Veliki projekt na snazi: „Sigurnost u trećoj dobi: Kako izbjeći rizike pri raspolaganju imovinom“

Share on facebook
Share on twitter
Share on google
Share on telegram
Share on email

CRVENI KRIŽ DOŽIVOTNI UGOVOR -treća dob

Pozivamo vas na PRAVNO SAVJETOVALIŠTE koje će se održati u Gradskom društvu Crvenog križa Zagreb, Siget 18A, u srijedu 8. lipnja 2016. godine u vremenu od 15,00 do 17,00 sati

ZAGREB:  Gradsko društvo Crvenog križa Zagreb od listopada 2015. godine sudjeluje u provedbi Projekta „Sigurnost u trećoj dobi: Kako izbjeći rizike pri raspolaganju imovinom“. Nositelj Projekta je Hrvatski pravni centar, a uz Gradsko društvo Crvenog križa Zagreb u provedbi sudjeluju Centar za socijalnu skrb Zagreb, Sindikat umirovljenika Hrvatske i Udruga Radio mreža. Projekt je apliciran na Poziv za prijavu projekata usmjerenih borbi protiv siromaštva i socijalne isključenosti te se financira sredstvima. Ministarstva socijalne politike i mladih i provodi se od listopada 2015. do rujna 2016 godine.

 

U ukupnoj populaciji stanovništva u Republici Hrvatskoj i Gradu Zagrebu svake godine se povećava udio osoba starije životne dobi te se na različitim razinama pokušavaju identificirati problemi karakteristični za starije osobe te ujedno pronalaziti najbolji načini rješavanja. Jedan od bitnih problema odnosi se na nezadovoljavajuće materijalne prilike u kojima starije osobe žive nemajući novčanih sredstava za podmirenje osnovnih životnih potreba te često sklapaju ugovore o dosmrtnom i doživotnom uzdržavanju bez konzultacija sa pravnim stručnjacima zbog čega nerijetko imaju probleme zbog zlouporaba i izrabljivanja.

Zbog navedenog kroz provedbu projektnih aktivnosti osim prema osobama starije životne dobi djeluje se prema stručnoj, naročito pravničkoj javnosti kako bi se na potrebe korisnika djelovalo na održiv, dugoročan i zadovoljavajući način.

Zadaci i ciljevi Projekta prepoznati su osim na nacionalnoj razini i u Gradu Zagrebu te su provedbu Projekta podržali uz Ministarstvo socijalne politike i mladih, Gradski ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom Grada Zagreba, Matica umirovljenika, starije osobe koje kao korisnici Projekta sudjeluju u projektnim aktivnostima i mediji koji prate projektne aktivnosti te na taj način informiraju i senzibiliziraju javnost.

Opći cilj Projekta je povećati sigurnost i osnažiti osobe treće dobi širenjem informacija koje će im pomoći da u vlastitom najboljem interesu raspolažu svojom imovinom, te spriječiti da postanu žrtve zlouporaba u tom smislu, osobito kada je riječ o ugovorima o doživotnom i dosmrtnom uzdržavanju.

Projektnim aktivnostima, paralelno sa osnaživanjem i informiranjem starijih osoba, jačaju sekapaciteti organizacija civilnog društva za pružanje trajne savjetodavne pomoći osobama trećedobi u poslovima raspolaganja imovinom, te se osigurava regionalna ujednačenost i dostupnost
usluga i informacija.

Provedba Projekta

Za sklapanje pravnih poslova raspolaganja imovinom nužna su temeljna znanja u pogledu vrste ugovora o uzdržavanju, njegova sadržaja i učinaka te mogućnosti njegova raskida, kako bi se izbjegli neželjeni rizici i posljedice sklapanja ugovora. Iako sveobuhvatnih podataka o spomenutim pitanjima nema, iskustva partnerskih i suradničkih organizacija ukazuju na raširene slučajeve zlouporabe ovih ugovora na štetu osoba treće dobi.

Teme vezane uz raspolaganje imovinom, a posebno uz ugovore o dosmrtnom i doživotnom uzdržavanju bit će obrađene u informativnoj i instruktivnoj brošuri namijenjenoj svima koji pomažu i/ili savjetuju starije osobe u situacijama kada namjeravaju raspolagati svojom imovinom, odnosno kada su se pojavili problemi nakon sklapanja ugovora. Građani će biti dodatno informirani o navedenom putem medija i emisija koje su namijenjene osobama treće dobi, ali i najširoj javnosti.

Kako bi starije osobe dobile pravne savjete vezane uz individualne slučajeve, jednom mjesečno u Gradskom društvu Crvenog križa Zagreb, Siget 18A, održava se Pravno savjetovalište koje vode pravni stručnjaci Hrvatskog pravnog centra.

Obzirom da se u Gradskom društvu Crvenog križa Zagreb u Sigetu, od lipnja 2014. godine provodi se Projekt „Unaprjeđenje kvalitete života starijih osoba putem organiziranih dnevnih aktivnosti u lokalnoj zajednici“ koji svojim sadržajem i aktivnostima doprinosi poboljšanju kvalitete života starijih osoba i prevenciji institucionalizacije, savjetodavne aktivnosti informiranja i pružanja pravne pomoći starijim osobama predviđene novim Projektom savršeno se nadopunjuju na aktivnosti koje se već provode.

Održavanje Pravnog savjetovališta pozitivno utječe na smanjivanje rizika od socijalne ranjivosti starijih osoba i doprinosi širenju mreže izvaninstitucijskih usluga za starije osobe u lokalnoj zajednici. Pravno savjetovalište održava se kontinuirano jednom mjesečno u trajanju od dva sata, od studenog 2015. godine. Pravni stručnjaci Hrvatskog pravnog centra savjetuju starije osobe o raspolaganju imovinom, a osobito o ugovorima o doživotnom i dosmrtnom uzdržavanju. Izuzetno, u složenijim slučajevima, pojedinim korisnicima elaborira se njihov slučaj i nakon održavanja Pravnog savjetovališta. Također se pojedinim korisnicima koji su u sporu, a nemaju odvjetnika, pomaže pri ostvarivanju prava na odvjetničku besplatnu pravnu pomoć.

PRAVNO SAVJETOVALIŠTE održat će se u Gradskom društvu Crvenog križa Zagreb, Siget 18A, u srijedu 8. lipnja 2016. godine u vremenu od 15,00 do 17,00 sati

 

 

 

Za koga ćete glasati na parlamentarnim izborima?

Share on facebook
Share on twitter
Share on google
Share on telegram
Share on email
Povezane objave