CRVENE UPUTNICE – Novosti u zdravstvenom sustavu od 1. listopada

Share on facebook
Share on twitter
Share on google
Share on telegram
Share on email

Novosti u zdravstvenom sustavu od 1. listopada

Od 1. listopada pacijenti kod svog izabranog izabranog liječnika više neće dobivati ispisanu papirnatu tiskanicu crvene uputnice uputnice, već će pravo na specijalističko-konzilijarnu uslugu ostvarivati putem elektroničke verzije tog dokumenta izdanog u informacijskom sustavu izabranog liječnika, pohranjenoj u nacionalnom informacijskom sustavu zdravstva CEZIH-a. Nakon pružene usluge temeljem e-Uputnice, e-Nalaz će biti dostavljen liječniku primarne zdravstvene zaštite, ali bit će i dostupan pacijentu putem Portala zdravlja na platformi e-Građani. Pacijenti i dalje imaju mogućnost naručiti se samostalno za termin. Po izdanoj e-Uputnici pacijent se obraća zdravstvenoj ustanovi sa svojim MBO-om kao identifikacijom sa zdravstvene iskaznice što je potrebno za dohvat i rezervaciju e-Uputnice.

Za zdravstvene djelatnike primarne zdravstvene zaštite to znači da će u sklopu propisivanja e-Uputnice, uz dosad uobičajeno e-Naručivanje moći:

  • pacijenta naručiti direktno na termin u zdravstvenoj ustanovi,

  • uputiti zahtjev za dodjelom termina prema odabranoj zdravstvenoj ustanovi te

  • u situacijama kada liječnik ocijeni da je to potrebno i ispisati podsjetnik o izdanoj eUputnici.

Za bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene ustanove to znači da će, uz dosad uobičajeno eNaručivanje, zahtjev za termin dobiti od pacijenta ili od izabranog liječnika primarne zdravstvene zaštite. Nastavno na taj zahtjev, zdravstvena ustanova je dužna kontaktirati pacijenta te ga obavijestiti o dodijeljenom terminu.

Preuzimanje e-Uputnice s CEZIH-a je također obvezno kod prijema u zdravstvenu ustanovu, što je obvezna predradnja u procesu fakturiranja zdravstvene usluge prema HZZO- u, a koje se od 1. siječnja 2021. godine više neće moći ostvariti bez podatka o identifikatoru e-Nalaza po svakoj e-Uputnici.

 

Uz sve promjene koje se događaju,ovo je lijepa vijest jer smanjuje vrijeme provedeno kod liječnika i smanjuje hrpu „papira“ o kojoj stalno moramo voditi računa, jer nam je od iznimne važnosti.

 

 

 

Share on facebook
Share on twitter
Share on google
Share on telegram
Share on email
Povezane objave