Pravni savjeti – travanj 2018.

Share on facebook
Share on twitter
Share on google
Share on telegram
Share on email

Pastorci uzimaju sve

Pitanje: Nakon smrti muža na ostavinskoj raspravi saznala sam da je muž sačinio oporu­ku kojom je svu svoju imovinu ostavio djeci iz prvog braka, dok je meni ostavio pravo doži­votnog plodouživanja obiteljske cijele kuće u kojoj smo do tada stanovali. S obzirom da sam sa pastorcima do tada bila u vrlo dobrim od­nosima, nisam tražila nužni dio imovine prem­da mi je zakonski pripadao. Poslije ostavinske rasprave situacija se iz osnove promijenila. Sada pastorci tvrde da je obiteljska kuća na kojoj mi je muž ostavio pravo plodouživanja prevelika te da imam pravo koristiti samo jed­nosobni stan u kući na kojoj oni imaju pravo vlasništva. Međutim, pokojni muž mi je opo­rukom ostavio pravo plodouživanja čitave kuće, te smatram da se pravo korištenja odno­si na čitavu kuću. Inače razmišljam, s obzirom da mi je obiteljska mirovina mala, da veći dio kuće dam u najam čime bi znatno popravi­la svoju financijsku situaciju. Imam li pravo kuću na kojoj mi pripada pravo plodouživanja iznajmiti, protiv volje svojih pastoraka? (A. A., Lički Osik)

Vezane vijesti

Nevjerna supruga?!

Kako se živi u ruskim staračkim domovima?

Otac sklon oporukama?

Besplatni informativni izračun mirovina

Odgovor: Pravo plodouživanja spada među prava osobne služnosti. Plodouživa- telj stječe pravo plodouživanja ugovorom ili oporukom, a predmet plodouživanja može koristiti na način kako mu to odgovara. Dodu­še nema pravo predmet otuđiti, bilo darova­njem ili kupoprodajom, niti može predmet uživanja prenijeti na drugu osobu ugovorom o doživotnom ili dosmrtnom uzdržavanju. Ta­kođer, ne smije mijenjati namjenu predmeta plodouživanja, pa tako od stambenog prosto­ra načiniti poslovni prostor. Za iznajmljivanje predmeta plodouživanja nema nikakvih dru­gih ograničenja, pa tako možete iznajmiti cije­lu kuću ili njezin dio po vlastitom nahođenju, bez ičije suglasnosti. Ipak, na kraju ste pogrije­šili što na ostavinskoj raspravi niste tražili pri­padajući nužni zakonski dio, jer bi se pastorci drukčije odnosili prema vama da ste tražili ono što vam po zakonu pripada.

 

 

Stanodavac odbija najamninu

Pitanje: Imam status zaštićenog najmo- primca, a moj najmodavac u posljednje vrije­me odbija primiti najamninu tvrdeći da je ona sramotno niska u odnosu na lokaciju i povr­šinu stana. Bojim se da će odbijanjem poslije tvrditi da mu nisam davao najamninu te da traži moje iseljenje iz stana. Što da napravim, kako da ga prisilim da prima najamninu koju sam mu dužan platiti? (I.K., Zagreb)

Odgovor: Zatražite od nadležnog Općin­skog suda da se osnuje sudski polog na kojeg će te redovno uplaćivati dužnu najamninu.

Podnesite odgovarajuće primjedbe gdje ćete u vanparničnom postupku kao predlagatelj tražiti osnivanje sudskog pologa tako da će te biti u mogućnosti da bez obzira što najmo­davac odbija primati najamninu svoju obvezu moći redovno izvršavati.

 

 

Nestašni unuci

Pitanje: Moja baka, koja je već u poznim godinama, u suvlasništvu je veće obiteljske kuće koju koristi sa ostala dva suvlasnika koji su njezini unuci. Baka mi se stalno žali na buku i galamu koju zajedno sa svojim društvom čine njezini unuci koji joj čak prijete fizički ukoliko im bude i dalje prigovarala. Ne zna jadnica što da učini, da li da ih prijavi policiji ili da zatra­ži pomoć nadležnog centra za socijalnu skrb. Pita me što mora učiniti kako bi ostatak života provela u miru? (S.B., Bjelovar)

Odgovor: Što se tiče buke i nereda koji stvaraju unuci, baka će morati tražiti pomoć policije te u tome biti uporna do kraja. Veći je problem što je baka suvlasnica kuće sa unu­cima, te bi trebala tražiti da se u izvanparnič- nom postupku donese odluka o razvrgnuću suvlasničke zajednice. To je složen i prilično skup postupak koji može završiti na način da se zajednička kuća proda na javnoj dražbi te da se suvlasnici namire civilnom diobom prodajom kuće. Moguće je da bi unuci kupili bakin dio. Tako bi se izbjegli troškovi izvanpar- ničnog postupka, a možda baka može od njih otkupiti udjele.

 

 

Ilegalni podstanar

Pitanje: Otkupila sam stan na kojem je postojalo stanarsko pravo, a obzirom da sam prije dosta vremena otišla na rad u Njemačku, prepustila sam sinu i snahi korištenje stana dok se nalazim na radu u Njemačkoj. Bliži mi se mirovina, te sam sina upozorila da se usko­ro vraćam u Hrvatsku, te da mi treba isprazni­ti stan kako bih ja mogla normalno živjeti u svom stanu. Međutim, sin mi je dao do znanja da on i njegova žena, s obzirom da su dobili dijete, ne misle napustiti stan, jer nemaju od čega plaćati najamninu. Zaprepaštena sam jer nisam to očekivala od sina. Molim vas za sa­vjet kako postupiti da dođem u vlasništvo sta­na kojeg sam zaradila mučeći se u Njemačkoj. (M.T., Mannheim)

Za koga ćete glasati na parlamentarnim izborima?

Share on facebook
Share on twitter
Share on google
Share on telegram
Share on email
Povezane objave