ZAŠTO VAS LIJEČNICI NE UPUĆUJU U VAŠA PRAVA?

Share on facebook
Share on twitter
Share on google
Share on telegram
Share on email

napovoljnija invalidska kolica

Hrvatski zdravstveni sustav funkcionira sve teže i teže i to je neosporna činjenica. Zadnje vrijeme svjedoci smo relativizacije toga problema ne samo od pripadnika vladajućih struktura nego i općenito u javnosti. Usporedbe sa zemljama trećeg svijeta ne doprinose sagledavanju stvarnih činjenica o našem zdravstvenom sustavu.

 

Urušavanje zdravstvenog sustava počelo je sa samim stvaranjem Republike Hrvatske i tajnovitim nestankom novčanih sredstava iz bivšeg republičkog zdravstvenog fonda SR Hrvatske. Kako je vrijeme odmicalo tako je svaka nova garnitura vlasti sa novim reformama sve destruktivnije djelovala na kvalitetu zdravstvenog sustava.

Kada se radi o pravima koja građani mogu ostvariti temeljem Zakona o zdravstvenoj zaštiti dolazimo do problema koji se generalno pojavljuje. Naime hrvatski građani navikli na to da sustav brine o njima , nemaju usađenu naviku da se informiraju o svojim pravima te se na taj način stavljaju na milost i nemilost državnih službenika koji bi ih po prirodi stvari trebali na ta prava upozoriti. Isto onako kako ih upozoravaju i na njihove obveze.

 

Zakon o zaštiti prava pacijenata pacijentom smatra svaku osobu, bolesnu ili zdravu, koja zatraži ili kojoj se pruža određena mjera ili usluga u cilju očuvanja i unaprjeđenja zdravlja, sprječavanja bolesti, liječenja ili zdravstvene njege i rehabilitacije. Riječ je o građanima koji se nalaze u vrlo osjetljivoj i ranjivoj situaciji, ljudima koji svoje zdravlje u potpunosti prepuštaju u ruke liječnika, a zauzvrat očekuju pružanje pomoći uz poštivanje njihovih prava i dostojanstva. Kako bi im se osigurao odgovarajući standard pružanja zdravstvene zaštite doneseni su brojni kako zakonski tako i podzakonski akti, pravilnici i kodeksi.

 

Kao prvo bitno je uopće znati tko se uopće smatra osiguranom osobom prema Zakonu o obveznom zdravstvenom osiguranju. Potpun popis osiguranika može se naći u tekstu Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (NN 157/13).

Po istome zakonu osiguranici imaju pravo određene naknade. Na plaćanje troškova cjelokupnog liječenja zloćudnih bolesti, izvanbolničku hitnu medicinsku pomoć koja uključuje transport, kućno liječenje i patronažnu zdravstvenu zaštitu. Također u popisu se nalazi i oni koji imaju pravo na naknadu plaće, pravo na naknadu za troškove prijevoza u vezi s korištenjem prava na zdravstvenu zaštitu iz obveznoga zdravstvenog osiguranja.

Isto tako visinu o odobrenom povratu troškova također možete pogledati u Zakonu o obveznom zdravstvenom osiguranju (NN 157/13).

Zanimljivo je da postoji mogućnost prekogranične zdravstvene zaštite sukladno direktivama 2011/24/EU.
Osobe oboljele od malignih i srodnih oboljenja moraju imati pokrivene troškove liječenja u potpunosti kao i naknadu za privremenu nesposobnost za rad. U slučaju djece sa takvom vrstom oboljenja, roditelji imaju pravo na naknadu troškova boravka sa djecom u bolničkim kapacitetima.

Prava iz zdravstvenog osiguranja obuhvaćaju pravo na zdravstvenu zaštitu i pravo na novčane naknade.Ovdje možete pogledati detaljniji opis svih vaših naknada a ono obuhvaća sljedeće:

HZZO u cijelosti osigurava plaćanje troškova.
Obveza sudjelovanja osigurane osobe u troškovima zdravstvene zaštite
Zdravstvena zaštita čije troškove ne snosi obvezno zdravstveno osiguranje
Naknada plaće za vrijeme privremene nesposobnosti za rad
Privremena nesposobnost za rad
Novčana naknada
Naknada troškova prijevoza
Sanitetski prijevoz
Naknada troškova korištene zdravstvene zaštite
Pravo na smještaj uz dijete
Pravna zaštita

Mnoga od ovih prava su činjenice koje prosječni građanin ne zna ako si nije dao truda informirati se o njima. Logikom stvari to bi stoga trebala biti zadaća vašega liječnika no tome često nije tako. Ženevska zakletva kao jednu od bitnih odrednica navodi i obvezu liječnika da svoj život podredi liječenju pacijenta i ovako bitan podatak trebao bi nam biti predočen od strane liječnika koji nas liječi jer za navedene naknade čak i nije potrebno dobiti riješenje HZZO-a. Potrebna je samo trunka ljudske(liječničke) solidarnosti i empatije.

Naša je sreća što se danas nalazimo u vremenu kada nas jedan klik dijeli od bilo koje informacije.Ponekad nije lako kretati se kroz tamne labirinte sustava ali neka vam volja i upornost budu nit vodilja.

Vijesti

Besplatni informativni izračun mirovine

Znaš pisati i želiš postati bloger kao i mnogi drugi?

Nema smještaja u domu za uzdržavane

 

Dejan Šipov, dipl.soc. Sandra Vukušić

 

Share on facebook
Share on twitter
Share on google
Share on telegram
Share on email
Povezane objave

CROATIA FIRST!!

Pažljivo slušajući što su sve naši političari pričali i još uvijek pričaju nakon nastupa

Znate li nešto više o temi ili želite prijaviti grešku u tekstu?