Isplaćivanje mirovina u korisnicima u inozemstvo

Share on facebook
Share on twitter
Share on google
Share on telegram
Share on email

 

Mnogi su ljudi žive izvan granica RH, i imaju pravo na ostvarivanje isplaćivanja mirovine izvan granica. Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje svake je godine dužen dostaviti ovjeru kojom se potvrđuje, da neka osoba živi izvan granica države, o njenom životu i broju ljudi kojima se mirovina isplaćuje u inozemstvo. Automatskim se putem u Središnjoj službi Zavoda printaju i ispisuju potvrde koje popisuju ljude kojima se mirovina isplaćuje u inozemstvu. Također se dostavlja i obrazac koji je pokazatelj, je li neka osoba u radnom odnosu, ili da li možda obavlja kakvu samostalnu djelatnost.

Vezane vijesti 

Postoje li obični ljudi?

Zašto se zapravo svađamo?

Zar ova žena zbilja ima toliko godina?

Potvrde koje se dostavljaju variraju ovisno o državi u kojoj se nalaze ljudi kojima se isplaćuje mirovina. Tako ljudi koji žive u BiH, tu potvrdu primaju u veljači, oni koji su u Srbiji potvrdu dobivaju u travnju. U rujnu potvrdu dobivaju svi korisnici kojima se u svim drugim stranim zemljama isplaćuje mirovina, osim Njemačke, gdje korisnici mirovina iz Njemačke potvrdu dobivaju u listopadu.

Za dokaz o životu izvan granica matične države, potrebno je dostaviti ovjeren dokument od inozemnog nositelja osiguranja, a izjava koju se dostavlja također treba biti potpisana vlastoručno od korisnika mirovine. Svima onima koji ovjerenu potvrdu, o životu, ne dostave nadležnoj službi Zavoda ne dostave na vrijeme biti će naravno obustavljena isplata mirovine. Oni korisnici koji žive u RH, a uživatelji su inozemnih mirovina mogu dvojezične potvrde koje dobivaju od inozemnog osiguravatelja, ovjeriti u područnim službama Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje. Također ukoliko ta ovjera nije pravovremeno dostavljena Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje, obustavlja se isplata mirovine.

Za koga ćete glasati na parlamentarnim izborima?

Share on facebook
Share on twitter
Share on google
Share on telegram
Share on email
Povezane objave