Kako kćerkama pravedno ostaviti imovinu

Share on facebook
Share on twitter
Share on google
Share on telegram
Share on email

napovoljnija invalidska kolica

Pitanje: Udovac sam i imam dvije kćerke koje ne žive sa mnom. Želio bih da moje nekretnine dam kćerkama, ali kako bi se izbjeglo njihove buduće svađe i razmirice to mora biti pošteno, i one mora­ju pristati na takvu podjelu. Jednoj bih dao kuću, drugoj vikendicu. Što bi bilo najjednostavnije za učiniti? (B.Z., Zagreb)

Odgovor: Poštovani, s obzirom da vam je važno da se Vaše kćerke slože s podjelom imovine kako ju Vi predložite, dobro rješenje Vaše pravne situa­cije bi bilo sklapanje ugovora o ustupu i raspodjeli nekretnina. To je ugovor nasljednog prava kojim Vi kao vlasnik svoju imovinu dijelite i ustupate svojim kćerkama još za života. Tim ugovorom Vaše kćerke bi postale vlasnice imovine, a Vi bi trebali zadržati za sebe prava koja želite, primjerice pravo doživot­nog uživanja i slično. Ugovor mora biti sastavljen u pisanom obliku i ovjeren od suca nadležnog suda ili sastavljen u obliku javnobilježničkog akta ili potvrđen (solemniziran) po javnom bilježniku te mora imati suglasnost obje kćerke, jer zakon traži da takvi ugovori sadrže suglasnost svih potomaka koji su po zakonu pozvani naslijediti. Suglasnost može biti dana i naknadno.

Nekretnine koje su predmet tog ugovora ne bi ulazile u ostavinsku masu, pa ukoliko nema druge imovine u ostavini, ostavinske rasprave ne bi ni bilo.(Glas umirovljenika)

 

PRAVNI SAVJETI 

 

Share on facebook
Share on twitter
Share on google
Share on telegram
Share on email
Povezane objave

Znate li nešto više o temi ili želite prijaviti grešku u tekstu?