Zašto ne bismo trebali vjerovati medijima?

Share on facebook
Share on twitter
Share on google
Share on telegram
Share on email

napovoljnija invalidska kolica

 

Zašto ne bismo trebali vjerovati medijima?

 

Živimo u društvu u kojem nije bitno je li čovjek moralno ili nemoralno biće. Kako društvo uopće može biti moralno kad je sve ono što bi ljudima trebalo biti primjer i uzor, zapravo suprotno? Gleda se u kojem je čovjek staležu, koliko je zaslužan za nešto te koliko je moćan. Moć je oduvijek pokretač svega te ako je pojedinac moćna osoba, većina zasluga ide njemu. Tako je od početka čovječanstva pa sve do danas. Doći do same ideje potplaćivanja nekoga je veoma nemoralan čin, no kad se posjeduje novac, čovjek ima osjećaj moći jer se ne boji se da će biti kažnjen, budući da će se gotovo iz svake situacije, nažalost, izvući novcem.

Korupcija je prisutna u svim granama ljudskih zanimanja, ali najviše se osjeti u višim slojevima. Gledajući sektore zanimanja, politika, zdravstvo, sudstvo i policija su najmoćniji sektori te oni raspolažu svoju moć nad nama ljudima, bilo to u pozitivnom ili negativnom kontekstu.

Masovni mediji su najjednostavniji alat za širenje svakakvih informacija u javnost, a time dolazi do toga da će čovjek s višim položajem htjeti da se o njemu piše samo najbolje, ili ako je učinio nešto loše, da se to prikrije ili prešuti. Savršeni primjer su moćne političke stranke u medijima koje imaju moć utjecaja na određenu medijsku kuću i na taj način mogu regulirati koju vijest ćemo mi danas-sutra pročitati, a za koju nikad nećemo saznati. Korupcija u novinarstvu je neizbježna, a novinar je taj kojem je obaveza držati se kodeksa i moralno raditi svoj posao. No biti novinar danas je doista lako. Čovjek mora biti minimalno pismen te imati pristup Internetu. Novinar ima moć promijeniti ljudske tabue, probleme javnosti te također, pisati o nečemu što nije tako kako se prikazuje.

Današnji medijski sustav funkcionira tako da je čovjeku sve pri ruci te da se čovjeka namjerno dezorijentira masovnim informacijama, bile one korisne ili ne. Tako će i novinari napisati pokoju pozitivnu riječ o određenoj političkoj stranci ili doktoru. Ljudi neće znati što je istina, a što ne. Lako je potplatiti određenog čovjeka dok se ima mnogo novaca, a još lakše je prihvatiti taj novac ne razmišljajući da se može napraviti velika šteta, pogotovo u medijima. Čovjek se ponekad zapita je li sve što vidi laž jer je doista lako pisati o stvarima koje nisu prikazane na istinit način.

 

Napredak tehnologije zaustavlja starije principe rada medija. U današnje vrijeme više nije ni potreban laptop ili računalo, dovoljan je pametni telefon. Svi smo povezani te je svake sekunde čovjeku servirano mnoštvo informacija. U svemu tome ima i pozitivnih i negativnih strana jer javnost ne shvaća koje su informacije u medijima istinite, a koje ne.

Činjenica jest da je društvo gotovo nemoguće promijeniti, no uvijek i u svakom slučaju mora postojati netko od koga će krenuti barem sitna promjena. Trebali bismo preispitivati sve što vidimo oko sebe jer moramo priznati da je spomenuta praksa ušla u ljudsku naviku i da je društvo stvorilo jednu „tradiciju“ koja će uvijek biti korisna za nekog pojedinca ili skupinu (ili za obje strane). Važno je truditi se nešto promijeniti jer će možda baš jedna mala promjena u svijetu na nekoga utjecati.

 

 

 

 

 

 

 

 

Snježana Mihalić, Treća dob

Share on facebook
Share on twitter
Share on google
Share on telegram
Share on email
Povezane objave

Znate li nešto više o temi ili želite prijaviti grešku u tekstu?