KOLIKO DUGO ČUVATI POTVRDE O PLAĆENOM RAČUNU?

Share on facebook
Share on twitter
Share on google
Share on telegram
Share on email

napovoljnija invalidska kolica

Pitanje:

Plaćajući uredno i odgovorno sve moguće račune, godinama mi se nagomilalo puno tih računa. Molim Vas, odgovorite mi do kada i što trebam čuvati. Olakšajte mi život. Hvala Vam na odgovoru. A.Ž;Split

Odgovor:

Odgovor na pitanje koliko je potrebno čuvati potvrde o plaćenom računu, odnosi se na institut zastare propisanim Zakonom o obveznim odnosima, jer nam isti propisuje nakon kojeg zakonom određenog vremena za nas ne postoji obveza plaćanja računa, odnosno kada možemo izjaviti prigovor zastare onome tko od nas želi prisilno ostvariti namirenje plaćanja.

Tako je Zakonom o obveznim odnosima propisano da zastarijeva za godinu dana od dana dospijeća računa – računi za režije, čime su obuhvaćeni račun za struju, toplinsku energiju, vodu, usluge dimnjačara, čistoću, televizijsku pristojbu, poštanske usluge, račune za internet, telefon. To znači da nakon proteka roka od godine dana od dospijeća, vjerovnik – osoba kojoj trebate platiti račun, a koji traži plaćanje računa,  trebate izjaviti prigovor zastare kako ne bi imali obvezu platiti račun. 

Obzirom da je rok od godinu dana vezan uz dospijeće obveze potrebno je napomenuti da se dan početka roka računa kao prvi dan nakon što je bilo dospijeće obveze (najkasniji dan kada ste trebali platiti račun – navedeno je na računu), a završava se protekom jedne godine.

Na primjeru to znači slijedeće: ukoliko je dospijeće obveze bilo 15. siječnja 2021. godine, prvi dan zastare je 16. siječnja 2021. godine, a zastara se navršava dana 16. siječnja 2022. godine. Stoga, dana 17. siječnja 2022. godine više niste u obvezi platiti taj račun, jer je račun, odnosno potraživanje, u zastari, pa ako se od Vas traži da platite takav račun, trebate pismeno izjaviti prigovor zastare.

                                                            Ivan Šoštarec, mag. iur.

Napominjemo kako je pri tome potrebno da se osoba sama pozove na zastaru računa, jer se na zastaru ne pazi po službenoj dužnosti. To znači da ako Vas osoba kojoj trebate platiti račun za neki oblik režija, tipa električnu energiju, pozove da platite račun dana 17. siječnja 2022. godine, obzirom na primjer koji smo gore naveli, vi trebate u dopisu po- slati toj osobi prigovor da je račun u zastari.Iz navedenoga proizlazi, da bi potvrde o plaćenom računu za režije trebalo čuvati najmanje jednu godinu od dospijeća računa, odnosno od dana kada je najkasnije račun trebalo platiti, a koji datum nam je naveden u računu koji smo dobili.Osim gore navedenoga roka od jedne godine, Zakonom o obve- znim odnosima su propisano i drugačiji rokovi zastare obveze plaćanja računa.Tako se navodi rok od tri godine, a koji rok se računa u slučaju tražbina povremenih davanja koje dospijevaju godišnje ili u kraćim razdobljima, npr. komunalne naknade, pričuva, zakupnina, najamnina, dopunsko zdravstveno osiguranje, naknada štete, te obveze vezane za osiguranje, uz izuzetak životnog osiguranja, jer je za njega propisana zastara od pet godina.

Rok od 6 godina propisan je za porezne obveze, dok je najduži rok od 10 godina propisan za obveze koje su određene pravomoćnom sudskom odlukom ili odlukom nadležnoga tijela javne vlasti, nagodbom pred sudom ili drugim nadležnim tijelom, odnosno javnobilježničkim aktom.

Također, ukazujemo da se zastara prekida ako se prizna dug i podnošenjem tužbe i svakom drugom vjerovnikovom radnjom poduzetom protiv dužnika pred sudom ili drugim nadležnim tijelom radi utvrđivanja, osiguranja ili ostvarenja tražbine. Važno je znati da ako samo budete pozvani, pismeno ili usmeno, da platite dug, time se zastara ne prekida.

Nakon što je zastara prekinuta, ona počinje ponovno teći i opet je potrebno da se navrši rok određen za zastaru da bi obveza bila u zastari, na primjer opet je potrebno da prođe jedna godina od dana prekida zastare.

Slijedom iznesenoga, u slučaju da se radi o računima za kućanstvo, za iste nastupa zastara potraživanja protekom vremena koje je Zakonom određeno za zastaru obveze, sukladno gore navedenom – bilo da je to jedna godina, tri godine ili duže, pa bi račune minimalno trebalo sačuvati jednu godinu, odnosno duže, ako je za određenu obvezu propisano da je rok zastare duži od jedne godine.

Navedeno lako možete utvrditi obzirom na to koji račun treba platiti pa ako se radi o računu za struju, a Zakonom o obveznim odnosima je propisano da zastarijeva za godinu dana, znači da potvrdu o plaćenom računu trebate čuvati minimalno jednu godinu. Stoga, potrebno je sačuvati odrezak ili potvrdu o plaćenom računu kako bi se time moglodokazati da je određena obveza plaćena.Naglašavamo kako se na zastaru ne pazi po službenoj dužnosti već samo na prigovor dužnika.Ukoliko nemate u svojoj evidenciji potvrdu o plaćenom računu, a proteklo je vrijeme zastare, potrebno je pisano izjaviti prigovor zastare, kako se bi došlo do pokretanja postupka prisilne naplate.Ukoliko nije protekao rok zastare, a niste platili račun, protiv Vas se može pokrenuti postupak prisilne naplate potraživanja, u kojem slučaju isticanje prigovora zastare neće biti opravdano jer zastara nije nastupila.(Hul)

Share on facebook
Share on twitter
Share on google
Share on telegram
Share on email
Povezane objave

Znate li nešto više o temi ili želite prijaviti grešku u tekstu?