Izazovi demografskih promjena i socijalni rad sa starijim ljudima

Share on facebook
Share on twitter
Share on google
Share on telegram
Share on email

napovoljnija invalidska kolica

Proces starenja stanovništva prisutan  je  svugdje  u  svijetu, prvenstveno  u  razvijenim zemljama.  U  zemljama  u  razvoju  to  je  relativno  noviji  problem  koji  je  došao  do  izražaja osamdesetih  godina  dvadesetoga  stoljeća.  Danas  većinu  razvijenih  zemalja karakteriziraju niske stope fertiliteta, odnosno nataliteta, što je posljedica demografske tranzicije.

Cilj ovog rada bio je skrenuti pozornost na doprinos prije navedenih čimbenika rizika i predstaviti model međugeneracijske solidarnosti preko međugeneracijskog volontiranja, razvijenog na Fakultetu za socijalni rad Sveučilišta u Ljubljani.

U  posljednja dva desetljeća demografske  promjene  stavljaju  socijalnu politiku pred izazove pronalaženja alternativnih načina za osiguravanje održivosti državnog proračuna. Izazovi starenja stanovništva u zemlji na makro razini države najvećim se dijelom rješavaju kroz mirovinske reforme i reforme tržišta rada, koje u trenutnim vremenima gospodarske krize ne postižu svoju svrhu.

Prema  podacima  Eurostata, najviše ljudi iz baby boom skupine otići će u mirovinu između 2015. i 2035. godine, što  će  rezultirati  dodatnim  problemima  u održivosti socijalnog i mirovinskog sustava. Uz to, povećava se i rizik da stariji ljudi neće dobiti adekvatnu pomoć i podršku na jednoj strani, a na drugoj povećava se teret ljudi koji brinu za njih.

Radi  se  o  izazovima  koji  su  univerzalne prirode i uključuju tako pritiske na javne budžete i porezne sustave, kao i probleme koji se pojavljuju u održivosti mirovinskog i socijalnog sustava, koji u novostvorenom stanju stvaraju sukobe između generacija, uglavnom zbog raspodjele sredstava. Tako se pojavljuje potreba za reorganizacijom tržišta rada, koja bi prilagodila gospodarstvo i  radna  mjesta,  posebno  za  stariju  radnu snagu, na način zapošljavanja ili očuvanje radnih  mjesta  radno  sposobnog  starijeg stanovništva što nažalost još uvijek nije sprovedeno. 

Ukupni koeficijent dobne ovisnosti (izračunava se kao odnos ovisnih ljudi, mladih i starih, u odnosu na populaciju u dobi od 15 do 64 godine starosti) trebao bi biti povećan s 49,3% u 2010. na 77,9% u 2060. godini (Eurostat.), a to će posljedično utjecati i na sposobnost obitelji da osigura brigu za svoje bližnje.

Sustavi socijalne zaštite i pitanja vezana za siromaštvo i socijalnu isključenost, također utječu na aktivno starenje na tržištu rada, u zajednici, kao i na zdravo starenje. Sustavi socijalne zaštite i politika zapošljavanja trebali bi se međusobno podupirati, kako bi potaknuli ljude i omogućili im daljnje obavljanje njihove profesionalne aktivnosti,  dok  bi  programi  socijalnih  transfera, zdravstvene i socijalne usluge, koje se pružaju starijim osobama, omogućavale da aktivno sudjeluju u društvu i održe svoj samostalni život.

Povećanju  jaza  između generacija doprinose različite poduzetničke aktivnosti i otuđena rodbina gdje se starije ljude često vidi kao izvor bogatstva preko darivanja i nasljedstva te nuđenja jeftinih usluga za njih.

Sposobnosti i znanja starih i mlađih ljudi postaju važan dio ljudskog i društvenog  kapitala. Njihovo  aktiviranje  i  korištenje jača socijalni položaj starijih ljudi, olakšava teret mlađoj generaciji i doprinosi ukupnom  društvenom  razvoju,  čuvajući dragocjeno iskustvo i vještine starijih ljudi, vrijednosti i tradicije, s jedne strane, a s druge integrirajući starije ljude u suvremeno društvo koje se brzo mijenja (tehnološke i druge promjene). Važni su živi kontakti kojih je danas među mladom, srednjom i starom populacijom tako malo da se često međusobno i ne poznaju, što je rezultiralo formiranjem predrasuda i stereotipa.

Povećanju udjela  staračkog  kontingenta  u  ukupnom  stanovništvu  doprinijelo  je  produljenje  životnog vijeka.   Veliku   ulogu   u   povećanju očekivanog   trajanja   života   uz   poboljšanje društveno‐gospodarskih  uvjeta  imali  su  i  pronalasci  na  području  medicine,  pogotovo  u prevenciji i liječenju, što je rezultiralo opadanjem mortaliteta. Proces starenja stanovništva se stalno intenzivira i prisutan je u gotovo svim zemljama svijeta. Intenzitet starenja uvjetovan je ne samo porastom udjela starih u ukupnom stanovništvu, već istodobno i promjenama unutar radnog  kontingenta,  kao  i  smanjenjem  udjela  mladih. 

Trebala bi postojati potpora postojećem sustavu usluga kako bi se osigurala dobrobit ljudi u svim fazama njihovih života. U političkom okviru, pojam zajednice mora zadržati svoj izvorni smisao, kao prostor u kojem država pruža usluge (na primjer, pomoć u domu, centri dnevnih aktivnosti, itd.) s namjerom da stariji ljudi čim duže mogu ostati u svom domaćem okruženju uz potporu zdravstvene brige i drugih usluga.

Projekti međugeneracijske solidarnosti u zajednici moraju biti utemeljeni na zadovoljavanju onih potreba koje zbog svoje specifične prirode ne mogu biti zadovoljene u okviru socijalnih usluga i koje značajno doprinose boljoj kvaliteti života svih generacija.

 

Sandra Vukušić, Davorka Ožura

Share on facebook
Share on twitter
Share on google
Share on telegram
Share on email
Povezane objave

CROATIA FIRST!!

Pažljivo slušajući što su sve naši političari pričali i još uvijek pričaju nakon nastupa

Znate li nešto više o temi ili želite prijaviti grešku u tekstu?