Kako odabrati prava invalidska kolica?

Share on facebook
Share on twitter
Share on google
Share on telegram
Share on email

Manualna invalidska kolica ili elektromotorna invalidska kolica?

Manualna invalidska kolica će vam pomoći da i dalje vodite aktivan društveni život bez obzira na invaliditet ili zdravstvene probleme koje imate. Razmislite dobro koliko je vaše hodanje otežano ili ugroženo, koliko vremena provodite na otvorenom ili zatvorenom prostoru, te da li prelazite duge relacije.

Bez obzira na sve ovo, za korištenje manuAlnih kolica morate imati i dovoljno snage u rukama i biti u mogućnosti koliko-toliko kontrolirati gornji dio tijela.

Vrste invalidskih kolica

Kolica na sklapanje

To su klasična invalidska kolica. Ima ih od onih standardnih, do suvremenih, dobro prilagodljivih i podesivih aktivnih kolica. Sva imaju sličan mehanizam sklapanja – preklopnu mehaniku papučica za noge prema gore i povlačenjem presvlake sjedišta prema gore ona postaju uska. Zbog mogućnosti preklapanja potrebno je nešto pomičnosti u okviru kolica i to zato kako kod preklapanja ništa ne bi zapelo.

Prednost: više udobnosti, jer se kod neravnog tla ponešto izjednačuju. Mana: dio snage potrebne za pokretanje „propadne“ zbog pokretljivosti okvira.
Sve mjere, dakle širina i dubina sjedala, te visina leđnog naslona daju se individualno uskladiti prilikom izbora kolica. Isto tako, može se prilagoditi nagib sjedala i „mogućnost prevrtanja“ prema jačini invaliditeta ili znanju upravljanja od strane korisnika. Ova kolica su najprikladnija kao dnevna kolica.
Za sportske aktivnosti se ne preporučuju, jer se zbog ograničene podesivosti ne mogu dovoljno prilagoditi. Osim toga, zbog mnogih pokretnih dijelova koji omogućuju sklapanje, nedovoljno su stabilna za neke sportske aktivnosti, kao naprimjer za košarku.

Kruta invalidska kolica

Preklapanje je drugačije nego kod sklopivih kolica. Kod krutih kolica kotači se postrance skidaju, a leđni naslon preklapa se na sjedalo. Na taj način se kolica mogu ukrcati u auto. U takvim kolicima ništa se drugo ne pokreće, što znači da se svu snagu koja je na raspolaganju može upotrijebiti za pokretanje. To je naročita prednost za tetraplegičare. Svakako je slaba strana da kolica reagiraju na svaku, pa i najmanju neravnost terena.

Sve mjere se, kao i kod sklopivih kolica, mogu pojedinačno prilagoditi. Dodatno, moguće je promijeniti kut leđnog naslona čime se individualno priladođava položaj sjedala. Kruta kolica se koriste za svaki dan, te za sport. Kolica moraju biti prilagođena svakoj pojedinoj vrsti sporta, tako da su prilagođena ne samo visini ozlijede nego i posebnom položaju prilikom obavljanja pojedinih sportskih aktivnosti. Tko još nezna sasvim sigurno kojoi će se sportom baviti, treba izabrati kolica koja dopuštaju što veći slobodni prostor za kasniju prilagodbu.

Elektromotorna invalidska kolica/električna invalidska kolica

 

Električni pogon je idealan ako nemate snage ili izdržljivosti kod korištenja manaelnih invalidskih kolica, a ne želite da se oslanjate na guranje od strane drugih osoba. Također su dobra ako prelazite duže relacije ili idete na duža putovanja u invalidskim kolicima.

Dobro je obratiti i pažnju na podlogu na kojoj ćete se kretati, jer ulice i makadamski putevi kao i oni popločani kamenom su jako nezgodni za kretanje manualnim. Sa druge strane elektromotorna kolica mogu da savladaju prepreke u vidu pragova ili stepenica samo u rasponu od 5 do 10 centimetara.

Unutarnja, vanjska i kombinirana elektromotorna kolica

Elektromotorna invalidska kolica za unutarnju uporabu se odlikuju posebno malim izmjerama (dužina i širina). Kako bi bila što lakše pokretljiva, imaju straga i naprijed prilično male kotače. Dva motora pokreću oba nešto veća kotača, tako da je moguće okrenuti se na mjestu. Jedan motor vozi unatrag, a drugi naprijed.

Takva se kolica se obično ne rabe za izvan kuće, jer mali kotači zapinju za svaku neravninu. Prikladna su za tetraplegičare, koji ne mogu pokrenuti mehanička kolica, a imaju mali stan, te za one koji se za dulje izlaske presele u elektromotorna kolica za vanjsku uporabu.
Elektromotorna invalidska kolica za vanjsku uporabu trebala bi se koristiti za dulje vožnje i neravni teren. One svojim velikim kotačima koje pokreće motor prema naprijed i direktnim upravljanjem stražnjih kotača, nisu naročito okretna, ali mogu do neke mjere prelaziti i preko rubnih kamena.

Ipak, osobe koji koriste javna prometna sredstva (autobus, tramvaj i sl.) sigurnija su od onih koja se voze sama, jer se i mokre rampe ili pukotine na pločniku također moraju svladati. Međutim, tko ne može voziti automobil, a želi istražiti više od svoje najbliže okoline, može razmišljati o nabavi ovakvih kolica.
Slijedeća loša strana ovih kolica je da se mjere ne mogu prilagoditi onako točno kao kod aktivnih kolica (širina i dubina sjedala, visina naslona).

Kombinirana elektromotorna kolica predstavljaju kompromis. Ona su još relativno okretna, a imaju i nešto veće kotače, pa se mogu koristiti i vani. Princip okretanja sličan je kao i kod unutarnjih elektromotornih kolica, a sastoji se od dva motora koji omogućuju okretanje na mjestu. Ova kolica imaju indirektno upravljanje. To znači da su manji, obično prednji kotači, neaktivni i samo slijede smjer dat od motora. To je isti princip kao i kod mehaničkih kolica: dva motora – dvije ruke. Ipak, teško je prevladati neravnine terena i staze s nagibom. Ovakva kolica su pogodna za tetraplegičare koji imaju prostran stan, te donekle za one koji se bez premještanja voze u grad ili na dulje staze.

Što se tiče prilagodbe na individualne tjelesne mjere, vrijedi isto što i za vanjska elektromotorna kolica: nije moguća centimetarska točnost.

Preuzeto s http://www.startrampe.net/ © 2001.

Share on facebook
Share on twitter
Share on google
Share on telegram
Share on email
Povezane objave
napovoljnija invalidska kolica

Znate li nešto više o temi ili želite prijaviti grešku u tekstu?