Pomoć u kući treba sve više osoba

Share on facebook
Share on twitter
Share on google
Share on telegram
Share on email

napovoljnija invalidska kolica

 

U Hrvatskoj raste sve veći broj osoba koji imaju više od 65 godina. Mnogi od njih više ne mogu samostalno brinuti za sebe i trebaju biti u mogućnosti da ostanu kod kuće te imati  dnevnu pomoć: u jutarnjim i večernjim satima na WC, oblačenje i svlačenje, mijenjanje pelena, ustajanje iz kreveta, prilikom izlaska iz noćnog spavanje ili općenito u kućanstvu.

 

Među korisnicima pomoći u kući je više starijih osoba. Uz odgovarajuću potporu mnogi neće trebati biti u domu za starije i nemoćne osobe te može dostojanstveno završiti svoj život kod kuće. Rođaci zbog pomoći kod kuće mogu također i brinuti o svojima pri odlasku u školu ili na posao.Pomoć u domu u obliku socijalne skrbi ne trebaju samo starije osobe, već i  osobe s invaliditetom, neki pacijenti s kroničnim bolestima (kao što su multipla skleroza), te ozlijeđeni.

 

Osobe koje imaju pravo na pomoć:

 

-osobe starije od 65 godina koji nisu sami sposobni za samostalni život.

-osobe sa statusom invalidnosti po zakonu.

-druge osobe s invaliditetom, ako imaju priznato pravo na primanje pomoći i njege.

-kronično bolesne i osobe s dugoročnim zdravstvenim problemima, koje nemaju status invaliditeta, ali prema odluci nadležnog radnog centra za socijalnu ne smiju primati  socijalnu pomoć te druge osobe koje ne mogu živjeti samostalno.

-teško bolesna djeca ili djeca s teškim ili duboke nedostacima u fizičkom ili psihičkom razvoju, koje nisu uključene u organizirane oblike skrbi.

 

Prema statističkim podacima iz popisa 2011.godine , čini se da veliki broj građana koristi doplatak za pomoć i njegu, te druge (najčešće vlastite) izvore prihoda kako bi osigurali neki neslužbeni oblik pomoći druge osobe. Naravno, otvara se pitanje kvalitete takvih usluga, mogućnosti zloporabe starijih osoba i drugih problema koje donosi ulazak neprovjerenih i needuciranih ili nedovoljno educiranih osoba u domove ljudi koji trebaju pomoć.
Sve nedavno izrađene socijalne strategije, kao i strategije koje se trenutno izrađuju, upućuju na deinstitucionalizaciju socijalnih usluga i zadržavanje korisnika u vlastitom domu, gdje im pomoć pružaju mobilni timovi osposobljeni za takvu pomoć.

Pružanja usluga u kući od strane specijaliziranih neprofitnih organizacija je put dostupan širem krugu starijih osoba. Zbog dostupnosti i kvalitete koju daju korisnicima, ovaj oblik pružanja pomoći integriran je u sustave socijalne (ponekad i integrirane zdravstvene) skrbi većine razvijenih zemalja širom svijeta. Iako je i u Hrvatskoj pružanje socijalnih usluga od strane neprofitnih organizacija prepoznato u okviru politika, strategija, pa čak i zakona o socijalnoj skrbi, još uvijek takve usluge najčešće ostaju van sigurnosti proračuna na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini. Trenutno se i takve usluge za sredstva trebaju izboriti na natječajima s kojima se obično sufinancira samo dio usluga i to za najduže godinu dana. Uvijek je to uz preduvjet raspoloživosti sredstava iz lokalnog ili državnog proračuna i uspješnosti projekta na natječaju. Uz toliko preduvjeta, često se gase usluge neprofitnog sektora, ili se usluge komercijaliziraju tj. naplaćuju od onih koji to mogu platiti. A to obično nisu socijalno ugrožene osobe i udruge se samim tim susreću s moralnom dilemom o nastavku rada koji više nije u skladu s misijom udruge, ili gašenju usluge/udruge.

Kako se kontinuirano velika većina sredstava iz raznih proračuna za socijalnu skrb troši na novčane naknade, a manjina na usluge, može li se konačno napraviti zaokret? Mogu li se izdvojiti konkretne socijalne usluge od bitnog interesa za zajednicu (već i jesu u okviru Zakona o socijalnoj skrbi), izdvojiti ljudi kojima te usluge trebaju (već i jesu putem nadležnih iz centara za socijalnu skrb) i preusmjeriti raznorazna novčana davanja u pružanje usluga, dobrim dijelom i putem educiranih i provjerenih ljudi iz neprofitnih organizacija? Mogu li se sredstva za takve usluge uvrstiti u proračune, ili barem financirati programe prioritetnih usluga u vremenu trajanja mandata upravljačkih struktura? Uz nedostatak kapaciteta u domovima za starije i nezaustavljivi trend starenja populacije, imamo li uopće drugog izbora?

Sandra Vukušić, sociologinja

Vijesti
Što učiniti kada vaš roditelj treba pomoć smještaja doma za starije

Share on facebook
Share on twitter
Share on google
Share on telegram
Share on email
Povezane objave

CROATIA FIRST!!

Pažljivo slušajući što su sve naši političari pričali i još uvijek pričaju nakon nastupa

Znate li nešto više o temi ili želite prijaviti grešku u tekstu?