PROFESIONALNO SAGORIJEVANJE ZAPOSLENIH NA PODRUČJU PALIJATIVNE SKRBI

Share on facebook
Share on twitter
Share on google
Share on telegram
Share on email

napovoljnija invalidska kolica

Produljenjem životne dobi poveća se vjerojatnost  smrti uzrokovane kroničnom bolešću i potrebu za medicinskom i psihosocijalnom potporom u okviru palijativne skrbi. Naime, osobama koje su zaposlene u palijativnoj skrbi treba pružiti odgovarajuće obrazovanje za rad s umirućim pacijentima, čime se postiže veća stručnost, ali i sprječava profesionalno sagorijevanje. Istraživanje na tu temu provele su Ivana Macuka, Ivana Tucak Junaković; Odjel za psihologiju; Sveučilište u Zadru; Danijela Božić; Centar za socijalnu skrb Koprivnica.

Emocionalna iscrpljenost nije karakteristična  za sva zanimanja koja uključuju  interakciju s drugima. Ona  se odnosi prije svega na ona zanimanja kod kojih  su te interakcije  dugotrajne  i emocionalno intenzivne, a posao socijalnog radnika, medicinske  sestre i učitelja  samo  su neka  od zanimanja kod kojih  je pojava emocionalne  iscrpljenosti gotovo neizbježna. Međutim, briga  o umirućim pacijentima   kojima  se ne može  ukloniti stres i patnja  može  djelovati   emocionalno iscrpljujuće te dovest i do razvijanja negativnih stavova prema poslu  i smanjiti radnu efikasnost.

Rano  uočavanje simptoma sagorijevanja jedan  je od mogućih  načina  skrb i za mentalno  zdravlje   zaposlenih u palijativnoj  skrbi, ali i osiguranja  bolje kvalitete   podrške i pomoći umirućim  osobama i njihovim obiteljima.

Osim važne uloge  empatije u kvaliteti  palijativne skrbi, poseban izazov  u komunikaciji  jest priopćavanje loših vijesti pacijentu  i članovima obitelji.  Od stručnjaka se traži  da budu osjetljivi,   iskreni, otvoreni   ,prilagodljivi,  blagi te dostup ni pacijentu i članovima njegove obitelji  u teškim okolnostima. Priopćavanje loših  vijest i jest proces,  a ne jednokratni događaj, ali često i neugodan zadatak  za profesionalce koji ne žele oduzeti nadu  i biti nosioci loših vijesti.

Danas  je proces  umiranja  često  institucionaliziran, događa se u bolničkim ustanovama  i uz obitelj su uključeni i profesionalci  koji svojim znanjem i vještinama nastoje ublažiti patnju umiruće  osobe. Iako je problematika smrti  i umiranja do bila povećano javno  značenje, palijativna  skrb u Hrvatskoj  još je u povojima, a osobama koje su zaposlene u palijativnoj skrbi treba pružiti   specifično obrazovanje za rad s umirućim pacijentima.

Naime, neke studije navode veće razine sagorijevanja, osobito   emocionalne  iscrpljenosti kod profesionalaca koji su ostali  na istom  zdravstvenom odjelu  pet ili više godina, a neke navode da je dulje  iskustvo u radu zaštitni faktor protiv emocionalne iscrpljenosti.

Zasigurno bi trebalo više posvetiti ulozi  religioznosti i duhovnosti, s obzirom  na to da bolest, patnja  i  umiranje kao pojave  predstavljaju iskušenje za vjeru  i potiču  propitkivanje o smislu života. Pružanje  sveobuhvatne duhovne procjene i skrbi  osobi je važno u interdisciplinarnom palijativnom timu.

Unatoč tome što Zakon o zdravstvenoj zaštiti Republike Hrvatske predviđa postojanje Ustanova  za  palijativnu  skrb,  u  Hrvatskoj  ih  je  daleko  premalo  i  nedostatne  su  za  najranjiviji  i  najpotrebniji dio populacije, a to su teško oboljeli i umirući. U nedostatku hospicija upravo su starački domovi najčešće mjesto za provođenje palijativne medicine bez dodatno educiranog osoblja.

 

Sandra Vukušić, Davorka Ožura

 

Share on facebook
Share on twitter
Share on google
Share on telegram
Share on email
Povezane objave

Kako umrijeti sretan

Dok smo nedavno, nakon dvije godine pauze zbog korone, proslavili radnički praznik rada na

Znate li nešto više o temi ili želite prijaviti grešku u tekstu?