjeti za ostvarivanje prava na ortopedska pomagala

Kako biste ostvarili pravo na pomagala na teret HZZO-a, 12 mjeseci bez prekida morate biti osigurani u obveznom zdravstvenom osiguranju HZZO-a ili 18 mjeseci s prekidima u posljednje dvije godine. Iznimka su osobe mlađe od 18 godina te osigurane osobe sa smetnjama u razvoju koje su nesposobne za samostalan život i rad. One pravo na pomagala ostvaruju bez obzira na prethodnu duljinu osiguranja.

 

Naručivanje pomagala kod ugovornog isporučitelja – u roku od 30 dana

Potvrda o pomagalima koju vam je izdao izabrani obiteljski liječnik ili liječnik specijalist, vrijedi 30 dana od dana propisivanja pomagala, odnosno 30 dana od dana odobrenja liječničkog povjerenstva Zavoda. U tom ste roku obvezni naručiti pomagalo kod ugovornog isporučitelja, a stomatološka pomagala kod ugovornog doktora stomatologije. Ugovorni isporučitelj, odnosno ugovorni doktor stomatologije, pomagalo je obvezan isporučiti odmah, odnosno najkasnije 30 dana od dana narudžbe, ako ugovorom sklopljenim između HZZO-a i ugovornog isporučitelja nije drukčije utvrđeno.

 

Participacije u troškovima pomagala

Ukoliko imate dopunsko zdravstveno osiguranje, ne plaćate participaciju u troškovima ortopedskih pomagala. U suprotnom plaćate participaciju u iznosu 20% pune cijene pomagala.

• za ortopedska i druga pomagala – najmanje 50 kuna

• za stomatološku zdravstvenu zaštitu u mobilnoj i fiksnoj protetici odraslih osoba od 18 do 65 godina starosti – najmanje 1000 kuna

• za stomatološku zdravstvenu zaštitu u mobilnoj i fiksnoj protetici odraslih osoba starijih od 65 godina – najmanje 500 kuna

 

Participaciju plaćate kod isporučitelja prilikom preuzimanja pomagala

• Participacija po pojedinom pomagalu može iznositi najviše 3000 kuna. • Svako pomagalo ima rok uporabe

• Ortopedska i druga pomagala koriste se u roku propisanom za uporabu. Rok je propisan uz svako pomagalo u popisu pomagala. Istekom roka stječe se pravo na novo pomagalo, pod uvjetom da je staro dotrajalo ili više nije funkcionalno. Rok uporabe pomagala računa se od dana propisivanja pomagala, odnosno odobrenja liječničkog povjerenstva.

Pravo na prigovor

Korisnici ortopedskih i drugih pomagala imaju pravo prigovora na isporučeno pomagalo. Žaliti se mogu i na nemogućnost korištenja pomagala. Pisani prigovori šalju se na adresu područnog ureda HZZO-a. O opravdanosti vašeg prigovora odlučuje povjerenstvo, u vašoj nazočnosti. Ako povjerenstvo utvrdi da je vaš prigovor utemeljen, ugovorni isporučitelj obvezan je otkloniti utvrđene nedostatke. Troškove otklanjanja nedostataka terete onoga za koga povjerenstvo utvrdi da je odgovoran za nastali nedostatak.

Obveza vraćanja pomagala

Neka pomagala obvezni ste vratiti nakon isteka roka uporabe. Čak i ranije, ako prestane potreba za pomagalom: • koncentrator kisika • Brailleov pisaći uređaj • kazetofon za slijepe • čitač ekrana s govornom jedinicom • Brailleova bilježnica za slijepe Vratiti se moraju i sva druga pomagala, najkasnije 30 dana nakon što ih prestanete koristiti. U oba slučaja pomagala dostavljate u vama najbliži pripadajući područni ured HZZO-a. Oni koji ostvare pravo na novo istovrsno pomagalo, staro pomagalo obvezni su vratititi HZZO-u. Rok za povrat je 15 dana od dana preuzimanja novog pomagala.

 

Radi lakše i brže pretrage nudimo vam prikaz sadržaja:

I. OPĆE ODREDBE (članci: 1 – 7)

II. UVJETI I POSTUPCI ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA POMAGALA (8 – 25)

III. VRSTE POMAGALA : 

 

A. ORTOPEDSKA POMAGALA

1. Proteze za ruke i noge (26 – 29)

2.Ortoze i elektronski uređaji (27 -31)

3. Invalidska kolica (32- 36)

4. Ortopedske postole (37)

5. Ortopedski ulošci (38)

6. Rukavice, rukavi, nogavice (39)

 

B. OČNA I TIFLOTEHNIČKA POMAGALA

  1. Očna pomagala (41-52)

2. Tiflotehnička pomagala (53)

 

C. SLUŠNA POMAGALA

  1. Surdotehnička pomagala (54-56)

 

D. POMAGALA ZA OMOGUĆAVANJE GLASNOG GOVORA (57)

 

E. DRUGA POMAGALA (58-73)

 

F. STOMATOLOŠKA POMAGALA 

 

IV. POVJERENSTVA ZA POMAGALA (84-90)

V. SKLAPANJE UGOVORA S ISPORUČITELJIMA (91-92)

VI. POSTUPAK ZA NADOKNADU ŠTETE (93)

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE (94)

 

Na snagu je stupio novi, izmijenjeni i dopunjeni Pravilnik o ortopedskim i drugim pomagalima HZZO-a, u koji je, među ostalim, uvršteno novo pomagalo – mehanički insuflator/ eksuflator za kućnu uporabu sa pripadajućim potrošnim materijalom.

Namijenjen je djeci do 18. godine života koja boluju od neuromuskularnih bolesti, s nemogućnošću izbacivanja sekreta, koji koriste respirator za kućnu uporabu. Ukoliko je osoba ostvarila pravo na pomagalo do 18. godine života na teret sredstava HZZO-a, na pomagalo ostvaruje pravo i nakon navršene 18. godine. Ukoliko je osoba ostvarila pravo na mehanički insuflator/eksuflator za kućnu uporabu ili obnovljeni mehanički insuflator/eksuflator za kućnu uporabu, u tom slučaju ne ostvaruje pravo na aspirator za kućnu uporabu niti na aspiracijske katetere, aspiracijske katetere Ch8-10 i filter za osobni aspirator.

 

Kako do ortopedskih i drugih pomagala? Tvrtka Famax d.o.o. ugovorni je isporučitelj HZZO-a.

Ovdje možete pronaći sve detaljan opise i  informacije u Pravilniku i sve potrebne obrasce.

 

PRAVILNIK O ORTOPEDSKIM POMAGALIMA

Obrasci-ostvarivanje-prava-1

 

 

 

Dejan Šipov, Sandra Vukušić, sociologinja

Za koga ćete glasati na parlamentarnim izborima?

Share on facebook
Share on twitter
Share on google
Share on telegram
Share on email
Povezane objave