Udomljavanje osoba treće dobi

Share on facebook
Share on twitter
Share on google
Share on telegram
Share on email

napovoljnija invalidska kolica

Što je udomiteljstvo?

Udomiteljstvo je oblik skrbi izvan vlastite obitelji kojim se korisniku (djetetu ili odrasloj osobi) osigurava stanovanje, prehrana, čuvanje, odgoj, briga o zdravlju i obrazovanju, te osiguravanje drugih potreba.

 

Vezane vijesti 

Navedene potrebe osigurava udomiteljska obitelj, na način da se korisnika prihvaća kao člana, uključuje ga se u funkcioniranje obitelji – svakodnevne aktivnosti, druženja i sl.
Smještaj u udomiteljsku obitelj prepoznat je kao prirodniji i čovječniji oblik skrbi u odnosu na smještaj u ustanovu. Udomiteljska obitelj je obitelj koja ima dozvolu za obavljanje udomiteljstva, a čine je udomitelj, njegov bračni ili izvanbračni drug i drugi srodnici s kojima udomitelj živi u zajedničkom kućanstvu.

Prema potrebama korisnika koji se smještavaju postoji:
-tradicionalno udomiteljstvo
-specijalizirano udomiteljstvo
-hitno udomiteljstvo
-povremeno udomiteljstvo

 

Prema statusu udomitelja postoji:
-nesrodničko udomitljhstvo
-srodničko udomiteljstvo

U udomiteljske obitelji smještavaju se odrasle osobe koje nisu u mogućnosti brinuti se o sebi, starije i nemoćne osobe, osobe s tjelesnim, mentalnim ili intelektualnim oštećenjima. Udomiteljska obitelj za odrasle osobe može udomiti najviše četiri odrasle osobe koje su stare, nemoćne ili bolesne ili osobe s mentalnim ili intelektualnim oštećenjima o kojima ne može brinuti biološka obitelj.
Udomitelj može biti punoljetna osoba mlađa od 60 godina.
Da bi se postalo udomitelj, osoba i članovi obitelji trebaju ispunjavati Zakonom propisane uvjete u pogledu stambenog prostora (korisnik mora živjeti kao član obitelji udomitelja) kao i u pogledu nekih osobina koje se odnose na samog udomitelja i punoljetne članove udomiteljske obitelji u pogledu nekažnjavanja za određena kaznena djela, udomitelj ne može biti osoba koja je lišena poslovne sposobnosti kao i osoba kojoj je izrečena mjera obiteljsko pravne zaštite te obitelj u kojoj je prisutno nasilje u obitelji.

Postupak koji slijedi uključuje između ostaloga razgovor sa socijalnim radnikom i psihologom, psihologijsko testiranje, dolazak djelatnika tima za udomiteljstvo u Vaš stambeni prostor radi provjere odgovaraju li stambeni uvjeti propisanim uvjetima.
Ukoliko su svi uvjeti zadovoljeni, tim za udomiteljstvo izdaje rješenje o ispunjavanju uvjeta, te članove obitelji upućuje na osposobljavanje.
Nakon uspješno završenog osposobljavanja udomitelju se izdaje Dozvola za obavljanje udomiteljstva na rok od 5 godina, koja se nakon isteka navedenog roka može obnavljati.

Potrebna dokumentacija za udomiteljstvo?

Osobe zainteresirane za udomiteljstvo potrebno je da prilože slijedeću dokumentaciju za izdavanje dozvole za obavljanje udomiteljstva:

1. ZAHTJEV ZA IZDAVANJE DOZVOLE ZA OBAVLJANJE
UDOMITELJSTVA

2. DOMOVNICA

3. RODNI LIST (za sve punoljetne članove obitelji)

4. DOKUMENT O ZAVRŠENOM ŠKOLOVANJU (preslika
svjedodžbe o završenoj osnovnoj školi)

5. LIJEČNIČKA POTVRDA liječnika opće medicine, da osoba ne
boluje od duševnih, zaraznih bolesti i ovisnosti (za sve punoljetne
članove obitelji)

6. POTVRDA O PLAĆI/MIROVINI za zadnja 3 mjeseca (za
članove obitelji koji ostvaruju navedena primanja), ili potvrda HZZa o primanju naknade za nezaposlene

7. IZVOD IZ ZEMLJIŠNIH KNJIGA (kao dokaz posjedovanja
nekretnine) ili preslika UGOVORA O NAJMU STAMBENOG PROSTORA (za trajanje od najmanje 4 godine)

8. PRESLIKA OSOBNE ISKAZNICE (ili original na uvid)

9. Potpisana SUGLASNOST punoljetnih članova obitelji za bavljenje
udomiteljstvom

10. OIB za sve punoljetne članove obitelji

Izvor: Centar za socijalnu skrb

Share on facebook
Share on twitter
Share on google
Share on telegram
Share on email
Povezane objave

CROATIA FIRST!!

Pažljivo slušajući što su sve naši političari pričali i još uvijek pričaju nakon nastupa

Znate li nešto više o temi ili želite prijaviti grešku u tekstu?