Skrbništvo za starije

Share on facebook
Share on twitter
Share on google
Share on telegram
Share on email

Skrbništvo za starije

Pojam skrbništva najčešće se povezuje s brigom o djeci i maloljetnicima bez odgovarajuće roditeljske skrbi. Da oni nisu jedina skupina kojoj je potrebna skrbnička zaštita, svjedoči podatak da se u Hrvatskoj otprilike 16 tisuća punoljetnih osoba lišenih poslovne sposobnosti nalazi pod skrbništvom.

Što je to uopće skrbništvo i kome je ono potrebno? U društvu se često spominje kako neka osoba zbog svog zdravstvenog stanja ili bolesti nije u mogućnosti samostalno donositi odluke, kako bi svojim postupcima mogla naštetiti sebi, ali i drugima oko sebe. Stoga zakon predviđa oblike zaštite kojim se osobama u nekim određenim životnim situacijama oduzima pravo na samostalno odlučivanje. Te se situacije najčešće odnose na upravljanje vlastitom imovinom te sklapanje pravnih poslova poput zasnivanja radnog odnosa ili sklapanja braka.

Institut skrbništva reguliran je odredbama Obiteljskog zakona. Osoba pod skrbništvom tj. štićenik je osoba lišena poslovne sposobnosti kojoj se skrbništvom osigurava zaštita onih prava i interesa koji su joj odlukom suda o lišenju poslovne sposobnosti ograničeni. Nitko ne može biti lišen poslovne sposobnosti bez odluke suda utemeljene na stručnom mišljenju liječnika odgovarajuće grane medicine.

Sam postupak skrbništva vodi se kod Centra za socijalnu skrb. Centar svatko može obavijestiti o potrebi pružanja skrbništva, neovisno o tome u kakvom je odnosu s potencijalnim budućim štićenikom. Dakle, to može jednako tako biti i štićenik i skrbnik kao i bilo tko treći. Tek će po zaprimanju obavijesti o potrebi pružanja skrbništva, Centar za socijalnu skrb ovisno od procjene zdravstvenog stanja, predložiti sudu pokretanje postupka radi lišenja poslovne sposobnosti. Ukoliko sud prijedlog usvoji, Centar za socijalnu skrb donosi rješenje o stavljanju te osobe pod skrbništvo i imenuje joj skrbnika. Preispitivanje potrebe za nastavkom skrbničke zaštite provodi se svake tri godine.

Dakle, sud odlučuje o tome treba li nekome dodijeliti skrbnika, a Centar za socijalnu skrb odlučuje tko će to biti. Pritom nema ograničenja po pitanju određivanja skrbnika, to može biti bračni drug, prijatelj, rođak ili stručna osoba koju odredi Centar.

Važno je znati da su osobama pod skrbništvom jednako kao i svim ostalim osobama zajamčena osobna prava i slobode. Primjerice, skrbnik Vas ne može bez opravdanog zdravstvenog razloga poslati u psihijatrijsku ustanovu, ali mogao bi Vas smjestiti u dom za starije i nemoćne ukoliko Vam ne može osigurati primjeren smještaj. U slučaju da se tome protivite, pomoć potražite u Centru za socijalnu skrb koji je ionako dužan nadzirati postupanje skrbnika.

 

Zaključno je potrebno naglasiti kako ne smijemo zaboraviti da je u provođenju skrbničke zaštite potrebno težiti što je moguće manjim ograničenjima prava štićenika. U postupanju sa štićenikom moraju se uzeti u obzir osobnost te sadašnji ili ranije izraženi stavovi osobe, kao i zaštita njezina dostojanstva i dobrobiti. Potrebno je poticati samostalno donošenje odluka od strane štićenika te mu pružati podršku u donošenju odluka, kao i sudjelovanju u životu zajednice.

 

 

Vijesti

Ovo su najčudnija pitanja u rubrici HALLO DOKTORE

JER samo žena zna!

Video: Preživljavanje naših starih!

Za koga ćete glasati na parlamentarnim izborima?

Share on facebook
Share on twitter
Share on google
Share on telegram
Share on email
Povezane objave