PRAVNI SAVJETI: Potpora za umrlog muža

Share on facebook
Share on twitter
Share on google
Share on telegram
Share on email

Pitanje: Suprug mi je stekao pravo na mirovinu i nastavio je raditi pola radnog vremena u istoj firmi. Tijekom trajanja rad­nog odnosa doživio je srčani udar i pre­minuo. Da li imam pravo na potporu za slučaj smrti radnika od firme? (Z.G., Pula)

Odgovor: Potpora za slučaj smrti rad­nika materijalno je pravo koje se utvrđuje aktima poslodavca (kolektivni ugovor ili pravilnik o radu) što znači da Vam navede­no pravo pripada ako je kao takvo pred­viđeno navedenim aktima poslodavca. U slučaju smrti radnika poslodavac može prema poreznim propisima neoporezivo isplatiti potporu u svoti do 7.500 kuna jednom od članova radnikove obitelji (u pravilu djeci ili supruzi). Za navedenu isplatu nije potrebno prezentirati poslo­davcu rješenje o nasljeđivanju, već samo smrtni i vjenčani list.(suh)

 

SVE PRAVNE SAVJETE POGLEDAJTE OVDJE

 

Share on facebook
Share on twitter
Share on google
Share on telegram
Share on email
Povezane objave