Novi predsjednik Miroslav Širinić

Share on facebook
Share on twitter
Share on google
Share on telegram
Share on email

Simbolična primopredaja dužnosti između dosadašnjeg predsjednika Petra Peraice (lijevo ) i novog predsjednika Miroslava Širinića (desno).

Udruga umirovljenika Sinj je održala Izbornu sjednicu Skupštine Udruge, na kojoj je izabrano novo vodstvo Udruge. Za predsjednika Udruge je, umjesto dosadašnjeg Petra Peraice izabran Miroslav Širinić, a za tajnicu Udruge je ponovo izabrana Marija Mučalo.

Pored njih, u Izvršni odbor Udruge izabrani su Ante Bulj, Ratko Levantin, Mara Milanović, Zvonimir Ajdučić, Ljubica Jurković, Ivan Cvitković i Miro Filipović. U Nadzorni odbor izabrane su tri dame: Vjera Bulj, Mila Eljuga i Danica Matić.

Ovom prigodom istaknuto je kako je dosadašnji rad Udruge bio na zavidnoj razini te da treba nastaviti s takvim radom. Članovi Skupštine zahvalili su na radu i vođenju dosadašnjem čelništvu. Isto tako naglašeno je da će se intenzivirati kontakti i suradnja s jedinicima lokalne samouprave Cetinske krajine, kao i suradnja sa srodnim udrugama s područja Splitsko-dalmatinske županije i cijele Hrvatske.

U planu su organizacije izleta, stručnih i edukativnih radionica, zdravstvenih pregleda za građane treće životne dobi i druge aktivnosti čija će realizacija, kako je istaknuto, ovisiti o trenutnoj epidemiološkoj situaciji uvjetovanoj epidemijom koronavirusa. (Hul)

Share on facebook
Share on twitter
Share on google
Share on telegram
Share on email
Povezane objave