PRAVNI SAVJET – RAD U MIROVINI

Share on facebook
Share on twitter
Share on google
Share on telegram
Share on email

napovoljnija invalidska kolica

Pitanje: Poštovani, u mirovini sam od 2020. godine. Od 1998. do 2020. godine obavljao sam kao obrtnik djelatnost taksi-službe. Mogu li uz mirovinu obavljati djelatnost kućne radinosti tak­si-službe koju sam obavljao kao obrtnik, a da mi se ne obustavi isplata mirovine? (L.B., Zagreb)

Odgovor: Poštovani, prema članku 50. stavku 1. Zakona o obrtu propisano je da se pod pojmom domaća radinost podrazumijeva izrada proizvo­da koju obavlja fizička osoba kod kuće osobnim radom, ako ispunjava uvjete iz propisa kojima se uređuje pojedina djelatnost. Za obavljanje domaće radinosti fizička osoba mora imati odobrenje koje izdaje nadležno upravno tijelo županije u čijem je djelokrugu obavljanje povjerenih poslova državne uprave koji se odnose na domaću radinost. Nadalje, člankom 10. točkom 6. Zakona o mirovinskom osiguranju propisano je da se obvezno osiguravaju na mirovinsko osiguranje osobe koje obavljaju domaću radinost ili sporedno zanimanje prema Zakonu o obrtu, ako nisu obvezno osigurane po drugoj osnovi ili ako nisu korisnici mirovine (načelo supsidijarnosti), osim korisnika invalidske mirovine zbog djelomičnog gubitka radne sposobnosti. Pre­ma navedenom, nažalost ne biste mogli obavljati djelatnost taksi-službe kao domaću radinost jer je domaća radinost vezana uz izradu odgovarajućih proizvoda kod kuće osobnim radom, a obavljanje djelatnosti taksi-službe nije vezano uz izradu pro­izvoda i ne obavlja se kod kuće osobnim radom.(Glas umirovljenika)

 

OSTALI PRAVNI SAVJETI

Share on facebook
Share on twitter
Share on google
Share on telegram
Share on email
Povezane objave

Znate li nešto više o temi ili želite prijaviti grešku u tekstu?