PRAVNI SAVJETI – Niža plaća umirovljeniku?

Share on facebook
Share on twitter
Share on google
Share on telegram
Share on email

Niža plaća umirovljeniku?

Pitanje: Radim kao umirovljenik nepu­no radno vrijeme. S poslodavcem imam zaključen ugovor o radu kojim je iznos pla­će točno određen. Poslodavac želi smanjiti ugovoreni iznos zbog otežanih uvjeta po­slovanja (epidemija). Molim za savjet. (Z.U., Poreč)

Odgovor: S obzirom da je Vaša plaća točno određena ugovorom o radu, imate uvijek pravo na plaću u navedenom ugo­vorenom iznosu te ga poslodavac ne može jednostrano mijenjati ili Vam isplaćiva­ti umanjeni iznos. Plaća se može smanjiti samo sklapanjem novog, tj. izmijenjenog ugovora o radu. Navedeno stajalište zauze­la je i sudska praksa u reviziji Vrh 662/07-2 od 24.10.2007. gdje stoji: „Radnik za svoj rad ima pravo na ugovorenu plaću, jer kako on ne sudjeluje u dobiti, pa nije dužan sudje­lovati ni u poslovnom gubitku poslodavca”.

Nažalost, mjere Vlade da poduzetnicima daje novčane potpore za očuvanje radnih mjesta nisu uključile oko 12.000 umirovlje­nika koji rade na pola radnog vremena te se očekuje da će brojni umirovljenici dobiti ot­kaze. SUH je stoga pisao Vladi i Ministarstvu rada da se i njih uključi, no to nije ostvareno. SUH

 

SVI PRAVNI SAVJETI ZA UMIROVLJENIKE

 

pravni savjeti za umirovljenike

 

Share on facebook
Share on twitter
Share on google
Share on telegram
Share on email
Povezane objave