Stavovi o starenju i potrebama osoba starije životne dobi

Share on facebook
Share on twitter
Share on google
Share on telegram
Share on email

napovoljnija invalidska kolica

Stavovi o starenju i potrebama osoba starije životne dobi

S povisivanjem životne dobi događaju se mnogobrojne promjene organa i organskih sustava, što dovodi do progresivnog slabljenja i oštećenja njihove funkcije pa se u starosti učestalije javljaju pojedine kronične bolesti, a time i funkcionalna onesposobljenost starijeg čovjeka. Ljudi starije životne dobi predstavljaju vrlo specifičnu i vulnerabilnu dobnu skupinu čiji se udio progresivno povećava, što bitno utječe na zdravstvenu, ekonomsku, socijalnu, obrazovnu i gospodarstvenu strukturu cjelokupnog pučanstva. Kvalitativno istraživanje stavova o starenju i potrebama osoba starije životne dobi u Gradu Rijeci o javnozdravstvenim i bioetičkim aspektima provedeno je u suradnji Katedre za socijalnu medicinu i epidemiologiju na Medicinskom fakultetu, Sveučilišta u Rijeci i Zdravstvenog veleučilište u Zagrebu.

Starenje stanovništva nije samo demografski  izazov razvijenih zemalja, već i zemalja u razvoju. Ukoliko uzmemo u obzir istovremeno smanjenje nataliteta, određene nacije suočavaju se s rapidnim gubitkom populacije. Tako je prema podacima Eurostata za 2016. godinu udio stanovništva starijeg od 65 godina u Republici Hrvatskoj iznosio je 19,2 %, što pokazuje nastavak trenda   starenja populacije.

Uzroci starenja stanovništva predstavljaju kompleksan splet čimbenika, a uključuju sociodemografski razvoj, smanjenje fertiliteta te mortaliteta dojenčadi i djece, bolju edukaciju, unaprjeđenje radnog okoliša, ravnopravnosti spolova, ali i javnozdravstvena i medicinska dostignuća koja uključuju medicinske tehnologije i lijekove.

Zdravo starenje je proces uspješnog starenja i predstavlja koncept koji uključuje fiziološke, psihološke, društvene i osobne perspektive. Istovremeno, vrlo je važno istaknuti da starenje stanovništva predstavlja izazov za svaki sustav s obzirom na to da starije osobe imaju povećanu potrebu za raznim aspektima skrbi.

Ovo istraživanje ukazuje na mnoga otvorena pitanja i multidimenzionalnost percepcije starosti osoba starije životne dobi kao i osoba u neposrednom kontaktu s istima. Osobe starije životne dobi definirale su prioritete u životu koji uključuju obiteljsku povezanost, prevenciju bolesti i društvenu uključenost.

Prema popisu stanovništva iz 2011. godine Hrvatska je s udjelom starijeg stanovništva od preko 17 % iznad prosjeka zemalja Europske unije. Navedeni demografski pokazatelji govore da je Hrvatska zakoračila u „demografsku starost“.

Rezultati istraživanja ukazuju na povećane potrebe osoba starije životne dobi za zdravstvenom, ali i socijalnom skrbi. Istaknuti vodeći problemi u skrbi za osobe starije životne dobi koji su obuhvaćeni ovim istraživanjem su polifarmacija, multimorbiditet, padovi i neovisnost življenja.

Navedeni problemi jednako su percipirani od strane samih osoba starije životne dobi, ali i neformalnih i formalnih pružatelja usluga skrbi. Ukazuju na potrebu provedbe daljnjih istraživanja s ciljem iznalaženja novih modela sustavne skrbi. Održivi modeli cjelovite sustavne skrbi za osobe starije životne dobi zasigurno zahtijevaju suradnju različitih sektora (zdravstveni sektor, sektor socijalne skrbi, nevladine organizacije i sektor znanosti) na svim razinama (lokalna, regionalna, nacionalna, nadnacionalna), što je temeljni preduvjet uspješne implementacije intervencija u zajednici. Ovim je istraživanjem dodatno naglašeno i značenje intervencija u smislu promicanja zdravlja, unaprjeđenja zdravstvene pismenosti i prevencije bolesti u svim dobnim skupinama.

Funkcionalno sposoban stariji čovjek vrlo je koristan član zajednice u kojoj živi i stvara.  On je iskoristiv potencijal za prijenos znanja, umijeća, vještina i radnog iskustva na mlađe i druge starije generacije kako se ne bi ponavljale nepotrebne pogreške.

Sociologinja Sandra Vukušić

 

Share on facebook
Share on twitter
Share on google
Share on telegram
Share on email
Povezane objave

CROATIA FIRST!!

Pažljivo slušajući što su sve naši političari pričali i još uvijek pričaju nakon nastupa

Znate li nešto više o temi ili želite prijaviti grešku u tekstu?