Nova pomagala na Osnovnoj listi ortopedskih i drugih pomagala

Share on facebook
Share on twitter
Share on google
Share on telegram
Share on email

napovoljnija invalidska kolica

Odlukom o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju Osnovne liste ortopedskih i drugih pomagala Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje u Osnovnu listu ortopedskih i drugih pomagala uvrštena su nova istovrsna pomagala u skupinama: invalidska kolica za privremenu uporabu sa rezervnim dijelovima, standardna invalidska kolica s ili bez pomaknutog težišta sa rezervnim dijelovima, kozme􏰀čka spužvasta navlaka za protezu, kozme􏰀čka čarapa za protezu, ortoza za nožni zglob i stopalo, peronealna, izrađena po mjeri, ortoza za koljeno, nožni zglob i stopalo, zglobna, ortoza za koljeno, nožni zglob i stopalo, zglobna, individualna, silikonska obloga za rane do 75 cm2 i silikonska obloga za rane iznad 75 cm2 – za indikaciju za primjenu utvrđenu u Osnovnoj lis􏰀ti ortopedskih i drugih pomagala pod brojem 304 (Rane koje eksudiraju: dekubitus, potkoljenični vrijed, dijabe􏰀čko stopalo i opekline.

Ukoliko nakon 3 mjeseca terapije oblogama za rane nema znakova cijeljenja rane, liječnik opće/obiteljske medicine ili specijalist pedijatar, obavezan je pacijenta uputiti􏰀􏰀 na specijalis􏰀čki pregled specijalis􏰀ti dermatovenerologu ili specijalist􏰀 kirurgu. Ukoliko ni􏰀 nakon 6 mjeseci terapije oblogama za rane nema znakova cijeljenja rane, obustavlja se terapijska primjena obloga za rane.).

Također kao nova istovrsna pomagala u skupinama uvrštena su i sljedeća pomagala: aspirator za kućnu uporabu, filter za osobni aspirator, gaćice mrežaste elas􏰀čne, samoljepivi držač kazete i elas􏰀tično – kompresivna terapijska nogavica.

Pored navedenoga uvrštena su i sljedeća nova pomagala: neinvazivni ven􏰀lator za kućnu uporabu sa ovlaživačem i obnovljeni neinvazivni ven􏰀lator za kućnu uporabu sa ovlaživačem, sa dijelovima i potrošnim materijalom.

Isto tako uvršteno je pomagala nove generacije: maska za uređaj za potpomognuto disanje (CPAP).

Novo pomagalo na Dodatnoj listi ortopedskih i drugih pomagala

Odlukom o utvrđivanju Dodatne liste ortopedskih i drugih pomagala Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje u Dodatnu listu ortopedskih i drugih pomagala u skupinu pomagala za urogenitalni sustav uvršteni su anatomski ulošci za muškarce, odnosno za osobe starije od 18 godina koje su samostalno pokretne.

Kako do ortopedskih pomagala putem doznaka?

Indikacija za primjenu su:

1. prirođene mane i/ili boles􏰀 urogenitalnog ili probavnog sustava, a posljedica je trajna inkon􏰀nencija urina i/ili stolice

2. boles􏰀 i/ili ozljeda živčanog sustava, a posljedica je trajna inkon􏰀nencija urina i/ili stolice

3. smetnje svijes􏰀 prema “Glasgow coma scale” od 0 do 8

4. mentalne retardacije, a posljedica je inkon􏰀nencija urina i/ili stolice i to za srednje tešku urinarnu inkon􏰀nenciju sa umjerenim dnevnim volumenom nevoljnog bijega mokraće (600-800 ml).

Mogu se ostvari􏰀 do najviše 275 komada za tromjesečno razdoblje.

Nije ih moguće kombinira􏰀 s pomagalima iz ostalih podskupina pomagala za urogenitalni sustav sa osnovne odnosno dodatne liste ortopedskih i drugih pomagala. (Hul)

Sve upite za pomagała pošaljite na FAMAX D.O.O.

Share on facebook
Share on twitter
Share on google
Share on telegram
Share on email
Povezane objave

Znate li nešto više o temi ili želite prijaviti grešku u tekstu?