Produljen rok korisnicima mirovine s inozemnim elementom za dostavu dokaza radi isplate jednokratnog novčanog primanja – COVID dodatka do 30. studenoga 2021.

Share on facebook
Share on twitter
Share on google
Share on telegram
Share on email

napovoljnija invalidska kolica

HZMO obavještava korisnike mirovine ostvarene u Republici Hrvatskoj s inozemnim elementom, koji nisu ostvarili pravo na isplatu jednokratnog novčanog primanja jer su propustili prvotni rok do 30. lipnja 2021. za dostavu dokaza o visini inozemne mirovine ili izjavu da ne primaju inozemnu mirovinu, da je Odlukom Vlade RH, produljen rok za dostavu istih do 30. studenoga 2021.

Korisnici mirovina s inozemnim elementom su:

  • korisnici mirovine ostvarene u Republici Hrvatskoj kojima se isplaćuje i mirovina iz inozemstva,

  • korisnici mirovine ostvarene u Republici Hrvatskoj koji su radili u inozemstvu, a  nisu ostvarili pravo na mirovinu u inozemstvu.

Korisnici mirovine kojima se isplaćuje i mirovina iz inozemstva trebaju do 30. studenoga 2021. dostaviti dokaz o iznosu mirovine za ožujak 2021. koju je isplatio inozemni nositelj osiguranja.

Dokaz može biti:

  • potvrda banke ili izvadak iz bankovnog računa iz koje se vidi iznos mirovine koji je uplatio inozemni nositelj za ožujak 2021.

  • potvrda inozemnog nositelja o visini mirovine isplaćene za ožujak 2021. u netoiznosu.

Dokaz o iznosu mirovine korisnici mogu dostaviti putem online obrasca na poveznici https://e-usluge.mirovinsko.hr/covid/,  a poštom ili osobno područnoj ustrojstvenoj jedinici HZMO-a prema mjestu prebivališta uz Tiskanicu za dostavu podataka o visini inozemne mirovine. Tiskanica se može preuzeti na internetskim stranicama HZMO-a na poveznici https://bit.ly/2ZSyRrD, u područnim ustrojstvenim jedinicama HZMO-a ili kupiti u prodavaonicama Narodnih novina. 
Korisnici mirovine koji su radili u inozemstvu, a nisu ostvarili pravo na mirovinu u inozemstvu, trebaju na online obrascu ili Tiskanici za dostavu podataka o visini inozemne mirovine označiti polje – Izjavljujem da ne primam inozemnu mirovinu te tiskanicu potpisati i dostaviti HZMO-u.

Podsjećaju  da je Odlukom propisano da će se jednokratno novčano primanje isplatiti korisnicima mirovine iz obveznog mirovinskog osiguranja,  koji imaju prebivalište u RH, pod uvjetom da im ukupno mirovinsko primanje u RH i inozemstvu, isplaćeno za ožujak 2021., ne prelazi iznos od 4.000,00 kuna i ako nisu zaposleni, odnosno ako ne obavljaju djelatnosti na temelju koje postoji obveza osiguranja.


Iznos jednokratnog novčanog primanja određuje se na sljedeći način:
 

 

Iznos ukupnog mirovinskog primanja

Iznos jednokratnog novčanog primanja

do 1.500,00 kuna

1.200,00 kuna

od 1.500,01 do 2.000,00 kuna

900,00 kuna

od 2.000,01 do 3.000,00 kuna

600,00 kuna

od 3.000,01 do 4.000,00 kuna

400,00 kuna

 
Korisnicima mirovine s inozemnim elementom koji do 30. studenoga 2021. HZMO-u dostave potreban podatak i ispunjavaju propisane uvjete, jednokratno novčano primanje isplatit će se u prosincu 2021., o čemu ćemo pravovremeno obavijestiti korisnike.

Napominju da isplatom u prosincu 2021. neće biti obuhvaćeni korisnici kojima je već isplaćeno jednokratno novčano primanje u travnju ili srpnju 2021.

Također, korisnici koji su HZMO-u dostavili dokaz o visini inozemne mirovine, odnosno izjavu, nakon propisanog roka 30. lipnja 2021. te im iz toga razloga nije isplaćeno jednokratno novčano primanje u srpnju, nisu obvezni ponovno dostavljati dokaz/izjavu radi isplate u prosincu 2021. jer su već evidentirani u HZMO-u. 
 

Share on facebook
Share on twitter
Share on google
Share on telegram
Share on email
Povezane objave

Znate li nešto više o temi ili želite prijaviti grešku u tekstu?