Imate li pravo na fizikalnu terapiju?

Share on facebook
Share on twitter
Share on google
Share on telegram
Share on email

napovoljnija invalidska kolica

Imate li pravo na fizikalnu terapiju?

Nedavno ste imali priliku čitati o stručnim službama kojima se možete obratiti kada zatrebate pomoć pri rješavanju problema psihološke prirode, a sada vam donosimo informacije kada i na koji način možete ostvariti pravo na medicinsku rehabilitaciju i fizikalnu terapiju u kući.
Pravilnikom o uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja za bolničko liječenje medicinskom rehabilitacijom i fizikalnom terapijom u kući (Narodne novine br. 26/96., 79/97., 31/99., 51/99., 73/99., 40/07., 46/07., 64/08., 91/09. i 118/09., dalje u tekstu: Pravilnik) propisani su uvjeti i načini ostvarivanja navedenih prava na teret HZZO-a.

Osigurana osoba bolničku medicinsku rehabilitaciju ostvaruje, u pravilu u najbližoj specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju (popularnog naziva „toplice“). Odobrenje za pojedini oblik terapije daje ovlašteni doktor Zavoda, a na prijedlog specijalista, odnosno izabranog doktora primarne zdravstvene zaštite. Ovisno o preporuci liječnika, bolnička medicinska rehabilitacija propisuje se u trajanju do 21 dan. Pacijente se na liječenje medicinskom rehabilitacijom upućuje u situacijama kada rehabilitacija može dovesti do poboljšanja njihovog zdravstvenog stanja. Usprkos brojnim prednostima fizikalne terapije i velikim utjecajem na poboljšanje zdravlja, bolesnici koji pate od kroničnih bolesti moraju biti svjesni da terapija može ublažiti simptome bolesti, ali ne ih i u potpunosti otkloniti.

Za razliku od bolničke rehabilitacije, fizikalna terapija u kući, kao što joj i samo ime govori, provodi se u kući osigurane osobe od strane fizioterapeutskog tehničara na osnovi mišljenja doktora specijalista. Ova terapija podrazumijeva primjenu fizikalnih i rehabilitacijskih postupaka unutar osnovnog programa liječenja ili tijekom nastavka rehabilitacije. Stručna pomoć fizioterapeuta uključuje poduku pacijenta i obitelji kao i stručne savjete o prilagodbi životnog prostora. Propisuje se iznimno i to nepokretnim i teško pokretnim pacijentima, uglavnom zbog neuroloških i reumatskih bolesti, politraume i traume, kompliciranih kirurških i ortopedskih zahvata te ostalih stanja koja za svaki slučaj posebice utvrđuje ovlašteni doktor Zavoda.

Fizikalna terapija u kući može trajati najdulje 15 dana, a na prijedlog liječnika može se dodatno produljiti za još 15 dana. U slučajevima teškog, odnosno vrlo složenog zdravstvenog stanja osiguranoj osobi se može odobriti provođenje fizikalne terapije u kući kroz najviše 45 dana (45 dolazaka) u jednom odobrenju. Jednako kao i kod bolničke medicinske rehabilitacije, odobrenje daje ovlašteni doktor Zavoda, a temeljem prijedloga nadležnog liječnika.

Ukoliko smatrate da biste zbog svoje dijagnoze možda mogli ostvariti pravo na medicinsku rehabilitaciju, o raspoloživim mogućnostima uvijek se možete raspitati kod izabranog liječnika primarne zdravstvene zaštite. No zasigurno će vas u većini slučajeva kod kojih medicinska rehabilitacija dolazi u obzir, doktor pravovremeno uputiti na adekvatno liječenje. Što se tiče liste čekanja, ovdje baš situacija i nije najpovoljnija budući da se na odobrenu rehabilitaciju uglavnom čeka mjesecima. Stoga se nemojte iznenaditi ukoliko vam tijekom čekanja na rehabilitaciju istekne uputnica pa ćete morati zatražiti novu.

 

Dipl.iur. Maja Jurić

 

 

 

 

 

 

 

Vijesti

Duge liste čekanja za smještaj u jeftinom domu

Koja je to  jedna od 10 najčešćih bolesti?

Bakino pismo unuku

 

Share on facebook
Share on twitter
Share on google
Share on telegram
Share on email
Povezane objave

Znate li nešto više o temi ili želite prijaviti grešku u tekstu?