Naslijeđena mirovina tretirat će se i oporezivat kao dodatna zarada

Share on facebook
Share on twitter
Share on google
Share on telegram
Share on email

Iako su mirovine u Hrvatskoj vrlo male i umirovljenicima jedva osiguraju osnove koje trebaju, država je odlučila još ih umanjiti. U slučaju nasljeđivanja mirovinskih primanja pokojnog supružnika ili roditelja, ta će se primanja oporezivati kao drugi dohodak.

Isto kao što djeca ili bračni partneri mogu naslijediti štednju ili dionice pokojnika, tako mogu naslijediti i neisplaćenu mirovinu. Država je odlučila da će tu naslijeđenu mirovinu, makar ona iznosila i tisuću kuna, oporezivati jer će se smatrati kao da je ona druga zarada. Mirovina će zbog te nove odluke proći kroz dva porezna postupka. Prvi je onaj kada se mirovina isplaćuje umirovljeniku, a drugi je onaj kada se ista oporezuje kao nasljedstvo.

Porez od 24 posto umanjuje se za polovinu.  Ukoliko novčana primanja nisu isplaćena do smrti korisnika, a nasljednik istih se odrekne prava na nasljedstvo, ili tog nasljednika ni nema, tada novčana primanja pripadaju državnom proračunu. Da bi dobili naslijeđenu mirovinu, moramo predati zahtjev i uz njega dostaviti pravomoćno rješenje o nasljeđivanju Zavodu za mirovinsko osiguranje.

Vijesti:

Što jesti a da sačuvate svoj vid
Unuk iz pakla.
U 3 sekunde provjerite jeli onaj madež opasan

Zavod tako postupa prema uputi i tumačenju Porezne uprave. Zakonom o porezu na dohodak propisano je da je nasljedstvo oporezivo ako je povezano s ostvarivanjem dohotka od nesamostalnog rada.

Za koga ćete glasati na parlamentarnim izborima?

Share on facebook
Share on twitter
Share on google
Share on telegram
Share on email
Povezane objave