Invaliditet u ranim fazama života

Share on facebook
Share on twitter
Share on google
Share on telegram
Share on email

Invaliditet u ranim fazama života

Osobe s invaliditetom – djeca

Da invaliditet ne zahvaća samo osobe u odrasloj ili starijoj životnoj dobi, pokazuje podatak prema kojem 6,2% od ukupnog broja osoba s invaliditetom otpada na djecu do navršene 18. godine života. Najčešći uzroci invaliditeta koji pridonose teškoćama u razvoju djeteta su poremećaji glasovno govorne komunikacije, oštećenja središnjeg živčanog sustava te intelektualna oštećenja, dok se kao najčešća kromosomopatija javlja Down sindrom.

U posljednje vrijeme u javnosti je često spominjana spinalna mišićna atrofija i lijek Spinraza. Spinalna mišićna atrofija je genetska bolest koja uzrokuje slabost i propadanje mišića, uključujući mišiće povezane s plućima. Bolest se javlja radi oštećenja na kromosomu 5q, a simptomi obično počinju ubrzo nakon rođenja. Spomenute bolesti, kao i mnoge druge dovode do invaliditeta koji se javlja u ranoj životnoj fazi. U nastavku ćemo se osvrnuti na neke od načina kojima država podupire djecu s teškoćama u razvoju.
Pravilnikom o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima djeci s teškoćama u razvoju zajamčeno je pravo na pomoć u savladavanju svakodnevnih školskih obaveza.

Pomoćnik u nastavi pruža potporu učenicima koji svladavaju nastavni plan i program škole koju pohađaju, ali imaju veće teškoće koje ih sprečavaju u samostalnom funkcioniranju te trebaju stalnu ili povremenu potporu pomoćnika u nastavi, odnosno imaju veće teškoće u motoričkom funkcioniranju donjih i/ili gornjih ekstremiteta, teškoće u komunikaciji i socijalnim interakcijama te senzornoj integraciji, a povezane su s poremećajima iz autističnoga spektra, teškoće u intelektualnom funkcioniranju udružene s drugim utjecajnim teškoćama, teškoće proizašle oštećenjem vida ili teškoće koje se manifestiraju u ponašanju tako da ih ometaju u funkcioniranju i ugrožavaju njihovu fizičku sigurnost i/ili fizičku sigurnost drugih učenika.

Osim pomoći tijekom obrazovanja i općih prava osoba s invaliditetom zajamčenih Zakonom o socijalnoj skrbi (poput osobne invalidnine), djeca s invaliditetom imaju pravo i na uvećane iznose novčane pomoći temeljem Zakona o doplatku za djecu („Narodne novine“, broj 94/01, 138/06, 107/07, 37/08, 61/11 i 112/12). Općenito je propisano da pravo na doplatak za djecu može ostvariti roditelj, posvojitelj, skrbnik, očuh, maćeha, baka, djed i osoba kojoj je, na temelju rješenja nadležnog tijela za poslove socijalne skrbi, dijete povjereno na čuvanje i odgoj za svu djecu koju uzdržava. Korisnik doplatka za djecu može biti i punoljetno dijete bez oba roditelja koje je na redovitom školovanju. Djetetu s oštećenjem zdravlja pripada doplatak za djecu uvećan za 25% pripadajuće svote doplatka za dijete, dok djetetu s težim oštećenjem zdravlja pripada pravo u visini od 25% proračunske osnovice, bez obzira na visinu prihoda koji kućanstvo ostvaruje.

Navedena prava za dijete s oštećenjem zdravlja korisnici mogu ostvarivati do završetka redovitog školovanja u srednjim školama, a najduže do 21. godine života djeteta, odnosno za dijete s težim oštećenjem zdravlja do kraja kalendarske godine u kojoj navršava 27 godina života. O pravu na doplatak za djecu rješava Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, a zahtjev se podnosi nadležnoj područnoj službi Zavoda prema mjestu prebivališta podnositelja zahtjeva.

Prethodno navedena prava ipak nisu dovoljna da se djeci s invaliditetom osigura sudjelovanje u životu zajednice na ravnopravnoj razini. Isključivo sustavnim nastojanjima da se pobudi svijest građana i da se djeci s teškoćama osigura jednaka kvaliteta školovanja te jednog dana mogućnost zapošljavanja i napredovanja, može dovesti do pozitivnih rezultata.

Za osobe s invaliditetom invalidska kolica vrlo su važna. Pomaže ojačati i povećati mišićnu masu, učiniti zglobove pokretnijima.

Bez obzira na stupanj oštećenja, osobe s cerebralnom paralizom zahtijevaju različite posebne fizičke vježbe. Oni su prije svega potrebni za održavanje mišićnog tonusa i učinkovitosti živčanog sustava.

POGLEDAJTE

NAJBOLJA INVALIDSKA KOLICA ZA DJECU I STARIJE 

 

Share on facebook
Share on twitter
Share on google
Share on telegram
Share on email
Povezane objave

Utjecaj stresa na starije osobe

  Stres najjednostavnije možemo opisati kao „opasnost“ organizma, mozak „naređuje“ mišićima stezanje, a nadbubrežnu

napovoljnija invalidska kolica

Znate li nešto više o temi ili želite prijaviti grešku u tekstu?