Stručne službe podrške za palijativnu skrb

Share on facebook
Share on twitter
Share on google
Share on telegram
Share on email

Važnost stručnih službi podrške za palijativnu skrb

Iako palijativna skrb i njezine srodne discipline kao što su gerontologija  i razvojna psihologija, opisuju i tumače ljudski i stručno prihvatljiv pristup kraju života, još uvijek se postavlja puno pitanja koja traže jasne, nedvojbene i etičke odgovore. Pravi je trenutak da se ljudi, preokupirani življenjem, trgnu iz svoje prividne nezainteresiranosti i počnu baviti umiranjem i smrti. Vrijeme je da umirući i obitelj iskreno progovore o sebi i izbore se za svoja prava i vrijednosti, stručnjaci kvalitetno pruže cjelovitu stručnu pomoć, a znanstvenici podrobnije istraže ovo jedinstveno i dojmljivo životno iskustvo.

Vezane vijesti 

Palijativna se medicina smatra novijom granom u medicini kojoj je cilj otklanjanje i blaženje svih mućnih simptoma neizlječivo bolesnom, umirućem čovjeku. Prati je palijativna njega kao kao sastavni dio sveukupne timski organizirane skrbi koju možemo podijeliti.Tako i stručne službe podrške u lokalnoj zajednici predstavljaju izvaninstitucionalni model skrbi za osobe s poteškoćama. Glavni cilj je prušanje podrške koja je bazirana na pravima njenih korisnika na život u zajednici s obzirom na njihove potrebe. One su  jedan su od činitelja normalizacije života  osoba s poteškoćama.

U zborniku “Izvaninstitucionalni oblici skrbi” naglašava se važnost stučnih službi za koje smatraju da trebaju  pružati podršku u lokalnoj zajednici te omogućiti:

– obujam podrške koji bi maksimalno bio usmjeren osobi i njenim potrebama,
– provedbu programa podrške kojih još nema u zajednici,
– timski pristup,
– osposobljenost kadra,
– kontinuiranu skrb na svim razinama i za sve dobne skupine.

U sustavu skrbi u Republici Hrvatskoj nisu u potpunosti razvijene stručne  službe koje bi imale sličnu orijentaciju. Postojeće službe iako rade u zajednici, i dalje si orijentirane na institucionalni način pružanja podrške.  Obitelji su obuhvaćene segmentarnim, odvojenim službama koje se ne mogu objediniti na jednom mjestu sve potrebe obitelji i korisnika programa. Program prevencije institucionalizacije funkcionira kao stručna služba  podrške koju provodi multidisciplinarni tim.
Program treba pružati podršku  osobama s poteškoćama i njihovim obiteljima s  ciljem:
– povećanja socijalne uključenosti koju omogućava pružanje podrške zajednici u razvijanju i širenju krugova podrške u bližoj susjedskoj i široj zajednici u smislu društvene integracije, participacije i uključivanja u aktivnosti i sadržaje slobodnog vremena i ostalih društvenih zbivanja,
– povećanja  kompetencija u praktičkim, kognitivnim i socijalnim vještinama,
– ostvarivanja sveukupnih socijalnih prava korisnika, osiguravanje materijalnih prava koja ima pripadaju prema vvažećim propisima,
– osiguravanja imovinskih prava korisnika, a naglasak je na suradnji s centrom za socijalnu skrb.

Palijativna skrb u zdravstvenoj ustanovi za osnovni princip i svrhu ima zbrinjavanje takvih bolesnika pružanjem zdravstvenih usluga visoke razine kvalitete na specijalno uređenim odjelima. Pružanje ovih usluga čini se kroz sprečavanje i olakšavanje simptoma sredstvima ranog otkrivanja, procjene i liječenja boli te kroz olakšavanje ostalih psihičkih, psihosocijalnih i duhovnih problema. Djelovanje palijativne skrbi usmjereno je na dvije razine: rad s bolesnicima i rad s obiteljima i edukacija članova palijativnih timova. Bez dobro educiranih volontera i zdravstvenih djelatnika ne može se provoditi kvalitetna palijativna skrb. Regionalni hospicijski centar trebao si se razviti u ustanovu za palijativnu skrb, uključujući centar za hospicijske  kućne posjete, ambulantu za bol i palijativnu skrb te dnevni hospicijski boravak. Ustanova bi trebala biti svjetionik za sve hrvatske gradove.

 

Napisala: Sandra Vukušić

Za koga ćete glasati na parlamentarnim izborima?

Share on facebook
Share on twitter
Share on google
Share on telegram
Share on email
Povezane objave
napovoljnija invalidska kolica