Kako ući u sistem osiguranja i postati osiguranikom

Share on facebook
Share on twitter
Share on google
Share on telegram
Share on email

Kako ući u sistem osiguranja i postati osiguranikom

 

Potvrđivanjem prava na svojstvo osiguranika, koje utvrđuje Zavod na osnovi prijave osiguranja, stječe se pravo na mirovinsko osiguranje kroz priznavanjem prava osiguranika. Za to treba podnijeti prijavu, a nju podnosi obveznik plaćanja doprinosa, tj. sam osiguranik ako je on obveznik plaćanja doprinosa. Ukoliko za osobu obveznik ne podnese prijavu, može zahtijevati odjavu osiguranja koju tada donosi Zavod. Koje donosi rješenje o prestanku osiguranja, tj. o prestanku svojstava osiguranika.

Ukoliko osiguranik po Zakonu o mirovinskom osiguranju  u roku od 30 dana od nastanka obveze ne podnese prijavu za osiguranje, Zavod po službenoj dužnosti tada sam donosi rješenje o priznanju svojstva za osiguranika. Ukoliko Zavod nije priznao, na temelju prijave na osiguranje, pravo na svojstvo osiguranika, ili je to učinjeno po nekoj drugoj pak osnovi, o tome se donosi rješenje.

Prestanak osiguranika, tj. gubljenje tog statusa, prestaje prestankom okolnosti po kojima se i steklo to pravo, po kojem se postalo osiguranikom. I u Zakonu o mirovinskom osiguranju iz članka 11. i 13., ali naravno i u slučaju stjecanja prava na mirovinu. Stjecanjem prava na mirovinu upražnjavaju se drugi zakoni po kojima određeni osiguranik ostvaruje pravo na nju.

Share on facebook
Share on twitter
Share on google
Share on telegram
Share on email
Povezane objave

Nemam za kilo breskvi

Telefonski pozivi razočaranih umirovljenika svakodnevica su rada u Sindikatu umirovljenika Hrvatske. Jedan takav poziv

Znate li nešto više o temi ili želite prijaviti grešku u tekstu?