PRAVNI SAVJETI – Majka nesposobna za rasuđivanje

Share on facebook
Share on twitter
Share on google
Share on telegram
Share on email

napovoljnija invalidska kolica

Pitanje: Majka mi je jako lošeg stanja i kod njezine liječnice dobila sam preporuku da provedem postupak lišavanja poslovne sposobnosti. Molim za odgovor kako majku lišiti poslovne sposobnosti? (S.P., Zagreb)

Odgovor: Postupak pred sudom za liša- vanje poslovne sposobnosti može pokre­nuti sud po službenoj dužnosti ili na prijed­log centra za socijalnu skrb, bračnog druga osobe o kojoj se provodi postupak, njezinih krvnih srodnika u ravnoj lozi, a u pobočnoj lozi do drugog stupnja. U prijedlogu za po­kretanje postupka treba navesti činjenice na kojima se temelji prijedlog i predložiti doka­ze kojima se utvrđuju te činjenice.

Centar za socijalnu skrb, ako ocijeni da je to opravdano, predložit će sudu pokretanje postupka za lišenje poslovne sposobnosti. Za vrijeme trajanja sudskog postupka, Vaša majka mora imati posebnog skrbnika. Po­sebnog skrbnika imenuje centar i ujedno mu određuje opseg ovlasti i dužnosti. Po­seban skrbnik dužan je podnijeti izvješće o svom radu na zahtjev centra u tijeku obav­ljanja poslova u roku koji odredi centar, kao i po okončanju slučaja za koji je bio imenovan i to u roku 8 dana.

Sud odluku donosi u izvanparničnom po­stupku. Prije donošenja odluke pribavit će mišljenje liječnika vještaka o zdravstvenom stanju osobe za koju je pokrenut postupak i o utjecaju tog stanja na njenu sposobnost zaštite (Glas umirovljenika)

Share on facebook
Share on twitter
Share on google
Share on telegram
Share on email
Povezane objave

Znate li nešto više o temi ili želite prijaviti grešku u tekstu?