Invaliditet u ranim fazama života

Share on facebook
Share on twitter
Share on google
Share on telegram
Share on email

napovoljnija invalidska kolica

Invaliditet u ranim fazama života

Osobe s invaliditetom – djeca

Da invaliditet ne zahvaća samo osobe u odrasloj ili starijoj životnoj dobi, pokazuje podatak prema kojem 6,2% od ukupnog broja osoba s invaliditetom otpada na djecu do navršene 18. godine života. Najčešći uzroci invaliditeta koji pridonose teškoćama u razvoju djeteta su poremećaji glasovno govorne komunikacije, oštećenja središnjeg živčanog sustava te intelektualna oštećenja, dok se kao najčešća kromosomopatija javlja Down sindrom.

U posljednje vrijeme u javnosti je često spominjana spinalna mišićna atrofija i lijek Spinraza. Spinalna mišićna atrofija je genetska bolest koja uzrokuje slabost i propadanje mišića, uključujući mišiće povezane s plućima. Bolest se javlja radi oštećenja na kromosomu 5q, a simptomi obično počinju ubrzo nakon rođenja. Spomenute bolesti, kao i mnoge druge dovode do invaliditeta koji se javlja u ranoj životnoj fazi. U nastavku ćemo se osvrnuti na neke od načina kojima država podupire djecu s teškoćama u razvoju.
Pravilnikom o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima djeci s teškoćama u razvoju zajamčeno je pravo na pomoć u savladavanju svakodnevnih školskih obaveza.

Pomoćnik u nastavi pruža potporu učenicima koji svladavaju nastavni plan i program škole koju pohađaju, ali imaju veće teškoće koje ih sprečavaju u samostalnom funkcioniranju te trebaju stalnu ili povremenu potporu pomoćnika u nastavi, odnosno imaju veće teškoće u motoričkom funkcioniranju donjih i/ili gornjih ekstremiteta, teškoće u komunikaciji i socijalnim interakcijama te senzornoj integraciji, a povezane su s poremećajima iz autističnoga spektra, teškoće u intelektualnom funkcioniranju udružene s drugim utjecajnim teškoćama, teškoće proizašle oštećenjem vida ili teškoće koje se manifestiraju u ponašanju tako da ih ometaju u funkcioniranju i ugrožavaju njihovu fizičku sigurnost i/ili fizičku sigurnost drugih učenika.

Osim pomoći tijekom obrazovanja i općih prava osoba s invaliditetom zajamčenih Zakonom o socijalnoj skrbi (poput osobne invalidnine), djeca s invaliditetom imaju pravo i na uvećane iznose novčane pomoći temeljem Zakona o doplatku za djecu („Narodne novine“, broj 94/01, 138/06, 107/07, 37/08, 61/11 i 112/12). Općenito je propisano da pravo na doplatak za djecu može ostvariti roditelj, posvojitelj, skrbnik, očuh, maćeha, baka, djed i osoba kojoj je, na temelju rješenja nadležnog tijela za poslove socijalne skrbi, dijete povjereno na čuvanje i odgoj za svu djecu koju uzdržava. Korisnik doplatka za djecu može biti i punoljetno dijete bez oba roditelja koje je na redovitom školovanju. Djetetu s oštećenjem zdravlja pripada doplatak za djecu uvećan za 25% pripadajuće svote doplatka za dijete, dok djetetu s težim oštećenjem zdravlja pripada pravo u visini od 25% proračunske osnovice, bez obzira na visinu prihoda koji kućanstvo ostvaruje.

Navedena prava za dijete s oštećenjem zdravlja korisnici mogu ostvarivati do završetka redovitog školovanja u srednjim školama, a najduže do 21. godine života djeteta, odnosno za dijete s težim oštećenjem zdravlja do kraja kalendarske godine u kojoj navršava 27 godina života. O pravu na doplatak za djecu rješava Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, a zahtjev se podnosi nadležnoj područnoj službi Zavoda prema mjestu prebivališta podnositelja zahtjeva.

Prethodno navedena prava ipak nisu dovoljna da se djeci s invaliditetom osigura sudjelovanje u životu zajednice na ravnopravnoj razini. Isključivo sustavnim nastojanjima da se pobudi svijest građana i da se djeci s teškoćama osigura jednaka kvaliteta školovanja te jednog dana mogućnost zapošljavanja i napredovanja, može dovesti do pozitivnih rezultata.

Za osobe s invaliditetom invalidska kolica vrlo su važna. Pomaže ojačati i povećati mišićnu masu, učiniti zglobove pokretnijima.

Bez obzira na stupanj oštećenja, osobe s cerebralnom paralizom zahtijevaju različite posebne fizičke vježbe. Oni su prije svega potrebni za održavanje mišićnog tonusa i učinkovitosti živčanog sustava.

POGLEDAJTE

NAJBOLJA INVALIDSKA KOLICA ZA DJECU I STARIJE 

 

Share on facebook
Share on twitter
Share on google
Share on telegram
Share on email
Povezane objave

Znate li nešto više o temi ili želite prijaviti grešku u tekstu?